Page:A Book of Czech Verse.pdf/50

This page has been proofread, but needs to be validated.

J. Neruda (1834–1891)

Co kde chtělo, rychle mělo, ke kostelu běží;
na kříži zde před oltářem Kristus rozpjat leží.

Potírám Tvá svatá prsa, myju bok Tvůj svatý,
tělíčko zas uzdraví se, Ježíšku můj zlatý—

kladu čerstvé listí lesní na hlavu a líce,
nebude Ti hlavičku Tvou bodat úpal více!”

Nad kostelem velké zvony do vůkolí zvoní,
lid se sbíhá, v prsa bije, zázraku se kloní:

jak to dětská duše snila,
vůle boží vyplnila.


Podnes mají v horské vísce obraz Trpitele,
nemá rány ve svém boku, nemá trnu v čele,
bílá lilje v ranní záři po celičkém těle.

 

42