Page:Statesman's Year-Book 1899 American Edition.djvu/1198

This page needs to be proofread.


842 ^^ETHEHLANlDS

Deventer(JSz., S. van), Bijdi-agen tot de kennis van het Landelijk Stelsel op Java, op. last van Z. Exc. den Minister van Kolonien J. D. Fransen van do Puttc bijcenvcrzanicld 8. Zalt-Bonimel, ISOo.

Forbes (Mrs. H. O.), Insuliude, 8. London.

Gorkom (van), De Oost-lndischo Cultures in bctrekking tot haudel en uijverhcid Amsterdam, 1881,

Haga(A.), Nederlandsch Nieuw Guinea en de Papoesche Eilauden. 2 vols. Batavia 1884. ^

Jlellwald (Fr. Von), Das Colonialsystem der Niederlander in Ostindien. 8. Leipzig, 1873.

Heutsz (J. B. van), De ondervverping van Atjeh, 8. The Hague, 1893.

Hollander (Dr. J. T. de), Handleiding bij de beoefening van de Taal-, Land- en Volken- kunde van Ned Indie. Breda, 1883.

Idem, Borneo's Wester-afdeeling. Zalt-Bomniel, 1854.

Hugronje (Dr. Suouck), De Atjehers. Batavia, 1894.

Jaarcijfers over 1894 en vorigejareu onitrent de kolonien. Uitgegeven door de Vereeni- ging voor de Statistiek in Ncderland.

Keuchenius (Dr. L. W. C), Handelingen betreftende het reglement op het beleid der re- gering van Nederlandsch Indie. 3 vol. Utrecht, 1857.

Leclercq (J.), Un Sejour dans I'lle de Java. Brussels, 1898.

Lith (Dr. P. A. van der), Encj^clopedie van Nederl-Indie. Leiden, 1895.

Margadant (Dr. C. W.), Ned. Regeeringsreglement van Ned. Indie. 1895.

i¥arsde/( (W.), History of Sumatra. 3rd edition. 4. London, 1811.

Money (J. W. B.), Java, or. How to Manage a Colony; showing a practical solution of the questions now artecting British India. 2 vols. 8. London, 18(31.

Palgrave (W. G.), Dutch Guiana. 8. London, 1876.

Petit (W. L. de). La Conquete de la Vallee d'Atchin. 8. Paris, 1891.

Powell (F. B. S. B.), In Savage Isles and Settled Lands. 8. London, 1892.

Reclus (Elisee), Universal Geography. Vol. XIV. London, 1890.

Scidmore (Eliza R.), Java the Garden of the East. New York, 1897.

Tijdschrift van het koninklijk instituut voor taal-, land- en volkenkunde van Neder- landsch-Indie. 's Graveuhage, 1855-97.

Veth (Prof. P. J.), Java : geographiseh, cthnologisch, historiseh. Haarlem. 3 vols. 1875-84.

Verslag der Javasche Bank over 1896-97.

Wallace (Alfred Russel), The Malay Archipelago. 8. London, 18(59.

Wit (Augusta de), Facts and Fancies about Java. Singapore, 1898.

Worsfold (W. B.), A Visit to Java. 8. London, 1893.

>.

i