Ælfric's Lives of Saints/05seb

Ælfric's Lives of Saints by Ælfric, translated by Gunning / Wilkinson
Passion of Saint Sebastian, Martyr


xiii. kl̅ februarii · passio sci̅ sebastiani martyris.

Sebastianus hatte sum halig godes ðegn ·001
se ƿæs lange on lare on mediolana byrig ·
⁊ ƿearð on criste gefullod · mid fullū geleafan ·

He ƿæs sƿiðe snotor ƿer · ⁊ soðfæst on spræce ·004
rihtƿis on dome · ⁊ on ræde fore-gleaƿ
getreoƿe on neode · ⁊ strang fore-þingere
on godnysse scinende · ⁊ on eallū þeaƿū arƿurðful ·

Dæghƿamlice hé gefylde his drihtnes þenunge geornlice.008
ac he bediglode sƿa þeah · his dæda þam casere
dioclitianæ se ƿæs deofles big-gencga ·

He lufode sƿa þeah ðone halgan ƿær ·011
nyste  he gelyfde · on þone lifigendan god ·

He ge-sette hine to ealdre · ofer an ƿerod ·013
⁊ hét hine symble beon ætforan his gesihðe ·
⁊ ealle þa hyred-menn hine hæfdon for fæder ·
⁊ mid lufe ƿurðodon · forðon þe god hine lufode ·

He folgode þā kasere uncuð him sƿa þeah ·017
na sƿylce he ne dorste for his drihtne ðroƿian ·
ac he ƿolde gehyrtan · ða þe se hæðena casere ·
dæghƿamlice acƿealde · for cristes geleafan ·

Þa geseah sebastianus hú sume þa cristenan ·021
ƿoldon aƿácian · for ðam ormætū ƿitum ·
⁊ gehyrte heora mod · to þæs hælendes geleafan ·
⁊ þa gode gebrohte · þe se deofol æt-bredan ƿolde ·

Þa ƿæron tƿegen gebroðra æþelborene for ƿorulde ·025
marcus · ⁊ marcellianus · mycclū gesƿencte ·
on bendū ⁊ on sƿingelū · for ðā soþan geleafan ·

Hi sceoldon þa under-hnigan · nacodum sƿurde ·028
ac heora frynd abædon fyrst · æt þam gerefan
ðrittigra nihta ·  hi hi gebigdon
to ðam hæðen-gylde · þe hí sylfe ƿurðodon ·

Þa be-tæhte chromatius · se heah-gerefa þa cnihtas ·032
sumū þegne to ge-healdenne · se hatte nicostratus ·

Tranquillinus hatte þyssera halgena fæ|der ·034
⁊ heora modor ƿæs martia gecyged ·
hæðena þa gyt · ⁊ hi þyder comon
mid mycelre sarnyssa · þær heora suna ƿæron gehæfte ·
⁊ mid mycclum heofungum heora geleafan
ƿoldon aƿendan · ⁊ þa ƿita gestillan ·

Þær comon eac heora magas · ⁊ mid manegum tihtingum040
þæra cnihta mod frā cristes geleafan ·
ƿoldon aƿecgan · sƿylce hí ƿislice dydon ·
heora ƿíf eac bæron · heora bearn him on handum ·
⁊ axodon mid ƿope · hƿi hi sƿá ƿælhreoƿlice dydon ·
 hi freonda ne rohton · ne fæder oððe meder ·
⁊ heora ƿíf aƿurpon · ⁊ ƿiðsocon heora bearn ·
⁊ heora sƿuran gearcodon sylfƿylles to slege ·

Hƿæt ða lá ongunnon þa godes cempan hnexian048
⁊ heora mod aƿendon to hyre maga sarnysse ·

Ða geseah sona sebastianus þæt ·050
hu þa godes cēpan · ongunnon hnexian ·
for þam mycclan geƿynne · ⁊ ƿearð him þa tomiddes ·
⁊ cƿæð to þam cnihtū · mid cenum geleafan ·

Eala ge godes cempan · ge be-comon to sige ·054
⁊ nu ge aƿurpað eoƿerne cyne-helm ·
for þam earmlican sƿæsnyssum · þissera heofiendra

