New York Tribune/1960/Leonard Warren Dies at the Met