Page:A Book of Czech Verse.pdf/58

This page has been proofread, but needs to be validated.

V. HÁLEK
(1835–1874)

 

UMLKLO STROMU ŠUMĚNÍ

Umlklo stromů šumění
a lístek sotva dýše,
a ptáček dřímá krásný sen
tak tichounce, tak tiše.

Na nebi vzešlo mnoho hvězd
a kolem je tak volno,
jenom v těch ňadrech teskno tak
a v srdci tak bolno.

Ve kvítků pěkný kalíšek
se bílá rosa skládá,
můj Bože, a ta rosa též
se v moje oči vkrádá.

 

50