Page:A history of Japanese colour-prints by Woldemar von Seidlitz.djvu/420

This page has been validated.

204

INDEX

  • Geishas (singing girls), 152 n.
  • Genji, see Minamoto
  • Ghosts, 172, 186
  • Gierke, Prof., 20, 22
  • Giokuzan, 157
  • Goat, year of the, 17
  • Gods of Fortune, the seven, 16, 102, 147, 148, 159, 174, 179, 182
  • Gokan, see Kokan-Gokioshi, 32
  • Gold-dust, 71
  • Goncourt, 24, 138, 164 n.
  • Gonin Otoko, 112
  • Gonse, 21, 23, 46
  • Gonshiro, Izumiya, 87
  • Gookin collection, 21
  • Gorobei, Kurabashi, 157
  • "Green Houses," 113, 147, see also Yoshiwara
  • Grosse collection, 22
  • Gummatei (Hokusai), 164
  • "Gwakiojin Hokusai," 166
  • Hachijo (island), 57
  • Hakuyen, Ishikawa (actor), 185
  • Hamburg Museum, 22
  • Hand-tinting of prints, 70, 71
  • Hanjuro, Iijima, 164 n.
  • Haruhiro (Koriusai), 105
  • Haruji, Suzuki, 104
  • Harunobu, Suzuki, 89, 95-106
  • Harunobu II., 104
  • Hashira-kakushi (kakemono), 92 n.
  • Heike, see Taira
  • Hidemaro, 152
  • Hideyoshi (Shogun), 42, 147
  • Hiroshige, 189-193
  • Hiroshige II. (?), 191
  • Hirotaka, 34
  • Hirth, F., 30
  • Hishikawa, see Moronobu
  • Hitomaro (poet), 37
  • Hogen monogatari, 51
  • Hoitsu, 46
  • Hokkei, Uwoya, 177, 178
  • Hokuba, Teisai, 177
  • Hokuju, 180
  • Hokusai, Katsushika, 48, 163-180
  • Hokushin Mioken (divinity), 166
  • Hokuun, 180
  • Honjo (suburb of Yedo), 164
  • Iccho, Hanabusa, 45
  • Icchosai (actor), 186
  • Ichiku, Jippensha, 152
  • Ickimai-ye (single plate), 16, 76
  • Ichio, Kioku (writer), 86 n.
  • Ichiriusai (Hiroshige), 190
  • Ichiriusai (Toyohira), 161
  • Ichiyosai (Toyokuni), 156
  • Iitsu (Hokusai), 166
  • Ikada (Yeisen), 187
  • Impressionism, 190
  • Indian ink, 71
  • Isai, Katsushika, 189
  • Ise, Nakajima, 164
  • Ise monogatari, 51
  • Iyenari (Shogun), 147
  • Iyeyasu (Shogun), 42
  • Japan Society, London, 21
  • Jinglar, Société du, 19
  • Joshin, 131
  • Josetsu, 38
  • Juzaburo, Tsutaya, 140
  • Kaiawase (game with sea-shells), 153
  • Kaigetsudo, see Kwaigetsudo
  • Kakemono (picture), 9; (print), 16, 92, 97, 105
  • Kako, Tokitaro (Hokusai), 165
  • Kamakura, 36
  • Kambodia, 30
  • Kamuro (serving maid), 152 n.
  • Kanaoka, Kose no, 31-34, 38
  • Kanazawa, landscapes of, 110
  • Kano school, 39-41, 45
  • Kara-ye (Chinese style), 33
  • Kashira, 161
  • Kasuga school, 35
  • Katsukawa family, 111, 115
  • Katsushika (district), 164
  • Kawa Nen, 38
  • Kawamura, 28
  • Keion, 37
  • Keisai, Kitao (Masayoshi), 59, 131
  • Kenzan, 46
  • Kibioshi (yellow books), 141, 165, 175
  • Kichibei (Moronobu), 64
  • Kikumaro, 152, 154
  • Kimmochi, Kose, 35
  • Kimono (over-dress), 86
  • Kinroku (wood-engraver), 86
  • Kintada, 34
  • Kintoki, 149, 166, 174
  • Kioden (Kitao Masanobu), no
  • Kiosai, Shofu, 180
  • Kioto, 19, 36, 38, 77, 132, 192, 193; Museum, 20
  • Kisaburo, Kameya, 166
  • Kisokaido (road from Yedo to Kioto), 193