Ne aƿurpe ge ic bidde eoƿerne beorhtan sige ·057
for ƿifa sƿæsnyssū · oððe for cyldra tearum ·

Arærað eoƿer sige-becn · fram eorð-licū ge-ƿilnungū ·059
⁊ onginnað eoƿer gefeoht · ongean ða unge-seƿenlican fynd ·

Þas þe hér nú ƿepað · ƿoldon mid eoƿ blissian ·061
gif hi geare ƿiston ·   ge nu ƿiton ·
hi ƿenað to soþum ·  þis lif ana sy ·
⁊ ne cunnon  oðer · þe æfre endeleas bið ·

Þis lif is sƿa sƿicol  hit sȳble bepæcð ·065
þa ðe hit sƿiþost lufiaþ · ⁊ geleafan him to habbað ·

Ðises lifes geƿilnung · ge-læt þa unstæððian067
to manegū leahtrum · ⁊ to mislicum freced|nyssum

He cƿæð þa to þam magū · ðe þa martyras mis-tihton ·069

Gif nu þas gebroðra · be eoƿrū benū gebugað ·070
frā heora hælende to eoƿrū hæðenscype ·
ðonne beoð hí mid eoƿ on sceortere blysse ·
⁊ beon siððan ascyrede · sƿa  ge hí næfre ne geseoð [gcseoð @ Skeat] ·
buton on reðū ƿitū · on þam ƿidgyllan fyre ·
þær dracon ⁊ næddran · mid deofollicū toðum ·
þæra hæðenra breost · bitelice ceoƿað ·

Þær is ƿóp · ⁊ ƿanung · ⁊ þæs ne ƿurð nan ende ·077

Geþafiað ic bidde þisū gebroþrū nú ·078
 hí þas ƿitu for-bugan · ⁊ beo ge embe  ylce ·
lætað hí nu faran · to ðam forestihtan kynehelme ·
⁊ ne beo ge ofdrædde · ne beoð hí frā eoƿ ascyrede ·
ac hí farað to heofonū · to hælende criste ·
⁊ rodorlice ƿununga ƿitodlice under-foð ·
on þam ge sylfa moton mid him æfre ƿunian ·
ælces yfeles orsorge on ecere blysse ·

Æfter þissere lare · ⁊ oðrū langsumum spræcū ·086
com leoht of heofonū · to ðam halgan ƿære ·
⁊ mid þam leohte æt-eoƿde · an engel ƿið hine ·

Þa ƿurdon hí ealle · þurh  ƿundor ablicgede ·089
⁊ þæs þægnes ge-bedda · ðe þa ge-broþra heold ·
ƿæs for six gearū · for sƿiðlicre untrūnysse ·
hire spræce be-næmed · ⁊ heo hnáh adune
to sebastianes fotū mid fullum geleafan ·

Þa cƿæð sebastianus · gif ic soð godes þeoƿ eom ·094
⁊ gif  is soð  ic eoƿ sæde ·
ge-openie þonne se ælmihtiga hælend
þises ƿifes muð ·  heo mæge spræcan
seðe Zacharian muð his mæran ƿitegan ·
mid ƿitegunge geopenade þa ða he aƿrat Iohannes ·

Þa spræc  dumbe ƿíf · hire nama ƿæs Zoe ·100
⁊ cƿæð  heo gesaƿe · þone scinendan æncgel ·
cumende of heofenum · to þam halgan ƿære ·
⁊ heold ane bóc · æt-foran his eagū ·
⁊ be þære béc · sæde sebastian᷒ þa lare ·

Þa cƿæð Zoe to sebastiane | eft ·105

Eadige synd þa þe þinū ƿordū gelyfað ·106
⁊ þa beoð aƿyrigde þe þises tƿyniað ·
sƿa sƿa dægred to-dræfð þa dimlican þystra ·
⁊ manna eagan onlyht þe blinde ƿæron on niht ·

Sƿa adræfde þin lár þa geleaf-leaste fram me ·110
⁊ minne muð geopenode · ⁊ min mod onlihte ·

