Page:A Book of Czech Verse.pdf/96

This page has been proofread, but needs to be validated.

V. Nezval (Born 1900)

na níž suší lodník potrhanou síť
dívky zpívají a perou modré šátky
v kterých pyšní se na mariánské svátky.

Jak je krásný úsměv těchto mladých pradlen
Jak je hezká Baucis jak je něžná Madlén
leknín líbá jejich ruce při prádle
odrážejí se v něm jako v zrcadle
v kterém plynou jejich léta s rybkami
v kterém stávají se dívky babkami
K večeru se hemží jejich šátky Seina
jejich šátky krasnými jak jejich jména
jejich nohy zulíbané vodníky
svítí rybářům a budí lodníky.

 

88