Modern Czech Poetry/October sonnet

For other English-language translations of this work, see October Sonnet.
Modern Czech Poetry  (1920)  translated by Paul Selver
October sonnet by Josef Svatopluk Machar

[18] [19]

2. SONET ŘÍJNOVÝ.

Už jenom rozteskněná elegie
z té země vlá zpod šlojířových par…
Uvadlá kráska ve všech koutech kryje
uvadlé květy, památky svých jar.

A přec ta touha: dál se líbit—žije
v ní ještě; dosud neschlad nitra žár,
pestré si šerpy kolem těla vije
a do vlasů si sází aster pár;

2. OCTOBER SONNET.

Only an anguished melody still flows
From earth where hazes cast a veiling net…
In every nook the faded beauty stows
Her faded blooms, lest springtide she forget.

But the desire, still more to gladden, glows
Within; unchilled her inmost ardour yet,
And gaudy sashes round her waist she throws
And asters in her tresses she has set;

[20] [21]

a smát se chce, jak smávala se kdysi —
však ve vráskách jí tuhne tento smích
a už z nich jenom soucit, soucit žádá…

A ona vše to tuší as a hádá:
Sta slz vždy z rána po šatu jí visí
v probdělé teskné noci prolitých.

Čtyři knihy sonetů“ (1890—1892).

And she would laugh, as she has laughed of old —
But 'mid her wrinkles laughter numbly fled
And from them only pity, pity cries…

Divining, this perchance she can surmise:
Each morn a hundred tears her garb enfold,
That in her sleepless, anguished night are shed.

“Four books of sonnets” (1890—1892).

This work is in the public domain in the United States because it was published before January 1, 1928.


The longest-living author of this work died in 1970, so this work is in the public domain in countries and areas where the copyright term is the author's life plus 52 years or less. This work may be in the public domain in countries and areas with longer native copyright terms that apply the rule of the shorter term to foreign works.