Hƿæt ða nicostratus ƿearð sƿiðe afyrht ·112
þa ða he  ƿundor ge-seah · on his ƿife gedon ·
⁊ feol adune sona · to sebastianes fotum ·
biddende forgifennysse ·  he þa broðra heold ·
⁊ únbánd heora handa · ⁊ bæd  hí aƿæg eoden ·
ac hi þurh-ƿunodon sƿa þeah on þam geƿinne oð deað ·
þa ongunnon heora magas mycclū be-hreoƿsian ·
 hi æfre þa martyras mis-læran ƿoldon ·
⁊ ge-lyfdon þa ealle · endemes on crist ·

Þa hét sebastianus þone hæðenan þegn ·121
 he þa hæftlingas · þe hé heold on þam cƿearterne
gebrohte to his spræce · ƿolde hi ge-bigan to criste ·

Ferde þa siððan · ⁊ ge-fette ænne mæsse-preost ·124
policarpus gehaten · halig ƿær ⁊ snotor ·
 he þa nige-hƿyrfedan mid fulluhte aþƿoge ·

Þa ƿearð gefullod se fore-sæda nicostratus ·127
mid his ƿife · Zoe · ⁊ þrym ⁊ ðrittigū mannū
þe him ǽr folgodon · ⁊ mid him gefullode ƿæron ·

Æfter þisum ƿearð gefullod þæra martyra fæder130
tranquillinus mid blysse · ⁊ his gebedda martia ·
mid heora hiƿum · ⁊ heora suna ƿifum ·

Æfter þysū þa hæft-lingas þe sebastianus133
hét lædan of þam hæftū ealles sixtyne ·

Ðæra martyra fæder marcellianes · ⁊ marces ·135
ƿæs endlyfan gear ær his fulluhte ge-untrumed
þurh þa mycclan fót-adle · ⁊ nahte his fæðes geƿeald
ne furðon ne mihte his mete him aræcan ·
for þam ægeslican ƿearrū · þe on his limū ƿeoxon ·
ac sona sƿa hé andette | mid ealre heortan
þa halgan þrynnysse on þam fulluht-baðe ·
þa ƿearð he ge-hæled · fram eallū his sarnyssū ·
⁊ herede þone hælend · þe him his hæle forgeaf ·

Þær ƿæron eac untrume · oðre tƿægen cnapan ·144
oðer ƿæs ƿæter-seoc · oðer eall on ƿundum ·
ac hi ƿurdon gehælede · fram heora untrum-nysse
mid þam þe se mæsse-preost · hí mid þam fulluhte aþƿóh ·

Hi ƿurdon þa ealle · þurh þa ƿundra onbryrde ·148
⁊ on godes herungū hí sylfe gebysgodon ·
⁊ gearcodon heora mod · to ðam martyr-dome ·
cáflice to campienne · for cristes geleafan ·

Hƿæt þa chromatius se mihtiga gerefa ·152
þe romana byrig · under þam casere geƿeold ·
het tranquillinum ·  he him to come
ƿolde ƿitan æt him · hƿæt his suna hræddon ·
binnan þam ðrittigū nihtū · þe he him lét fyrste ·
hƿæðer hí gebugan ƿoldon · to ðam bysmor-fullū godū ·
oððe þurh-ƿunian on ðam ƿitum · for criste ·

He com ða gehaten to þam heah-gerefan ·159
⁊ eac ne be-diglode ·  he on drihten gelyfde ·

Þa cƿæð se heah-gerefa · þe þa git hæðen ƿæs ·161
⁊ eall sƿa yfele ge-tucod · sƿa tranquillin᷒ ƿæs ær ·

Me þincþ  þu bæde þinū bearnum fyrstes ·163
to þí  þu gelyfdest · heora leasū gedƿyldū ·

Þa cƿæð tranquillinus · to chromatiæ þus ·165

Þa godas þe ge ƿurðiað · ƿæron arlease menn ·166
yfele geborene · ⁊ bysmor-fulle on life ·
mid facne afyllede · ⁊ forð-ferdon earmlice ·

Cƿyst þu lá  nære nan lyfigende god ·169
ær þan ðe saturnus his suna abite ·
⁊ heora flæsc æte on þam Ig-lande créta ·

