Page:A Book of Czech Verse.pdf/34

This page has been proofread, but needs to be validated.

F. L. Čelakovský (1799–1852)

DOBRÉ NAUČENÍ

 

Květe růže, květe,
ale jednou v létě:
Milujme se, má Haničko,
dokud i nám květe.

Na podzim v ořeší
víc láska netěší:
Kdo se ráno neměl k světu,
večír to pohřeší.

 

26