Catholic Encyclopedia (1913)/Volume 14

Catholic Encyclopedia (1913)
Simony - Honoré Tournély
Simony - Eliza Allen Starr State and Church - Ven. Anna Maria Gesualda Antonia Taigi Tait Indians - St. Theodore of Studium Theodoret - Honoré Tournély