Eft his sunu Iouis · þe gé ƿurðiað for god ·172
se ƿolde acƿellan his unclænan fæder ·
þe abát his gebroðra þa | hi geborene ƿæron ·
se iouis ƿæs afylled · mid fulre galnysse ·
⁊ nam his agene sƿystor · to his fulū synscype ·
sƿa sƿa ge rædað on eoƿrū gerecednyssum ·

La hú ne dƿælast ðu · þe on þysū gedƿylde gelyfst ·178
⁊ þas arleasan menn arƿurðast for godas ·
þu for-lætst þone ælmihtigan god · þe eardað on heofonū ·
⁊ cƿæðst to þam stane · ðu eart min god ·

Þa ge-ƿende tranquillinus · aƿæg æfter þysum ·182
ac se heah-ge-refa · hét hine gefeccan
dearnunga on niht · ⁊ him digellice bead
anne gyldene ƿecg · ƿið þam þe he him tæhte
þone mæran læce-cræft · þe hine sƿa mihte-lice gehealde ·

Þa cƿæð tranquillinus ·  mann cristes gife ·187
ne moste syllan ƿið sceattū · oþþe sƿa ge-bicgan ·
ac gelyf on þone hælend ⁊ þu bist sƿa hál sƿa ic ·

Chromatius þa bæd  he him gebrohte ðone mann ·190
þe hine gefullode · ⁊ fram þære coðe gehælde ·

Tranquillinus ða eode to ðam arƿurðan preoste ·192
sæde hú hí spræcon · ⁊ hine sona gelædde ·
to þam heah-ge-refan · ⁊ he cƿæð him tó ·

Þeah þe þæs kaseres ehtnys þa cristenan gedrecce ·195
þeah for minre hæle · ic sylle eoƿ healfne dæl
ealra minre æhta · gif gé mine atelican lima ·
þurh ænig þing gehælen magon · frā þysū heardum ƿearrū ·

Þa hlóh policarpus · ⁊ cƿæð to þam untruman ·199
crist mæg þine nytennysse · þurh his miltsunge onlihtan ·
⁊ eaðelice æt-eoƿian ·  he is þin ed-staþeligend ·

Se ðe sceattas under-fehð · ⁊ sylð godes gife ·202
se for-deð his saƿle · ⁊ se seoca ne bið gehæled ·
ác gelyf on þone hælend · ⁊ læt þe fullian ·
⁊ þu bist sƿa gesund · sƿa þæs tranquillinus ·
þa bead policarpus him þreora daga fæsten ·
⁊ þis sona sæde | sebastiane ·
hi ða begen bædon binnon þam fyrste god ·
 he his geleafan gesƿutelode þam seocan to hæle ·

Coman him siððan to ⁊ hine sƿæs-lice gretton ·210

Þa cƿæð sebastianus betƿux oðrum spræcon ·211
ne scealt þu for þinre hælðe anre · to ðam hælende gebugan ·
ne for ðinū lichaman anū þe lætan fullian ·
ac sƿiðor for hihte þære ecan hælðe ·
⁊ for þam ece life · ðu scealt gelyfan on god ·

Do þín mod hluttor  þu leornian mæge216
þurh soð-fæst ge-scead hƿa þin scyppend sy ·
ne miht þu elles habban þa hæle þe þu secst ·

Chromatius þa cƿæð · sume cristene synd ·219
to þam bileƿite menn ·  ðu ne miht afindan
of anū þusende anne þe mæge
þe eaƿfæst-lice spræce sprecan oððe leornian ·
hu mihton þas becuman to cristes geleafan? [sic @ Skeat]

Sebastianus cƿæð · crist geceas · fram frymðe224
hyrdas · ⁊ yrðlingas · ⁊ an-fealde fisceras ·
⁊ hí siððan gelærde ⁊ to lareoƿum gesette ·

Þu ƿurðast manega godas · ⁊ manega gydenan ·227
butan þu hí aƿurpe · ealle fram þinre heortan ·
⁊ þone soðan god · þe ðé gesceop · oncnæƿst ·
ne miht ðu hæle habban · ne  heofonlice líf ·
ac læt ús nu secan þine sceandlican godas ·
⁊ to-brecon þa stænenan · ⁊ for-bernan þa treoƿenan ·
amyltan þa sylfrenan · ⁊ eac sƿilce ða gyldenan ·
dælan siððan ƿædligum · þa amoltenan ƿæcgas ·

