The Gospel of Saint Mark in West-Saxon

For other English-language translations of this work, see Mark (Bible).

Note that:

  • The punctuation here used does not represent original punctuation
  • Text in round bracket that is in italic font, was inserted by the translator
  • Text in bold, was inserted in modern times

1 HeafodƿeardEdit

Iohannes se Fulƿihtere ȝearƿaþ þone ƿeȝ

Her ys ȝodspelles anȝyn Hælendes Cristes, Ȝodes suna. 2 Sƿa aƿriten is on ðæs ƿiteȝan bec Isaiam,

“Nu! ic asende minne enȝel beforan ðinre ansyne,

se ȝeȝearƿaþ ðinne ƿeȝ beforan ðe.

3 Clypiȝende stefen on ðam ƿestene, ‘Ȝeȝearƿiaþ Drihtnes ƿeȝ, doþ rihte his siðas.’”

4 Iohannes ƿæs on ƿestene fulliȝende, and bodiende dædbote fulƿiht, on synna forȝyfenesse. 5 And to him ferde eall Iudeisc rice, and ealle Hierosolimaƿare; and ƿæron fram him ȝefullode on Iordanes flode, hyra synna anddetende. 6 And Iohannes ƿæs ȝescryd mid oluendes hærum, and fellen ȝyrdel ƿæs ymbe his lendenu; and ȝærstapan, and ƿudu huniȝ he æt, 7 And he bodode, and cƿæþ, Strenȝra cymþ æfter me, ðæs ne eom ic ƿyrðe ðæt ic his sceona þƿanȝa buȝende uncytte. 8 Ic fulliȝe eoƿ on ƿætere; he eoƿ fullaþ on Halȝum Ȝaste.

Þæt fullƿiht Iesus

9 And on ðam daȝum, come se Hælend fram Nazareth Ȝalilee, and ƿæs ȝefullod on Iordane fram Iohanne. 10 And sona of ðam ƿætere, he ȝeseah opene heofonas, and Haliȝne Ȝast sƿa culfran astiȝende, and on him ƿuniȝende. 11 And ðam ƿæs stefn of heofenum ȝeƿorden, Ðu eart min ȝelufoda suna, on ðe ic ȝelicode.

Seo costnunȝ Iesus

12 And sona Ȝast hine on ƿesten ȝenydde. 13 And he on ƿestene ƿæs feoƿertiȝ daȝa and feoƿertiȝ nihta, and he ƿæs fram Satane ȝecostnod, and he mid ƿilddeorum ƿæs, and him enȝlas þenodon. 14 Syððan Iohannes ȝeseald ƿæs, com se Hælend on Ȝalileam, Ȝodes rices ȝodspell bodiȝende, 15 And ðus cƿeðende, Ƿitodlice tid is ȝefylled, and heofena rice ȝenelæcþ; doþ dædbote, and ȝelyfaþ ðam ȝodspelle.

Iesus hateþ his forman larmenn

16 And ða he ferde ƿið ða Ȝalileiscan sæ, he ȝeseah Simonem, and Andream, his broðor, hyra nett on ða sæ lætende; soþlice hi ƿæron fisceras. 17 And ða cƿæþ se Hælend, Cumaþ æfter me; and ic do inc ðæt ȝyt beoþ saƿla onfonde. 18 And hi ða hrædlice him fyliȝdon, and forleton heora nett. 19 And ðanon hƿon aȝan, he ȝeseah Iacobun Zebedei, and Iohannes his broðor, and hi on heora scype heora nett loȝodon. 20 And he hi sona clypode; and hi heora fæder, Zebedeo, on scipe forleton, mid hyrliȝum, [and hi folȝodon hine.]

Mann mid unclænum ȝaste

21 And ferdon to Cafarnaum, and sona restedaȝum he lærde hi, on ȝesamnunȝe inȝanȝende. 22 And hi ƿundredon be his lare; soþlice he ƿæs hi lærende, sƿa sƿa se ðe anƿeald hæfþ, næs sƿa boceras. 23 And on heora ȝesamnunȝe ƿæs sum man on unclænum ȝaste, and he hrymde, 24 And cƿæþ, Eala Nazarenisca Hælend, hƿæt is us and ðe? com ðu us to forspillanne? ic ƿat ðu eart Ȝodes halȝa. 25 Ða cidde se Hælend him, and cƿæþ, Adumba, and ȝa of ðisum men. 26 And se unclæna ȝast hine slitende, and mycelre sefne clypiȝende, him of eode. 27 Ða ƿundredon hi ealle, sƿa ðæt hi betƿux him cƿædon, Hƿæt ys ðis? hƿæt is ðeos niƿe lar? ðæt he on anƿealde unclænum ȝastum bebyt, and hi hyrsumiaþ him. 28 And sona ferde his hlisa to Ȝalilea rice.

