Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/651

This page needs to be proofread.


COMMERCE AND CONSULAR RIGHTS-FINLAND. FEB . l3, 1934. 2667 reasonable, having regard to the conditions of the traffic. The provisions of this article do not npply to the Panama Canal or to waterwa:rs and canals which constitute international boundaries. ARTICLE XII All articles which arc or may be legally imported from foreign countries into ports of the terri- tory of the United States or are or may be legally exported there- from in vessels of the United States may likewise be imported into those ports or exported there- from in Finnish vessels without being liable to any other or higher duties or charges whatsoever than if such articles were imported or exported in vessels of the United States; and, reciprocally all arti- cles which are or may be legally imported from foreign countries into the ports of the territory of Finland or are or may be legally exported therefrom in Finnish vessels may likewise be imported into those ports or exported there- from in vessels of the United States without being liable to any other or higher duties or charges whatsoever than if such articles were imported or ex- ported in Finnish vessels. In the same manner there shall be perfect equality in relation to the flags of the two countries with regard to bounties, drawbacks, and other privileges of this nature of whatever denomination which may be allowed in the territory of each of the Contracting Parties, on goods imported or exported in natIOnal vessels so that such bounties, drawbacks and other privileges shall also and in like manner be allowed on goods im- ported or exported in vessels of the other country. With respect to the amount and collection of duties or charges on imports and exports of every kind each of the High Contracting Parties binds itself to give to the vessels of the other the advantage 10401flO-3fJ-PT 11 -40 loille ja -tavaroille, tulee oHa kohtuullisia, ottaen huomioon liikenneolot. Taman artiklan ma3.raykset eivat koske Panaman kanavaa tai vesireitteja ja kanavia, jotka muodostavat kansainvalisia ra- JOJa. XII ARTIKLA Kaikkia tavaroita, joita nyt Cargoes and vf'ssels. tni vastedes laillisesti tuodaan ulkomailta Yhdysvaltain alueen satamiin tai joita nyt tai vastedes laillisesti niista. viedaan Yhdys- valtnin aluksissa, saatakoon samalla tavalla tuoda mainittui- hin satamiin tai vieda niista suomalaisissa aluksissa tarvitse- matta niista suorittaa minkaan- laisia muita tai suurempia tulle- ja tai maksuja, kuin jos sellaiset tavarat OliSl tuotu tai viety Yhdysvnltain aluksissa; ja vasta- vuoroisesti kaikkia tavaroita, joita nyt tai vastcdes tuodaan laillisesti ulkomailta Suomen alueen sata- miin tui joita nyt tai vastedes laillisesti viedaan niista suomn- laisissa aluksissa, saatakoon sa- malIa tavalla tuoda niiihin sutn- miin tai vieda niista Yhdysvaltain alul{sissa, ilman etta niista. on suoritettava minkaanlaisia muita tai suurempia tulleja tai maksuja, kuin jos sellaiset tavarat olisi tuotu tai viety suomalaisissa aluksissa. Samoin on taydellista tasaar- Equalityotbounties, voisuutta noudatettava kum- etc. mankin maan lippuun nahden, mita tulee tulliperuutuksiin ja muihin samanlalsiin etuoikeuk- siin, olkoot minkanimisia tahansa, joita ehka sovelIetaan jomman- kumman Sopimuspuolen alueella kotimaisten alusten tuomiin tai viemiin tavaroihin, silla tavoin, etta taIlaisia tulliperuutuksia ja muita etuoikeuksia on myos sa- malIa tavoin sovellettava toisen maan aluksissa tuotuihin tai vie- tyihin tavaroihin. Kaikenlaatuisten tuonti-) · a vien- Mo~t·ta,"ored·nation • • • advantages as to eus- tltullien seka -maksuJen maa- toms duties. raan ja kantoon nahden kumpikin Korkea Sopimuspuoli sitoutuu antamaan toisen Sopimuspuolen aluksille yhta suotuisma kaikki ne