Open main menu

Page:Dictionary of National Biography volume 34.djvu/452

This page needs to be proofread.


L0Mn,J>m<»(1794?-1872) . Loaax, jKmea Richardguu (if. 18S9) Logui, John (1T48-1TSS) I.aK»ii,Slr Robert (iL IGM) . Lniu, »r WiUiiun Edmund (1798-1876 ) l^KKUi, Dmvid(16B5-171HI?) . Li^on, »Biniiel fl7IS-l7TB?) I^Rwr. John Bernatd (t7SO-lSi6) ■

I^nnech (il. 704)

IjA/Lnck, or LockB, Henry (1563?-lfi(M?) . Lok, Michnel ( rt. i«15) . Lok. 8ir WrHinm { HeO-16S0) Lolk Hontez, Counteu van Lftodardd (it. 1861). See Gitbetl, Harie IMorra Gliu

Lombwrd. Daniel (lfl78-174(l)

Lombmrd, Peter, D.D. (d. UiS)

Lombsrt, Pienn (1680 P-1681)

I>nmbe, John (1693?-17a-2). Sn uadir

tombe. Sir ThDioa*. Lombe, SirTliumM (16BS-17S9) . Londi^boriiDiili, Baron. Sw DBnuwn, Albert

(1805-1860). London, Hrnir affd. 12S8). Sen Lonadrea. Londun, John, D.C.L. jUSa P-ift"

��LondnnWry,

��loiMa oT. flee Stewart,

��Rnbrrt ( 1769-1822), second Haranuj

HUwart-Yaae, Chirlca WilUun (1778-

1854), third Marquis. Londniiderr;, Eurls of. 8« Rldgcfray, Sir

Thnmu. ciealeil Earl lflS2; Pitt, ThomaB

(d. 1729). Lonir, Auelli, Lmly Fambarongh (1702-

1807) :

Long, Ann (1681P-1711), See under Long,

Sir Jitmo.

��L.m^^S,^.^..,„.-,IM7-lfa2,. . . . K Lonu. .lnmea|IK'^-l'W7) . . . . h

Long, J<.bn (1048-1689) H

Lon«, J"li<i 8t. John ( 1798-1884) . . .11 I^nii. ^ir Lhlrbuns ( 1H1S-1GS9) . . .11 L'ini;, Sir Kr-bert (d. iG73) . . . . 1< Una, Rolen flalUrd (1771-1826) . . . 1( r^ioK, Rns-r(I«'«)-l770) . . . .11 LonK. !^inucl(ll>3S-l68lt) . . . .11 LuiiR, Thoin«<16n-1707) . . . . 1 UncThamu. the vonntrer (1649-1707). Sm

IUi>l>-rLn»(c.Thouiu (1621-1707). 'Long. Wiltixm (1817-1883) . . . . 1: l.nni;bHrd,Willij>ni(iJ. 1196). See FilxMbart,

William. LniiEthiunp, WillUmnf ((£1197) . . .II Loni^sn. Sir llenrv ErrinKton (IS19-1390) . 1! Lonuden.Sir rBmM Robert (1827-1891) . . 11 LaiiL'e p^"rLuD,ieip^(Laiig>wurd), William _ de, tbir-i Rurl of Sallihory (rf. 1226) .

�� ��uiiK«|>^ LunRBBpeye, b

��-nng-

��rr, WilLain de, called Eatl of Saliibary

( 1212 P-I2SII 1 1

'LoDuKe'd. Mountifnrt (1802-1884) . . . 1 Loniihnd.Jnhn(1473-lS47) . . . . 1:

��Loneland, Wiltiam (1330 ?-1400 ?).

LonelfiT. Charles Tboma* (1794-1868) . Ijjoglev.Tbnmas ((1.14371. See Langter. Longmui, Thomas (1699-I75S) LontiDaD, Thomaa (1730-1797). See n&doff

Lun|!in«n, Thorn u (1B99-17%S). Longman, Tbmniu (1804-1879). Sm n

Lon^nan, Thomaa (1699-175S). Litngman, Tbomas Norton (1771-1843). f

under Longman, Thumaa ( 1699- 1765), Longmsn, WUliam (1813-1877). t

Longman. Tbomaa (1G9&-1T5S). Lunt-mate, Barak {1T3B-17981 Lonii^mate, Barak (1768-1836). S

Longmate, Birak (1738-1793), Longmuir, John ( 180S-188S) . lAn|,'Btrother,Jc:hn(d. 1471) . Loagsword. See Longeniee.

LoDgneTille,Willi«ratl633-1721) .

LonK»orth, Maria TliereM (18827-1881)^

elaiming lo be Mni. Telrertoa , ,

Lunadale, flrrt Vieoonnt. See Lowther, Jotn

( IftSS-l?™). Lonsdale, Earia of. See Lowther, Jamt

18lr2), fintEarl; Lowthn. Willi am (I7&T-H

1844). aecoDd Blarl, noticed ander the flnT

Earl; Lowther, William (1787-1871). tUaA

Lonsdale, Henry, H,D. (I816-IB76)

Loosdale, James (17T7-183S) .

Lonsdale, James Gvlby ^1816-1892). SetM

nndpr Lonsdale. Jotn. Lonsdale, John (1788-1867) . Lonsdale, William (1794-1871) Lookup. John ^Jt. 1740) . LiMiwinnro, Geni^ IJL 16*0).

Loosoniore, Henry. Lnownii.re, Heniy (1BOO?-IB70) . Loowmorc, John (leiB MU81 ) Loulen (l.,»ten), Jan (161(U1SH1) . , Lope-, Sir MaansBeh Mveeh (1795-1831) Lopez, Roderizo (d. 1A94) Lord, Henry (j*. 1680) .... Lord, Percival BarWn (1808-1840). Lord, Thnmw ( ft, 1796) .... Lord, WiUiBniEiti9t(181S-1872) . LorinMr.Jamea (18I8-I'<D0) . Ijirimer, Peter (1812-1879) . Lorins, Sir John Weotworth (1775-1863) Lorkin, Thomas (1B28 ?-lG91) . Lorkfn, Thomas (<J, 1626). See ondn-Lorkl^

Thoraaa.

��Lorrain. Paul (4 J719)

ier (1608-1664) Lurvng, Sir Nigd or Nele (rf.

��Lort, Miehael, D.D. a725-1790)

��Lurte, Sir Rokbt ( 16^1664)

Lorvng, Sir Nigd or Nele (d. 1S8B) . . 14>

LoiJng*, Herbert de(lU64?-lllS) . . .148

Lwi'ii-aurde Lolhulngia, Robert (4 lUDK) . lift Lotliian. Enrlii and Uarnaimiof. See Kerr, Murk (.t 1609). first Earl ; Kerr. William (160.')?-I675). third Eari; Kerr, Robert (1636-1703), fourth Earl and fintMarnnis; Kerr, William (16627-1722). necotid Her-

Siis; Cerr, WilIiamUenrv((f. 1776), fourlh arqois. Lolhiao, William (1710-1783) . . . ItT Liithropp, Lalhrop,ar Ij>throp, John (i(. 16.'i3) U7 Loudon. See Loud<>un.

Loudon, Charles, U.D. (181)1-1844) . . 148

Loudon, Jane 1 1807-185)*) . . . .148 Loadon, John Claadiua (1783-1843) . . H»

�� �