Page:A Book of Czech Verse.pdf/30

This page has been proofread, but needs to be validated.

F. L. Čelakovský (1799–1852)

PTÁČE

 

Má zlatá matičko,
ach, povězte mně,
co to bez přestání
pohrává ve mně?

Hraje to, zpívá to,
chvilkami skáče;
oč, že mám v srdéčku
zavřené ptáče.

Klec máme na půdě,
dojděte pro ni;
však my to ptáčátko
chytíme do ní.

Dáme je za okno,
musí nám zpívat,
když budem večeřet,
když budem snídat.

 

22