Chromatius cƿæð ne cume ge to þam teonan ·235
ac ic bebeode minū þeoƿum ·  hi hi ealle to-bryton ·

Sebastianus cƿæð · hí ne cunnon ðone geleafan ·237
ne eac hí gebletsian · ⁊ bið se deofol geare ·
hu he him derige · for sumū dyrnum gylte ·
⁊ cƿæðaþ þa hæðenan ·  hi ƿurdon gehynde
forþan þe hí þa anlicnyssa | æfre to-brecan dorston ·

Þa þe habbað geleafan · ⁊ leornodon to campienne ·242
ongean þone sƿicolan feond · unforhte þurh god ·
⁊ habbað cristes byrnan · hi magon to-brecan ða godas ·

Chromatius ða cƿæð · to þam cenū godes þegnū ·245
geƿurðe godes ƿilla ⁊ eoƿer eac æt þysum [sic @ Skeat] ·

Hi þa sona begen be-gyrndon (sic) hí caflice ·247
⁊ to gode gebædon · ⁊ to-bræcon ða anlicnyssa
má þone tƿa hund · micclū gode þanciende ·

Chromatius hæfde behydd · on his digolnysse ·250
án ƿurð-lic ƿeorc · on machanisc · geƿeorc ·
of glæse · ⁊ of golde · ⁊ of glitiniendū cristallan ·

Se cræft sceolde ƿissian · geƿisslice be steorrū ·253
hƿæt ge-hƿilcū menn gelumpe on his lifes endebyrdnysse ·
ac hit ƿæs sƿa gehiƿod · æfter hæðenū gedƿylde ·

Þa com sebastianus · ⁊ se sacerd policarpus ·256
æft to chromatie · ⁊ ge-metton hine untrumne ·
⁊ cƿædon  he sum þing hæfde untobrocen ·
þe his hæle hremde þurh reðe ƿiglunga ·

He cƿæð þa ic hæbbe on minū hord-cleofan ·260
an ƿundorlic ƿeorc me to ge-ƿissunge ·
æfter steorrena gesetnyssū · sƿa sƿa hi standað on heofonum ·
on þam cræfte aspende tranquillinus min fæder ·
of readū golde anum · má þonne tƿa hund punda ·

Þa cƿæð sebastianus · se ge-sæliga martyr ·265

Gif þu þisne cræft healst · þu bist þe sylf un-hál ·266

Chromatius cƿæð · hƿæt derað þis ænigum ·267
ne ƿe hit ne ƿurðiað · mid ge-ƿunelicū offrungū ·
ac hit geƿissað us · þurh ƿisne lareoƿ-dom ·
to gearlicū tidum · ⁊ tunglena ymbrynum ·

Policarpus sæde þis ƿe for-seoð ·271
on þam is soðfest-nysse gelicnys · ac hit is leas sƿa þeah ·

Sebastianus cƿæþ · þis is sƿutol ge-dƿyld ·273
⁊ leas ydelnyss · sƿa sƿa ƿe leornodon æt criste ·

| Manega menn adrincað · on anū dæge togædere ·275
þe on mislicū tidum to middan-earde comon ·

Oft on anū gefeohte feallað for ƿel manige ·277
þe under anū tungle · næron ær akennede ·

Eft on anre tide tƿa mæden-cild cumað ·279
⁊ bið  án syde-full · ⁊  oðer sceandlic ·

Nis  clæne herigendlic · ne  gale tallic ·281
gif him steorran forgefon ·  hi sƿa lyfedon ·

Forði synd laga gesætte ·  menn rihtlice libban ·283
⁊  þa riht-ƿisan beon ge-herode · ⁊ þa unriht-ƿisan ge-hynde ·

Þa ƿundrode chromatius · heora ƿisera ƿorda · ⁊ cƿæð ·285
se is soð god · þe sƿa gesceadƿise biggengan hæfð ·