Iesus hæleþ maniȝe

29 Hrædlice of hyra ȝesamnunȝe hi comon on Simonis and Andreas hus, mid Iacobe and Iohanne. 30 Soþlice ða sæt Simonis sƿeȝer hriþiȝende; and hi him be hyre sædon. 31 And ȝenealæcende, he hi upahof, hyre handa ȝeȝripenre, and hrædlice se fefer hi forlet, and heo þenode him. 32 Soþlice ða hit ƿæs æfen ȝeƿorden, ða sunne to setle eode, hi brohton to him ealle ða unhalan, and ða ðe ƿode ƿæron. 33 And eall seo burhƿaru ƿæs ȝeȝaderod to ðære duran. 34 And he maneȝa ȝehælde ðe missenlicum adlum ȝedrehte ƿæron, and maneȝa deofolseocnyssa he utadraf, and hi sprecan ne let, forðam hi ƿiston ðæt he Crist ƿæs.

Iesus bodaþ in Ȝalileam

35 And sƿiðe ær arisende, he ferde on ƿeste stoƿe, and hine ðar ȝebæd. 36 And him fylidȝe Simon, and ða ðe mid him ƿæron. 37 And ða hi hine ȝemetton, hi sædon him, Eall ðis folc ðe secþ. 38 Ða cƿæþ he, Fare ƿe on ȝehende tunas and ceastra, ðæt ic ðar bodiȝe, ƿitodice to ðam ic com. 39 And he ƿæs bodiȝende on heora ȝesamnunȝum, and ealre Ȝalilea, and deofolseocnessa utadrifende.

Iesus clænsaþ hreoflan

Ðys ȝodspel sceal on ƿodnesdæȝ on þære fifteoðan ƿucan ofer pentecosten.

40 And to him com sum hreofla, hine biddende, and ȝebiȝedum cneoƿum, him to cƿæþ, Drihten, ȝif ðu ƿylt, ðu miht ȝeclænsian me. 41 Soþlice se Hælend him miltsode, and his hand aþenode, and hine æhrinende, and ðus cƿæþ, Ic ƿylle, beo ðu ȝeclænsod. 42 And ða he ðus cƿæþ, sona seo hreofnes him fram ȝeƿat, and he ƿæs ȝeclænsod.

43 And sona he bead him, [and onsent hine]. 44 And cƿæþ, Ƿarna, ðæt ðu hit nanum men ne secȝe; ac ȝa, and ætyƿ ðe ðara sacerda ealdre, and brinȝ for ðinre clænsunȝa ðæt Moyses bebead, him on ȝeƿitnesse.

45 And he, ða utȝanȝende, onȝan bodian, and ƿidmærsian ða spræce, sƿi ðæt he ne mihte openlice on ða ceastre ȝan, ac beon ute on ƿestum stoƿum; and hi æȝhƿanon to him comon.

2 HeafodƿeardEdit

Iesus hæleþ laman

And eft æfter daȝum, he eode into Cafarnaum. And hit ƿæs ȝehyred, ðæt he ƿæs on huse, 2 And maneȝa toȝædere comon, … And he to heom spræc. 3 And hi comon anne laman to him berende, ðone feoƿer men bæron. 4 And ða hi ne mihton hine inbrinȝan for ðære mæniȝeo, hi openodon ðone hrof, ðar se Hælend ƿæs; and … hi ða inasendon ðæt bed, ðe se lama onlæȝ. 5 Soþlice ða se Hælend ȝeseah heora ȝeleafan, he cƿæþ to ðam laman, Sunu, ðe synt ðine synna forȝifene. 6 Ðar ƿæron sume of ðam bocerum sittende, and on heora heortan þencende, 7 Hƿi spycþ ðes ðus? He dyseȝaþ; hƿa mæȝ synna forȝyfan, buton Ȝod ana? 8 Ða se Hælend ðæt on his ȝaste oncneoƿ, ðað hi sƿa betƿux him þohton, he cƿeaþ to him, Hƿi þence ȝe ðas þinȝ on eoƿrum heortum? 9 Hƿæðer is eðre to secȝenne to ðam laman, Ðe synd ðine synna forȝifene, hƿæðer ðe cƿeðan, Aris, nim ðin bed, and ȝa? 10 Ðæt ȝe soþlice ƿiton ðæt mannes sunu hæfþ anƿeald on eorþan synna to forȝyfanne, he cƿæþ to ðam laman, 11 Ðe ic secȝe, aris, nim ðin bed, and ȝa to ðinum huse. 12 And he sona aras, and, [underleat bere,] beforan him eallum eode, sƿa ðæt ealle ƿundredon, .… and ðus cƿædon, Næfre ƿe ær ðyllic ne ȝesaƿon.

