Glosas Emilianenses

Glosas Emilianenses  (10th century) 
by Anonymous

Transcription from Pidal, Menendez (1956). Orígenes del español. Madrid: Espasa-Calpe. Pp. 3-9. Italics indicate expanded abbreviations. Glosses in parentheses.

(Fol. 26 v) Quidam [qui en fot] mo nacus filius sacerdotis ydo- lorum... (fol. 27 r) Et ecce repente [lueco] unus de principibus ejus ueniens adorabit eum. Cui dixit diabolus unde uenis? Et respondit: fui jn alia prouincia et suscitabi [lebantai] bellum [pugna] et effu- ſiones [bertizioneſ] sanguinum... (fol. 27 v) similiter respondit: jn mare fui et suscitabi [lebantaui] conmotiones [moueturaſ] et submersi [traſtorne] nabes cum omnibus... Et tertius ueniens [elo terzero diabolo uenot] ... jnpugnaui quemdam monacum et uix [ueiza] feci eum fornicari.

(Fol. 64 r) INCIPIT INTERROGATIO DE NOBISSIMO. — Rex Aristotelis Alexandro episcopo. Indica [amueſtra] mici denobissimis tempori- bus... (fol. 65 r) et pactus [eloleged...] non obserbabuntur... et despiciunt Dei misteria [ber...] et non se flectent [non...ta- ran] jn oratione... et abicinabunt se [aluenge ſeferan] jtinere et elongabitur (fol 65. v) amicitia et diuiditur cor hominis per multas diuisiones [partitjoneſ], et pudor [uerecundia] nullus erit jn mu- liere... et multiplicabitur beneficia [eloſ ſerbicioſ; abientia] ... et abitationes antiquas desolabuntur [nafregarſan] ... (fol. 66 r) et non est cui credatur, oratoria dextruuntur [nafregatoſ] ... et effun- ditur [uerteran] sanguinem justorum... (fol. 66 v) et facit jn frontem caracterem [ſeingnale] ... et ab aquilone usque jn meri (fol. 67 r) die [merita]. ... et in terra quam jlle maledictus aqua siccauerit, dauit Dominus jn terra aquam suam; et ubi quod non fuit aqua, eursiles [correnteroſ] dauit aquas. Et jnueniebit [aflarat] jllum maledictum juxta mare et occidit eum Dominus gladio ori sui.

(Fol. 67 v) Incipiunt sermones cotidiani beati Agustini.

Gaudeamus fratres karissimi et Deo gratias agimus, quia uos, se -cundum desideria nostra, jncolomes [ſanos et ſalboſ] jnueniri meruimur [jzioqui dugu]. Et uere fratres juste et merito [mon- damientre] pater gaudet quotiens filios suos et corpore sanos et Deo deuotos [promiſſioneſ] jnuenerit; ... concessit [donauit]; hoc quod ad profectum animarum uestrarum pertinet [conuienet fere] deuemus caritati [miente] uestre suggerere [ſeruire]. ... (Fo- lio 68 r) Intelligite [jntellegentja abete] karissimi, quia non jdeo christiani facti sumus ut dejsta uita tantum solliciti simus [anſio- ſuſegamus] ... (Fol. 6 v) Si uero, quod Deus non patiatur [non quieti] et mala opera exercimus [noſ ſificieremus] et plus pro carnis luxuria quam pro salute anime laboramus, timeo ne quando boni christiani cum angelis acceperint uitam ętęrnam nos, quod absit, pręci- pitemur [guec ajutuezdugu] [noſ nonkaigamus] jngeęnna. Non nobis sufficit [non conuienet anobis] quod christianum no- men accepimus si opera christiana non facimus... (Fol. 69 r) Inuidiam uelut gladium diaboli respuit [geitat] ... qui adulterium [forni- catjonem] non facit... qui de fructibus suis prius [anceſ] non gustat nisi ex jpsis aliquid Deo offerat, qui decimas annis singulis erogandas pauperibus reddet [qui dat aloſmiſquinoſ], qui sacerdotibus ho- norem jnpendit [tienet] ... sicut [quomodo] ... qui nullum homi- nem odio abet [nonaborreſcet], qui stateras do(fol. 69 v)losas et mensuras duplices uelut [quomodo] gladium diaboli perorescit [aborreſcet] ... qui quando ad eclesiam uenerit orationi jnsistit et se diuersis [muitaſ] litibus non jnligat [non separat] ... adjuro [coniuro] ut totius uiribus [de tota fortitudine[ jn omni causa justitia teneatis et de anime uestre salute adtentius [buena mientre] cogitets ... Nolite uos occupare [parare uel aplecare] ad litigandum [demandare] (fol. 70 r) set potius [pluſ maijus] ad orandum, ut non rixando Deum offendere [gerrare].

(Fol. 70 r) Item alius sermo.

