Page:A Book of Czech Verse.pdf/94

This page has been proofread, but needs to be validated.

V. NEZVAL
(Born 1900)

 

 Po deštíku který crčí v rákosí
rozmočené slunce pere do zástěry.
Pradlenky jdou v páru s cínovými džbery
rozmočené slunce pere do zástěry
do zástěry která pluje po Seině
pradlenky jdou v páru jako na scéně
kráčí v průvodu jak israelské dcery
jako malé tanečnice od opery
jdou jak Venuše jež tančí s podnosy
po deštíku který crčí v rákosí.

Voda třpytí se jak nejvzácnější topas
pradlenky se do ní noří téměř po pas
jejich přítelkyně z domků od Seiny
prozpěvují s nimi jako sirény
zpívají a myslí při tom na rybáře
zahalené v modré odpolední páře
z které vystupuje černá lodní příď

 

86