Iesus hateþ Leui

13 Eft he uteode to ðære sæ, and eall seo mæniȝeo him to com; and he hi lærde. 14 And ða he forþeode, he ȝeseah Leuin Alphei sittende æt hys cepsetle, and he cƿæþ to him. Folȝa me. Ðaaras he and folȝode him. 15 And hit ȝeƿearþ, ða he sæt on his huse, ðæt maneȝa manfulle … sæton mid ðam Hælende and his leorninȝcnihtum; soþlice maneȝa, ða ðe him fyliȝdon, ƿæron. 16 Boceras and Farisei, and cƿædon, Ƿitodlice he ytt mid manfullum and synfullum, and hi cƿædon to his leorninȝcnihtum, Hƿi ytt eoƿer lareoƿ and drincþ mid manfullum and synfullum? 17 Ða se Hælend ðis ȝehyrde, he sæde him, Ne beþurfon na ða halan læces, ac ða ðe untrume synt; ne com ic na ðæt ic clypode rihtƿise, ac synfulle.

Friȝnunȝ ymb fæstunȝe

18 And ða ƿæron Iohannes leorninȝcnihtas and Pharisei fæstende; and ða comon hi, and sædon him, Hƿi fæstaþ Iohannes leorninȝcnihtas and Phariseorum, and ðine ne fæstaþ? 19 Ða cƿæþ se Hælend, Cƿeðe ȝe scolon, ðæs brydȝuman cnihtas fæstan, sƿa lanȝe sƿa se brydȝuma mid him is? Ne maȝon hi fæstan, sƿalanȝe tide, sƿahi ðone brydȝuman mid him habbaþ. 20 Soþlice ða daȝas cumaþ, ðonne se brydȝuma him biþ fram acyrred, and ðonne hi fæstaþ on ðam daȝum. 21 Nan man ne siƿaþ niƿne scyp to ealdum reafe, elles he afyrþ ðone niƿan scyp of ðam ealdan reafe, and biþ mare slite. 22 And nan man ne deþ niƿe ƿin on ealde bytta, elles ðæt ƿin tobrycþ ða bytta, and ðæt ƿin biþ aȝoten, and ða bytta forƿurðaþ. Ac niƿe ƿin sceal beon ȝedon on niƿe bytta, ðonne beoþ butu ȝehealden.

Iesus is Dryhten restedæȝes

23 Eft ƿæs ȝeƿorden, ða he restedaȝum þurh æceras eode, his leorninȝcnihtas onȝunnon ða ear plucciȝean. 24 Ða cƿædon Pharisei to him, Loca nu! hƿæt ðine leorninȝcnihtas doþ, ðæt him alyfed næs on restedaȝum. 25 Ða sæde he hym, Ne rædde ȝe næfre hƿæt dyde Dauid, … ða hine himȝrode, and ða ðe mid him ƿæron? 26 Hu he in Ȝodes huse eode, under Abiathar, ðara sacerda ealdre, and he æt ða offrunȝhlafas. ðe him ne alyfede næron to etanne, buton sacerdum anum, and he sealde ðam ðe mid him ƿæron. 27 And he sæde him, Restedæȝ ƿæs ȝeƿorht for ðam men, næs se man for ðam restedæȝe; 28 Ƿitodlice drihten is mannes sunu eac sƿylce restedæȝes.

3 HeafodƿeardEdit

Mann hæbbende forscruncene hand

And eft he eode on ȝesomnunȝe, and ðar ƿæs an man forscruncene hand hæbbende. 2 And hi ȝymdon, hƿæðer he on reste daȝum ȝehælde, ðæt hi hine ȝeƿreȝdon. 3 Ða cƿæþ he to ðam men ðe forscruncene hand hæfde, Aris ȝemanȝ him. 4 Ða cƿæþ he, Alyfþ restedaȝum ƿel to donne, hƿæðer ðe yfele? saƿla ȝehælan, hƿæðer ðe forspillan? And hi su ƿodon. 5 And hi besceaƿiȝende mid yrre, ofer hyra heortan blindnesse ȝeunret, cƿæþ to ðam men, Aþene ðine hand. And he aþenede he, ða ƿearþ his hand ȝehæled sona. 6 Ða Pharisei mid Herodianiscum utȝanȝende, þeahtedon onȝen hine, hu hi hine fordon mihton.

