English:

UsageEdit

 • {{en|English translation}}
 • {{en|1=English translation with links}}
 • {{en|English translation|inline=yes}}

Result:

English: English translation

or

English: English translation with links

or English: English translation.

See also: Commons:Multilinguality.

VerwendungEdit

 • {{en|English Übersetzung}}
 • {{en|English Übersetzung|inline=yes}}

Resultat:

English: English Übersetzung

or English: English Übersetzung.

Siehe auch: Commons:Multilinguality.

UsoEdit

 • {{en|Un texto en English}}
 • {{en|Un texto en English|inline=yes}}

Resultado:

English: Un texto en English

or English: Un texto en English.

See also Commons:Multilinguality.

UtilisationEdit

 • {{en|Version english}}
 • {{en|Version english|inline=oui}}

Résultat :

English: Version english

or English: Version english.

Voir aussi le multilinguisme à Commons:Multilinguality.

GebruikEdit

 • {{en|English vertaling}}
 • {{en|English vertaling|inline=y}}

Result:

English: English vertaling

or English: English vertaling.

Zie ook Commons:Multilinguality.