He ge-þafode ða  hi  ƿeorc to-ƿurpon ·287
ac his sunu tiburtius sona mid gebeote
cƿæþ  he nolde nates hƿon geþafian.
 man sƿa deorƿurðne cræft æfre to-cƿysan sceolde ·
butan man þa halgan ƿurpe · on tƿægen hate ofnas ·
gif his fæder nære gehæled · æfter þære bræce ·

Þa for-bead se fæder þone frecen-fullan cƿyde ·293
ac þa halgan tihton  man þa ofnas ontende ·
⁊ ge-bædon hi to gode · ⁊ to-bræcon  ƿeorc ·

Hƿæt þa færlice com fæger godes engel296
⁊ cƿæð to chromatiæ · crist me asende to þe ·
on þone þe ðu gelyfst ·  þine lima beon ge-hælede ·

Æfter þysum ƿorde · he ƿearð eall gehæled ·299
⁊ arn to þam engle · ƿolde his fet gecyssan ·

Se engel him cƿæð to ·301

Ne cys þu mine fet ·301
ne þu me ne hrepa · forðan þe þu ne eart gyt gefullod ·

Þa þa se sunu  ge-seah · þa ge-sohte he þæs preostes fét ·303
⁊ se fæder feoll to sebastianus fotū ·
bægen clypigende · crist is soð god ·
⁊ ælmihtig godes sunu · þe git þegnas gode bodiað ·

Þa ƿearð gefullod fæder · ⁊ sunu ·307
mid heora inn-hyrede · ⁊ heora æhta mannū
ægðres hades menn · ma þonne an ðusend ·
þa cƿæð chromatius · se cristena þegn ·
 he eallum gemiltsode · þe him æfre abulgon ·
⁊ þam eallū forgeafe þe him aht sceoldon ·
⁊ gif he hƿæne berypte ·  he him  forgulde ·

He freode ealle his menn · ⁊ him feoh dælde ·314
⁊ cƿæð ðæt hé ƿið soce þam gesƿæsū lustū ·
þissere ƿorulde · þe is geƿitendlic ·

His sunu tiburtius · se snotera cniht cƿæð ·317

Ic aƿende minne ƿillan · frā eallum ƿoruld-þingum ·318
to gastlicū ƿeorcū · nu ic godes mann eom ·
an of þam ge-tele · þe  éce líf under-foð ·

On þam dagum ƿæs sum ƿis papa on rome ·321
gaius gehaten · haliges lifes mann ·
ƿið þone rædde chromatius ⁊ be his ræde under-feng
ealle þa cristenan into his cafertune ·
⁊ him big-lyfan fore-sceaƿode · for þære sƿiðlican eht-nysse ·
þe ða niƿan asprang · æfter carines slege.

Þam casere næs þa gyt cuð ·  chromatius cristen ƿæs ·327
⁊ he be-geat ða leafe  he of þam lande moste ·

Þa bebead se papa þam preoste policarpe ·329
 he ge-ƿende of rome mid þam rum-gyfolan þegne ·
⁊ clypode to ðam cristenum · þe mid chromatiæ ƿæron ·

Ure hælend lyfde  mann his life gebeorge ·332
fara nú se þe ƿille · forð mid chromatiæ ·
⁊ ƿunige se þe ƿille · mid me on þyssere byrig ·

Þa bæd tiburtius ·  he beon moste · mid þam papan ·335
cƿæð  him ƿynsum ƿære  he ƿurde ofslagan ·
gif he mihte þusend siðon · for ðam soðan geleafan ·
⁊  ece líf ge-earnian þe nænne ende næfð ·

Þa be-láf sebastianus on þære byrig mid þam papan ·339
⁊ se geonga tiburtius · ⁊ þa tƿægen gebroðra ·
marcus · ⁊ marcellianus · mid heora fæder tranquilli|ne ·
Nicostratus mid his breðer · ⁊ his gebeddan Zoe ·
Uictorinus mid his breðer · ⁊ his broðor suna ·

Þas belifon on rome · on þære reðan eht-nysse ·344
⁊ þa oþre ealle endemes ferdon aƿæg ·
mid chromatiæ · sƿa sƿa him crist geƿissode ·

Þa gehadode se papa tranquillinū to preoste ·347
his tƿægen suna to diaconū · ⁊ þa oðre to subdiaconum
sebastianū he ge-sette · him eallū to mund-boran ·

