Open main menu


LEARMONT or LEIRMOND, THOMAS (fl. 1220?–1297?), seer and poet. [See Erceldoune, Thomas of.]