Page:A Book of Czech Verse.pdf/74

This page has been proofread, but needs to be validated.

A. Klášterský (1866–1938)

HU “DOBRÝ VODY”

Tám hu Dobrý vody
v Draženovský hoře
Panynka Marija
hojí každý hoře.

Každýmu pomůže
voda z tý studánky,
jen mňe nepomohla
zapomít tě, Manky.

Zapomít, jak věčnou
slibovala’s lásku,
srce touž mi bolí,
muj zlatyj vobrázku.

 

66