Page:A Book of Czech Verse.pdf/92

This page has been proofread, but needs to be validated.

J. Wolker (1900–1924)to jsi ty, topiči, vyrostlý nad těla zmučené střepy,
který se na sebe díváš, ač sám ležíš slepý.

Dělník je smrtelný,
práce je živá,
Antonín umírá,
žárovka zpívá:

Ženo má,—ženo má,
neplač!

 

84