Page:A Book of Czech Verse.pdf/32

This page has been proofread, but needs to be validated.

F. L. Čelakovský (1799–1852)

SLZY A VZDYCHÁNÍ

 

Kdyby všecky slzičky
pohromadě byly,
co jsou, milý, pro tebe
oči moje lily,
věru by se louky naše
všecky zatopily.

Ach, kdyby to vzdychání
pohromadě bylo,
co mé srdce pro tebe,
milá, vypustilo:
věru na věži by naší
zvony rozzvonilo.

 

24