Page:A Book of Czech Verse.pdf/72

This page has been proofread, but needs to be validated.

A. KLÁŠTERSKÝ
(1866–1938)

 

RÁNO

Dyž sem šel s Mankou z muziky,
lidi huž stávali k práci,
venku se pjekně bryjdilo,
tůlik huž zpívali ptáci.

Já sem je s Mankou poslouchal,
bula to veliká krása,
cítil sem, ve mňe teký tak
něco že zpívá ha jásá.

Manka mňe pádla na prsa,
šáteček muchlala v pěsti,
tichounce, tiše plakala
ze samý lásky ha chčestí.

 

64