Page:A Book of Czech Verse.pdf/48

This page has been proofread, but needs to be validated.

J. Neruda (1834–1891)

BALLADA HORSKÁ

Řekněte mi, babičko má, co že rány svírá,
po čem člověk, těžce raněn, přece neumírá?”—

Rány hojí otevřené na tom lidském těle
jenom čarodějná jarní šťáva z jitrocele.”—

Řekněte mi, babičko má, co se dobře dává,
je-li ochořelá hlava bolestí až žhavá?”—

Na tak těžký úpal hlavy pomoc jiná není,
nežli mladé jarní listí z lesní jahodeni.”

Dítě z chaty vyskočilo, do sousedních poli—
Daruj šťávy, jitroceli, na vše co kde bolí.”

S pole spěchá ku lesině, přes trní a hloží—
Dej mi to své mladé listí, jahodino boží.”

 

40