A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature/פרנסות - פרס

‎lost ‎their ‎claim ‎on ‎alimentation ‎(from ‎the ‎estate), ‎but ‎not ‎their ‎claim ‎on ‎an ‎outfit. ‎Ber. ‎3b ‎פ׳ ‎צריכין ‎עמךישראל ‎Israel, ‎thy ‎people, ‎need ‎a ‎living. ‎Taan. ‎9a ‎רבים ‎בשביל ‎פ׳ ‎. ‎. ‎מטר ‎rain ‎is ‎granted ‎for ‎the ‎sake ‎of ‎an ‎individual, ‎support ‎(prosperity) ‎for ‎the ‎sake ‎of ‎the ‎many ‎(in ‎public ‎prayers). ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎20; ‎Midr. ‎Till. ‎to ‎Ps. ‎CVI, ‎beg., ‎v. ‎פלא. ‎Taan. ‎19b ‎וכ׳ ‎באחד ‎פרנסתו ‎רבו ‎לו ‎שנתן ‎עבד ‎a ‎slave ‎to ‎whom ‎his ‎master ‎gives ‎his ‎fare ‎(for ‎the ‎week) ‎on ‎the ‎first ‎day ‎of ‎the ‎week; ‎a. ‎v. ‎fr.

פרנסות ‎f. ‎(v. ‎פרנס) ‎administrative ‎office. ‎Y. ‎Sot. ‎IX, ‎24, ‎v. ‎שמ.

פרנסותאf.=h. ‎פרגסה. ‎Targ. ‎Job ‎XXXVIII, ‎39 ‎(Ms. ‎רנסתא. ‎Targ. ‎Lam. ‎V, ‎9. ‎Targ. ‎Koh. ‎XI, ‎1.

פרנסתא, ‎v. ‎פרנסא ‎II, ‎a ‎preced.

פרנק ‎(Parel ‎of ‎פנק) ‎to ‎delight; ‎to ‎treat ‎with ‎dainties. ‎Hithpa. ‎התפרנק ‎to ‎enmoy ‎dainties. ‎Cant. ‎R. ‎to ‎VII, ‎2 ‎מתפרנקין, ‎v. ‎חטא ‎I.

פרנק ‎ch. ‎same. ‎Targ. ‎Ps. ‎XGIV, ‎19 ‎יפרנקון ‎ed. ‎Lag. ‎(ed. ‎יפרקנ׳, ‎יפריקנ׳, ‎corr. ‎acc.). ‎- ‎Part. ‎pass. ‎מפרנק; ‎f. ‎מפרנקא, ‎q. ‎v. ‎thpa. ‎אתפרנק ‎to ‎be ‎delighted, ‎enyfoy. ‎Ib. ‎CXIX, ‎16. ‎Targ. ‎Job ‎XXII, ‎26. ‎Targ. ‎Y. ‎I ‎Deut. ‎XXXIII, ‎19; ‎a. ‎e.

פרנקא, ‎v. ‎פרונקא.

