Page:A Book of Czech Verse.pdf/20

This page has been proofread, but needs to be validated.

TRADIČNÍ

 
Zelený hájové,

bejvaly ste moje,
bejvaly ste mýho srdce
potěšení.
Ičko už dávnej čas
neslyším ptactva hlas,
na obloze se ukázal
smutnej čas.

Dostal jsem šáteček
v každém rohu kvíteček
a uprostřed z rozmarýnu
pěknej věneček.
Ten věneček zelený
z rozmarýny pletený,
ten mi dala moje milá

pro potěšení.

12