Hi ƿurdon ða gebysgode on heora ge-bedum ealle ·350
dæges ⁊ nihtes · heora drihten herigende ·
biddende mid ƿope ·  hi ƿurðe ƿæron ·
for criste to þroƿigenne · ⁊ be-cuman to his halgū ·

Hi ge-hældon untrume mid halgū gebedū ·354
⁊ blinde on-lihton · þurh heora geleafan ·
⁊ of ƿodū mannū · þa aƿyrigedon deoflu afligdon ·

Tiburtius gemette ænne mann afeallene.357
 he his heafod to-bræc · ⁊ eac his bán to-cƿysde ·

Þa sang he him ofer · pater noster · ⁊ credan ·359
⁊ se mann sona ge-sund-ful arás ·
⁊ beah to fulluhte mid his fæder ⁊ meder ·

Æfter þysū ƿearð ge-læht seo eadige Zoe ·362
⁊ for criste acƿeald · ⁊ becom to his halgū ·

Þa oðre ƿurdon eac ealle ge-martyrode ·364
tranquillinus ƿearð of-torfod mid stanū ·

Nicostratus se æðela ƿearð æft gelæht ·366
mid feoƿer his ge-ferū · ⁊ toforan þam deman gebroht ·
fabianus gehaten · þe feng to þære scire
æfter chromatiæ · se ƿæs ðam cristenan onƿerd ·

He axode þone casere hu hé embe hí sceolde ·370
ða hét sé arleasa hí ealle fíf pinian ·

Fabianus þa se feondlica dema372
þa ða he ne mihte þa menn gebigan frā criste ·
þurh þa reðan ƿíta · þa hét hé hi ƿurpan ut on sǽ ·

Æfter þysū ƿearð ge-læht se geleaffulla tiburtius ·375
þa hét fabian᷒  hé þam fulan Ioue ·
recels ge-offrode · oððe eode him sylf
ofer byrnende gleda mid his barū fotū

| Hƿæt ða tiburtius · bealdlice eode ·379
ofer ða byrnendan gleda · unfor-bærnedum fotū ·
⁊ cƿæð  him þuhte · sƿylce he eode ofer blostman ·

Fabianus þa þæs feondes þén ·382
hét beheafdian þone hálgan tiburtiū ·
⁊ siððan acƿealde þone halgan castolum ·
þe hæfde ge-innod ealle þas halgan ·

He gehæfte eft siððan tranquillines suna ·386
marcellianus ⁊ marc᷒ · on anū micclū stocce ·
⁊ mid isenū pilum · heora ilas gefæstnode ·
⁊ cƿæð  hí sceoldon sƿa standan · on þam pilū ·
oð hi geoffrodon heora lác þam godū ·

Hi sungon þa sona þisne sealm him betƿynan ·391

Ecce quam bonum et quā iocundū habitare fratres in unum · et cetera ·392

Eala hu mycel god ís · ⁊ hƿylc ƿynsumnys393
ðær ðær gebroðru beoð on annysse ·

Þa cƿæð se gerefa þe him sƿa reðe ƿæs ·395

Eala ge ungesæligan · ⁊ soðlice earmingas ·396
alecgað eoƿre ge-ƿit-leaste · ⁊ alysað eoƿ frā ƿitum ·

Þa gebroðra cƿædon ·  hi on cristes lufe398
þa ƿæron gefæstnode · mid fulre blysse.
⁊ on sƿilcū estū ǽr næron on life ·
ƿiscton  hi moston sƿa ƿunian oð ende ·

Hi stodon þa stille on þam stocce gefæstnode402
ofer dæg · ⁊ ofer niht · heora drihten herigende ·

Þa het fabianus mid fullū graman404
 hi man begen ofstunge þær ðær hí on ge-bedum stodon ·
⁊ hi sƿa mid ƿuldre geƿendon to criste ·

Hƿæt þa fabianus · mid facne geƿregde407
þone æðelan Sebastianū · to ðam arleasan casere
dioclitiane · þe on ðam dagum ƿæs ·
þa het se kasere hine gefæccan hraðe ·
⁊ cƿæð him sona tó · mid sƿicolum geþance ·