פרס I, ‎פרש ‎(b. ‎h.) ‎1) ‎to ‎split, ‎break, ‎esp. ‎(v. ‎בצע) ‎to ‎break ‎bread ‎and ‎say ‎grace. ‎R. ‎Hash. ‎29b ‎אדם ‎יפרוס ‎לא ‎וכ׳ ‎פרוסה ‎a ‎person ‎should ‎not ‎break ‎bread ‎and ‎say ‎grace ‎for ‎his ‎guests, ‎unless ‎he ‎dines ‎with ‎them ‎הוא ‎פורס ‎אבל ‎וכ׳ ‎לבניו ‎but ‎he ‎may ‎do ‎so ‎for ‎his ‎children ‎and ‎his ‎house- ‎hold ‎in ‎order ‎to ‎train ‎them ‎in ‎religious ‎practice. ‎Pes. ‎37a; ‎Men. ‎78b ‎(expl. ‎הינא ‎מצה) ‎וכ׳ ‎ואין ‎שפורסה ‎כל ‎when ‎he ‎breaks ‎it ‎apart, ‎and ‎no ‎cords ‎(of ‎unbaked ‎dough) ‎can ‎be ‎drawn ‎out ‎of ‎it; ‎a. ‎e. ‎-- ‎Part. ‎pass. ‎פרוס; ‎f ‎פרוסה; ‎pl. ‎פרוסים, ‎פרוסין; ‎שרוסות. ‎Lev. ‎R. ‎s. ‎34 ‎(ref. ‎to ‎פרס, ‎Is. ‎VIII, ‎7) ‎וכ ‎פ ‎היא ‎כבר ‎סרוס... ‎תפרוש ‎הלא ‎it ‎does ‎not ‎read, ‎behold, ‎thou ‎shalt ‎break', ‎but, ‎behold ‎broken'; ‎it ‎(thy ‎bread) ‎is ‎broken ‎for ‎thee, ‎for ‎from ‎the ‎beginning ‎of ‎the ‎year ‎it ‎is ‎decreed ‎&c. ‎Y. ‎Dem. ‎I, ‎21d ‎bot. ‎בפ׳ ‎when ‎it ‎is ‎a ‎broken ‎piece ‎of ‎an ‎eatable, ‎opp. ‎שלם. ‎Y. ‎Ber. ‎VI, ‎10b ‎bot. ‎חטים ‎של ‎פ׳ ‎(sub. ‎פת) ‎a ‎broken ‎loaf ‎of ‎wheat ‎bread; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎V. ‎פרוס, ‎פרוסה. ‎- ‎2) ‎(cmp. ‎פרן) ‎to ‎break ‎through; ‎part. ‎pass. ‎as ‎ab. ‎open, ‎plain. ‎Tosef. ‎Kel. ‎B. ‎Mets. ‎V, ‎4, ‎v. ‎סואר. ‎- ‎3) ‎to ‎spread. ‎Meg. ‎III, ‎3 ‎(28a) ‎פורשין ‎ואין ‎מצודות ‎לתוכו ‎nor ‎dare ‎you ‎spread ‎traps ‎leading ‎into ‎it ‎(the ‎synagogue ‎in ‎ruins). ‎Yoma ‎III, ‎4 ‎וכ׳ ‎סדין ‎פרסו ‎(Y. ‎ed. ‎פרשו), ‎v. ‎סדין. ‎Num. ‎R. ‎s. ‎11 ‎כפיהם ‎את ‎סורשים ‎הכהנים ‎the ‎priests ‎spread ‎their ‎hands ‎(when ‎blessing). ‎Ex. ‎R. ‎s. ‎42 ‎וכ׳ ‎הקביה ‎ופ׳ ‎. ‎. ‎. ‎אחז ‎he ‎(Moses) ‎took ‎hold ‎of ‎the ‎divine ‎throne, ‎and ‎the ‎Lord ‎spread ‎his ‎cloak ‎over ‎him. ‎Ib. ‎(ref. ‎to ‎פרשז, ‎JIob ‎XXVI, ‎9) ‎וכ׳ ‎יוM ‎שדי ‎רחום ‎פ׳ ‎the ‎Mercirul ‎Al- ‎mighty ‎spread ‎the ‎splendor ‎of ‎his ‎cloud ‎over ‎him; ‎ib. ‎s. ‎41 ‎הקביה ‎עליו ‎והגין ‎פ׳ ‎the ‎Lord ‎spread ‎(his ‎cloak) ‎over ‎himm ‎and ‎protected ‎him; ‎a. ‎fr. ‎- ‎Deut. ‎R. ‎s. ‎5 ‎פורש ‎היה ‎וכ׳ ‎דיאטגמא ‎(not ‎דאטגמא) ‎he ‎spread ‎(published) ‎a ‎decree ‎wherever ‎he ‎conquered ‎&c. ‎-- ‎Part. ‎pass. ‎as ‎ab. ‎Ab. ‎III, ‎16, ‎v. ‎מצודה; ‎a. ‎e. ‎-- ‎שמע ‎על ‎פ׳ ‎(interch. ‎wlth ‎שמע ‎את ‎פ׳) ‎to ‎spread ‎a ‎cloak ‎over ‎the ‎head ‎for ‎the ‎recitation ‎of ‎the ‎prayers ‎preceding ‎the ‎Shomm'a ‎(Kaddish ‎and ‎Barkhu), ‎esp. ‎to ‎recite ‎the ‎prayers ‎ccc. ‎for ‎the ‎benefitt ‎of ‎those ‎iwho ‎have ‎come ‎too ‎late ‎for ‎the ‎regular ‎service ‎(cmp. ‎Ber. ‎51a ‎פריס ‎סודרא, ‎quot. ‎in ‎next ‎w.). ‎Meg. ‎IV, ‎3 ‎(23b) ‎על ‎פורסין ‎אין ‎וכ׳ ‎שמע ‎(Mish. ‎ed. ‎את; ‎Mish. ‎Pes. ‎פורשין, ‎v. ‎Rabb. ‎D. ‎S. ‎a. ‎l. ‎note ‎90) ‎the ‎prayers ‎for ‎the ‎Shm ‎a ‎are ‎not ‎read ‎aloud ‎. ‎. ‎.. ‎with ‎less ‎than ‎two ‎persons; ‎[Rashi; ‎to ‎dipide ‎the ‎Sh'ma. ‎(v. ‎supra), ‎i. ‎e. ‎to ‎read ‎parts ‎of ‎the ‎prayers ‎preceding ‎the ‎Shnmda;] ‎Y. ‎ib.IVV, ‎75a ‎bot. ‎שמע ‎את ‎פורסין. ‎Ib. ‎IV, ‎5 ‎המפטיר ‎וכ׳ ‎פורס ‎..., ‎v. ‎פטר. ‎Ib. ‎6. ‎Lev. ‎R. ‎s. ‎23 ‎׳ ‎שמע ‎על ‎פרוס ‎אול ‎they ‎said ‎to ‎him, ‎recite ‎the ‎prayers ‎for ‎the ‎Shm ‎a; ‎he ‎did; ‎Cant. ‎R. ‎to ‎II, ‎2 ‎(mixed ‎dict.) ‎פרוס ‎שמע ‎את ‎לן ‎פרוס ‎לון ‎(read; ‎פריס); ‎a. ‎fr. ‎Nif. ‎נפרס, ‎Nithpa. ‎נתפרס ‎to ‎be ‎divided, ‎broken. ‎Tbul ‎Yom ‎III,1, ‎v. ‎ערה ‎II. ‎B. ‎Mets. ‎VII, ‎7 ‎עיגוליו ‎נתפרסו ‎if ‎his ‎iig ‎cakes ‎were ‎broken; ‎a. ‎e. ‎Hif. ‎הפריס ‎1) ‎to ‎assign, ‎give ‎a ‎share, ‎a ‎present. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎74 ‎end ‎וכ׳ ‎מפריסים ‎היו ‎ולא ‎Ar. ‎(ed. ‎מפרינים) ‎they ‎endowed ‎only ‎with ‎their ‎mouth, ‎v. ‎פרן. ‎Yalk. ‎ib. ‎227והול ‎מפריס, ‎v. ‎פרת. ‎- ‎2) ‎(denom. ‎ofפרסה) ‎to ‎partt ‎the ‎foot, ‎to ‎have ‎a ‎parted ‎hoof. ‎SifraSh'mini, ‎ch.VV, ‎Par. ‎4משוס, ‎מפריס ‎חזיר ‎the ‎swine ‎parts ‎its ‎foot ‎and ‎is ‎cloven-footed. ‎Bull. ‎59a ‎דבר ‎לך ‎אין ‎וכ׳ ‎פרסה ‎שמפרים ‎there ‎is ‎no ‎animal ‎tthat ‎parts ‎its ‎foot ‎and ‎yet ‎is ‎unclean, ‎except ‎swine; ‎a. ‎e. ‎-- ‎Ib. ‎51b ‎קרקע ‎aע ‎ה׳ ‎the ‎animal, ‎after ‎its ‎fall, ‎in ‎attempting ‎to ‎rise ‎made ‎an ‎impression ‎of ‎its ‎parted ‎feet ‎on ‎the ‎ground ‎(an ‎evidence ‎of ‎its ‎spine's ‎being ‎unaffected). ‎-- ‎Trnsf. ‎to ‎show ‎the ‎cloven ‎foot ‎(like ‎swine, ‎as ‎iff ‎saying, ‎am ‎clean', ‎v. ‎Lev. ‎R. ‎s. ‎13, ‎end), ‎to ‎pretend ‎piety. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎22 ‎כמפרים ‎יצא ‎וכ׳ ‎וכמרמה ‎(some ‎ed. ‎מפרים, ‎corr. ‎acc.) ‎he ‎went ‎forth ‎like ‎a ‎hypocrite ‎and ‎as ‎one ‎deceiving ‎his ‎Creator; ‎(Yalk. ‎ib. ‎38; ‎Lev. ‎R. ‎s. ‎10 ‎כמערים, ‎v. ‎ערם ‎II). ‎Pi. ‎פירס, ‎פירש ‎1) ‎to ‎spread. ‎Bekh. ‎44a ‎(ref. ‎to ‎Ex. ‎XL, ‎19) ‎סירשו ‎רבינו ‎Moses ‎our ‎teacher ‎spread ‎it ‎(hence ‎he ‎must ‎have ‎been ‎ten ‎cubits ‎high); ‎Sabb. ‎92a ‎פרשו; ‎Yalk. ‎Ex. ‎372; ‎a. ‎e. ‎-- ‎2) ‎to ‎put ‎a ‎wrap ‎mn, ‎only ‎in ‎נדה ‎פידסה ‎she ‎became ‎menstruous. ‎Keth. ‎2a, ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎45; ‎a. ‎fr.

