Page:A Book of Czech Verse.pdf/36

This page has been proofread, but needs to be validated.

K. J. ERBEN
(1811–1870)

 

CIZÍ HOST

Ples a tance, hudba hrála,
zpěv a žerty slyšeti;
a nevěsta jen se smála
v ženichově objetí.

Vzhůru! služte, muži, ženy!”
volá ženich přeblažen;
dům i sklepy otevřeny,
každému, co libo jen!”

Hrají, tančí; a za stolem
host neznámý tu se vzal:
Hoj! s nevěstou třikrát kolem,
svůj život bych za to dal!”

Jednou kolem potančili—
pominul nevěstě smích;
druhé kolo nastoupili—
ona bledá jako sníh.

Aj, co bledne má milenka?
či leká se paměti?
či snad těžko svého Zdenka
na své svatbě viděti?”

 

28