Ic hæfde þe mid þam fyrmestan · þe minum hyrede folgodon ·412
⁊ þu lutodest oð þis on þam laðū cristen-dome ·
þam godū to teonan · ⁊ me to un-þearfe ·

Sebastianus cƿæð [space]415

Crist ic ƿurðode symle ·415
⁊ for ðe þingode · ⁊ for þinū folce ·

| Ic me gebidde to ðam gode · þe bið eardigende417
on heofonū · mid healicū mægen-þrymme ·

Ƿod bið se ðe bit æt blindū stanū ·419
Ænigne fultū · on his frecednyssū ·

Þa ƿearð dioclitianus deoflice gram421
⁊ hét hine lædan on heardum bendū ·
út to anum felda ⁊ hine þær gefæstnian
⁊ hentan his mid flanū · oð  he his feorh ageafe ·

Þa læddan þa cempan þone cristes þegn ·425
⁊ setton hine to myrcelse · sƿa sƿa se manfulla hét ·
⁊ heora flán hī on afæstnodon · foran · ⁊ hindan ·
sƿa þicce on ælce healfe hƿylce iles byrsta ·
⁊ for-leton hine sƿá licgan for deadne ·
þa com sū ƿudeƿe · þe ƿæs anes martyres láf ·
on þære ylcan nihte · þær he læg forƿundod ·
ƿolde his lic bebyrigan · ⁊ gemette hine libbendne ·
heo lædde hine þa to hire huse cucenne ·
⁊ binnan feaƿū dagum · hine fullice ge-hælde.

Þa coman þa cristenan · ⁊ ðone cempan tihton435
 he faran sceolde feor fram ðære byrig ·

Ac sebastian᷒ ge-bæd hine to gode ·437
astáh þa úp to þære stægre · þe stod ƿið þæs caseres botl ·
⁊ þa ða se casere com clypode him þus to ·

Eoƿre hæðen-gyldan þe healdað eoƿre templa ·440
cƿyðaþ fela leasunga eoƿ be þam cristenan ·
secgað  hi syndon sƿutol-lice ƿiðer-ƿinnan ·
eoƿrū cyne-dome · ⁊ eac eoƿrū folce ·
ac eoƿer kynedóm godað þurh heora godan ge-earnunga ·
forþan þe hi gebiddað · for romaniscre leode ·
⁊ for eoƿrum anƿealde · unablinnendlice ·

Þa beseah dioclitian᷒ se deofollica cƿellere447
to ðam halgan ƿere · þe ðær sƿa heage stód ·
⁊ cƿæð orgællice · ne eart þu lá sebastian᷒ ·
þone ðe ic gefyrn hét mid flanū acƿellan ·

Sebastian᷒ cƿæð · crist me arærde æft ·451
to þí  ic cyðe eoƿ · ætforan eallū folce ·
eoƿer unriht-ƿisan ehtnysse ofer ða cristenan ·

Þa hét se casere þone godes cempan454
| mid saglum ofbeatan · binnan his agenre byrig ·

Þa dydon þa cƿelleras sƿa sƿa se casere hét ·456
⁊ on niht behyddon his halgan lichaman
on anū adel-seaðe · secgende him betƿynan ·
 huru ða cristenan ne becuman to his líce ·
⁊ him to martyre macion siððan ·

Þa æteoƿde sebastianus on sƿæfne anre ƿudeƿan ·461
lucina geciged · sƿiðe æƿfæst man ·
⁊ sæde hƿær his lichama læg · on þam adelan ·
hét hí faran to · ⁊ hine ferian þanon ·
to catacūbas · þær cristes apostolas ·
petrvspavlvs ærest bebyrgede ƿæron ·
⁊ lecgan his lic · æt heora fot-læstum ·

Lucina þa ferde to ðam fore-seadan seaðe ·468
on middere nihte mid hire mannū ·
⁊ his lic funde · ⁊ ferede mid ƿurð-mynte
to þære ylcan stoƿe · þe he sylf bebead ·
⁊ mid geornfulnysse hine þær bebyrigde ·
þā ælmihtigan to ƿuldre · se þe ge-ƿylt ealle þing ·
rixiende á on ecnysse · eces ƿuldres cyning ·