פרס I ‎ch. ‎same, ‎1) ‎to ‎split, ‎divide, ‎break; ‎esp. ‎to ‎break ‎bread ‎and ‎say ‎grace. ‎Targ. ‎II ‎Kings ‎IV, ‎39 ‎(h. ‎text ‎פלח). ‎Targ. ‎Iam. ‎IX, ‎13 ‎מזונא ‎על ‎פדיס ‎ed. ‎Lag. ‎(oth. ‎ed. ‎מזונא ‎פ׳; ‎Ar. ‎נכסתא ‎יפריס ‎Af.). ‎-- ‎Yalk. ‎Prov. ‎947 ‎ויהיב ‎מנחם ‎פריס ‎לאבל ‎the ‎comforter ‎breaks ‎the ‎bread ‎and ‎gives ‎it ‎to ‎the ‎mourner ‎(ref. ‎to ‎Lam. ‎I, ‎17). ‎Snh. ‎49a ‎bot. ‎להו ‎פריס ‎he ‎divided ‎with ‎them, ‎v. ‎מוניני. ‎B. ‎Mets. ‎40a ‎שיתא ‎י׳ ‎ר׳ ‎פריס ‎וכ׳ ‎R. ‎J. ‎sold ‎at ‎the ‎rate ‎of ‎six ‎kuge ‎for ‎&c.; ‎a. ‎e. ‎-- ‎Part. ‎pass. ‎פריס; ‎f ‎פריסא. ‎Pes. ‎37b ‎דמיא ‎ד׳ ‎כמאן ‎והכא ‎and ‎here ‎it ‎has ‎the ‎appearance ‎of ‎being ‎broken; ‎Men. ‎78b ‎(not ‎דמי). ‎Bekh. ‎40a ‎ופריס ‎דשפיד ‎(ed. ‎ופרום, ‎Hebr. ‎form) ‎when ‎the ‎mouth ‎is ‎pointed ‎and ‎(the ‎lip) ‎parted ‎(like ‎that ‎of ‎swine); ‎a. ‎e. ‎- ‎2) ‎to ‎divide, ‎arrange; ‎(-sh. ‎העריך, ‎סדר) ‎to ‎arbitrate, ‎value. ‎Targ. ‎O. ‎Lev. ‎XXVII, ‎8; ‎a. ‎fr. ‎- ‎Denom. ‎vפורסא, ‎פפורסא, ‎פורנא. ‎-- ‎3) ‎to ‎ditribute, ‎spread.to ‎publish. ‎Targ. ‎Job ‎XXXVI, ‎30. ‎Targ. ‎II ‎Sam. ‎XVII, ‎19 ‎ופרסת ‎(not