Page:A Book of Czech Verse.pdf/100

This page has been proofread, but needs to be validated.

J. SEIFERT
(Born 1901)

 

Z těch písní, které slyšel jsem,
když poznával jsem cizí kraje,
nejdražší jsou, jež naše zem
na ústech lidu rozehraje.
Když děcko zbožně poslouchá je,
jich slova, něhu, tklivý spád,
řeč na rtech matky rozehraje
tu nejkrásnější ze sonát.

Z těch obloh, které viděl jsem,
když poznával jsem cizí kraje,
ta, kterou nese tato zem,
nejsladší ze všech obloha je,
a když si matka s děckem hraje,
když pláče, když je samý smích,
nejsladší děcku obloha je
ta, kterou zří jí na očích.

 

92