Karissimi quotiens cumque ad ęclesiam uel ad sollemnitatem mar- tirum conuenti fueritis... cum Dei adjutorio jmplere contendite [te- nete] ... (Fol. 70 v) Sunt enim plurime, et pręcipue [plus majus] mulieres, qui jn ęclesia garriunt. ... Adtendat [katet] unusquisque [quiſcataqui] ne munera accipiendo alterius causam malam faciat suam penam si jnjuste judicauerit; accipe pecunie lucru'm et jncurrit [kaderat] anime detrimentum. (Fol. 71 r) Non se circumueniat qui talis est [nonſe cuempetet elo uamne enſiui]; jn illo enim jmple- tur quod scriptum est: jn quo judicio judicaueritis judicauimini. For- sitam [alquieraſ] quando jsta prędicamus aliqui contra nos jrascun- tur et dicunt: jpsi qui hoc prędicant hoc jmplere dissimulant [tar- darſan por jnplire]; jpsi sacerdotes, presuiteres et diacones talia plura conmittunt [tales muitoſ fazen]; et quidam, fratres, alicotiens [alquandaſ beces] uerum est, quod pejus est. Nam aliqui elerici et jnebriari se solent, et causes jnjuste subuertere [tranſtor- nare] et jn festiuitatibus causas dicere et litigare non erubescunt [nonſe bergudian tramare]. Set num [certe] quid toti condemnandi (fol. 71 v) sunt... Nos jpsos pariter [aduna] arguimus [caſtigemus]; ... admoneo [caſtigo]; jn diem judicii duppliciter criminis [peccatoſ] reus esse timeo; ad mensam cordis uestri offero [dico] legem diuinam, quasi [quomodo] Domini mei pecu- niam [ganato]. Christus cum uenerit sacerdotibus, jpseest (fol. 72 r) exacturus [de la probatione] usuram [ela legem] ... Saluatoris pręcepta jnsinuo [jocaſtigo] ... qui et nobis tribuat libenter [uo- luntaria] audire quod predicamus... adjubante domino nostro Jhesu Christo cui est honor et jmperium cum patre et Spiritu Sancto jn secula seculorum [conoajutorio de nueſtro dueno, dueno Christo, due- no Salbatore, qual dueno get ena honore, equal dueno tienet ela mandatjone cono Patre, cono Spritu Sancto, enoſ ſieculoſ deloſieculoſ. Facanoſ Deuſ omnipoteſ tal ſerbitjo fere ke denante ela ſua face gaudioſo ſegamus. Amem].

Homelia sancti Agustini episcopi.

Primum quidem decet nobis audi (fol. 72 v) re justitiam, dejnde jntelligere, per jntellegentiam fructum reddere doctrine [eſ ... ela uel deritura] ... Non auditores legis justificabuntur [non ſe en- drezaran] apud Deum, set factores... Quis est homo qui uiuit et non uideuit mortem quem admodum [... iuedo] mors jn Adam data est [data... jet] jta dominauitur [...o...o feito je] jn omni- bus filiis ejus... (fol. 73 r) jn uestibus candidis [albis] ... faciunt certamina [pugna] ... jnermis [ſine arma] ... ſcutum fidei... et galea [bruina] salutis ... (fol. 73 v) (fol. 73 v) et sentiat [ſepat] quis eum deducat [liebat]. Tunc anima jnmunda dicit: ęu me [ue- mici], magne sunt tenebre ... ubi sunt tenebre exteriores [de fue- raſ] et tu jbis [etujraſ]. Et dicit jterum jnfelix anima: asper est jter. Demones resopndunt: asperius [pluſaſpero maſ] te futu- rum seducimus ad portum plausto. [feito] nostro Satane qui ligatus uel temeroſo]; carens [lebando] tabernacula justorum, et uide- bis (fol. 74 r) simul et scies tormenta jmpiorum. Tunc iduidunt se [partirſan] in duos hostes ... donec [ata quando] ... prout ges- sit [fezot] sibe bonum siue malum... (fol. 74 v) galea [gelemo] salutis ... misericors est, ospitalis et, omnia sustinuit [ſufriot] propter Dominum omnipotentem, tamen et sperans semper futurum esse profanum [prabatio] ... Uidebis claritatem Dei sicut facie ad faciem, non per speciem neque per uelamen [quemo enoſpil- -lu noke non quemo eno uello] quem admodum uidebunt filii Srahel faciem Moysi. (Fol. 75 r) Dicit denuo [altra] anima: magna est letitia angelorum ... suabe est [dulce jet] iter [uia]. Angeli respondunt ... deducimus te [noſ lebartamus] ad locum ta- bernacula sanctorum carens [lebando] jnjustorum habitationes ... (folio 75 v) ubi [obe] manifestat [pareſcen] beatitudinem [ena felicitudine] anime. ... Et repleuimur [noſ enplirno- ſamus] jn bonis domus tue. ...Non est acceptio [prenditio] per- sonarum [famaſ], siue seruis siue nouilitas generis, sed reddet [tornarat] Deus unicuique [quiſcataqui huamne] secundum opera sua.

(Fol. 87 r) Item sermo cotidiani.

Rogo uos fratres karissimi nemo dicat jn corde suo quia peccata carnis non curat Deus, Sed audite [kate uos] apostolum dicen- tem ... siquis [qualbis uęmne] ... Dicit ętiam [Eſajaſ] testi- monium [ficatore] omnis caro fenum (fol. 87 v) et omnis claritas ejus ut flos [flore] feni [jerba] ... Sed ad tempus moritur non resurgit [non ſe uiuificarat] cum crimine [peccato]. Ayt enim apostolus [zerte dicet don Paulo apoſtolo] quia cor- pora uestra templum est Spiritus Sancti; ... tu jpse ęs [tueleiſco jeſ] templum Dei ... jn domo tua manes [tu ſiedeſ] ... uide quid agas [ke faraſ], uide ne offendas [tunon jerraſ] templi hauitatorem, ne deseras te [tu non laiſceſ] et jn ruinam uertaris [tornaraſ]. Nescitis jnquid [dicet] (fol. 88 r) quia corpora uestra templum est Spiritus Sancti quem habetis a Deo et non estis uestri [reputatiba] ęmti enim prętio magno.