Page:Modern Czech Poetry, 1920.djvu/66

This page has been proofread, but needs to be validated.

48

KAREL TOMAN.

1. SENTIMENTÁLNÍ PIJÁCI.

Příteli melancholiku,
druhu mé duše tulácké,
pod kterým nebem shasnou kdysi
životy naše žebrácké?

Pohádek našich stříbro, šeď
kdy rozstříkne se, v kterou zem?
Kdy hudby, jež jsme milovali,
posledním vzdychnou akkordem?

Oh, dávná láska procitá
zas echy v strunách srdce. Dost
Na zdraví sobě! Snům a světu!
Ať rekviem má minulost.

Ve zlatém víně ztopíme
tyranský rozmar pamětí.
A zpívat budem, zapomenem
lásku i vztek i prokletí.

Torso života“ (1901).


2. SLUNEČNÍ HODINY.

Dům v rozvalinách. Po děravých zdech
se rozlez' žravý mech
a lišejníků cizopasná cháska.

Na dvoře bují kokotice
a prales kopřiv. Studna otrávená
je napajedlo krys.