Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/647

This page needs to be proofread.


COMMERCE AND CONSULAR RIGHTS-FINLAND. FEB . 13, 1934. 2663 ARTICLE V The nationals of each of the High Contracting Parties may exercise liberty of conscience and freedom of worship within the territory of the other Party. They may, without annoyance or molestation of any kind by rea- son of their religious belief or otherwise, conduct services either within their own houses or within any appropriate buildings which they may be at liberty to erect and maintain in convenient situa- tions, provided their teachings or practices are not contrary to public morals; and they may also be permitted to bury their dead according to their religious cus- toms in suitable and convenient places established and maintained for the purpose, subject to the reasonable mortuary and sanitary laws and regulations of the place of burial. ARTICLE VI Between the territories of the High Contracting Parties there shall be freedom of commerce and navigation. The nationals of each of the High Contracting Parties, equally with those of the most favored nation, shall have liberty freely to come with their vessels and cargoes to aU places, ports and waters of every kind within the territorial limits of the other which are or may be open to foreign commerce and navi- gation. ARTICLE VII Each of the High Contracting Parties binds itself uncondition- ally to impose no higher or other duties or charges, and no other conditions or prohibitions on the importation of any article, the growth, produce or manufacture of the territory of the other Party, from whatever place arriv- ing, than are or shall be imposed on the importation of any like article, the growth, produce or manufacture of any other foreign V ARTIKLA Kummankin Korkean Sopimus- Freedom of worshiP. puolen kansalaiset saakoot naut- etc. tia omantunnon- ja uskonnonhar- joittamisvapautta toisen Sopi- muspuolen alueella. He saakoot, heita uskontonsa vuoksi tai muu- ten siina mitenkaan hairitsematta tai ahdistamatta, suorittaa uskon- nolliset menonsa joko omissa ko- deissaan tai asianmukaisissa ra- kennuksissa, joita heidan tulee saada vapaasti rakentaa ja kun- nossapitaa. sopivissa paikoissa, edellyttaen, etteivat heidan Op- Condition. pinsa ja menonsa sodi yieisiii. hyvia tapoja vastaan; ja olkoon heidan myoskin sallittu omien uskonnollisten tapojensa mukai- sesti haudata kuolleensa sita varten laitettuihin ja kunnossa- pidettyihin soveliaihin ja asian- mukaisiin paikkoihin, noudatta- malla kohtuullisia, hautaamisesta ja terveydenhoidosta annettuja hautauspaikkakunnan lakeja ja saannoksia. VI ARTIKLA Korkeiden Sop i m u s p u 0 I t en Reciprocal freedom I'd "Iill" allit of commerce and navl- auelenvaaonv seva gation. kaupan ja merenkulun vapaus. Kummankin Korkean SOPImUS- puolen kansalaisilla on oleva yhtruaisesti kuin suosituimman maan kansalaisilla oikeus vapaasti tulIa aluksineen ja lasteineen kaikkiin toisen Sopimuspuolen aluerajan sisapuolella oleviin paikkoihin, satamiin ja kaiken- laisiin vesistoihin, jotka nyt tai vastedes ovat avoinna ulkomai- selle kaupalle ja merenkululle. VII ARTIKLA KumpikinKorkea Sopimuspuoli No dlscri!Dination on sitoutuu ehdottomastI olemaan Import duties. maaraamatta. mitaan suurempia tai muita maksuja. tai rasituksia. ja mitaan muita ehtoja tai kieltoja. minkaan mista. paikasta tahansa. saapuvan, toisen Sopimuspuolen alueelta permsin olevan tavaran, luonnon-tai teollisuustuotteiden tuonnille, kuin mitii. on pantu tai vastedes pannaan minka hyvan- sa. samanlaisen mista tahansa muusta vieraasta maasta permsin