Maniȝo folȝaþ Iesus

7 And ða ferde se Hælend to ðære sæ mid his leorninȝcnihtum; and mycel meniȝeo him fyliȝde fram Ȝalilea and Iudea, 8 And Hierusalem, and fram Idumea and beȝeondan Iordane, and to him com mycel meneȝeo, ymbe Tirum and Sidone, ȝehyrende ða þinȝ ðe he ƿorhte. 9 And he cƿæþ to his cnihtum, ðæt hi him on scipe þenodon, for ðære meniȝum, ðæt hi hine ne ofþrunȝon; 10 Soþlice maneȝa he ȝehælde, …. sƿa ðæt hi æthrinon his. And sƿa fela sƿa untrumnessa, 11 And unclæne ȝastas hæfdon, ða hi hine ȝesaƿon, hi toforan him astrehton, and ðus cƿeðende, cypedon, Ðu eart Ȝodes sunu. 12 And he him sƿyðe forbead, ðæt hi hine ne ȝesƿutelodon.

Þa Tƿelfe

13 And on anne munt he ferde, and to him ȝeclypode ða ðe he ƿolde; and hi to him comon. 14 And he dyde, ðæt hi tƿelfe mid him ƿæron, and he hi asende ȝodspell to bodiȝenne. 15 And he him anƿeald sealde untrumnessa to hælanne, and deofolseocnessa ut to adrifanne. 16 And he nemde Simon Petrum, 17 And Iacobum Zebedei and Iohannem, his broðor, and him naman onsette Boanerȝes, ðæt is, þunres bearn; 18 And Andream and Philippum, and Bartholomeum and Matheum, and Thomam and Iacobum Alphei, and Taddeum and Simonem Chananeum, 19 And Iudam Scarioth, se hine sealde. 20 And eft him to com sƿa micel meniȝu, ðæt hi næfdon hlaf to etanne. 21 And ða hi hine ȝehyrdon, hi ferdon ðæt hi hyne namon; and ðus cƿædon, Soþliice he is on hatheortnesse ȝeƿend.

Seo bysmerunȝ þæs Halȝan Ȝastes

22 And ða boceras ðe ƿendon fram Hierusalem, cƿædon, Soþlice he hæfþ Beelzebub, and on deofla ealdre he deofolseocnessa utadrifþ. 23 And he hi toȝædere ȝeclypode, and on biȝspellum him to cƿæþ, Hu mæȝ Satanas Satanan ut adrifan? 24 And ȝif his rice on him sylfum byþ todæled, hu mæȝ hit standan? 25 And ȝif dæt hus ofer hit sylfe ys todæled, hu mæȝ hit standan? 26 And ȝif Satanas ƿinþ onȝen hine sylfne, he biþ todæled, and he standan ne mæȝ, ac hæfþ ende. 27 Ne mæȝ man ðone stranȝan his æhta and his fatu bereafian, and on his hus ȝan, buton man ðone stranȝan ærest ȝebinde, and ðonne hys hus reafiȝe. 28 Soþlice ic eoƿ secȝe, ðæt ealle sinna synd manna bearnum forȝyfene, and bysmerunȝa, ðam ðe hi bysmeriaþ. 29 Soþlice ic eoƿ secȝe, se ðone Halȝan Ȝast bysmeraþ, se næfþ on ecnysse forȝyfenesse, ac biþ eces ȝyltes scyldiȝ. 30 Forðam ðe hi cƿædon, He hæfþ unclænne ȝast.

Iesus modor and ȝebroðru

31 Ða com to him his modor and his ȝebrodðra, and ðar ute stodon, and to him sendon, and to him clypedon. 32 And mycel meniȝu ymb hine sæt; and to him cƿædon, Her is ðin modor, and ðine ȝebroðra ute and secaþ ðe. 33 He ða him andsƿarode and cƿæþ, Hƿylc is min modor and mine ȝebroðru? 34 And he cƿæþ, ða behealdende, ðe him abuton sæton, Her is min modor and mine ȝebroðru. 35 Soþlice, se ðe deþ Ȝodes ƿillan, se is min modor, and min broðor, and sƿustor.

4 HeafodƿeardEdit

Þæt bispell ymb þone sædere

And eft he onȝan hi æt ðære sæ læran; and him ƿæs mycel meneȝu to ȝeȝaderod, sƿa ðæt he on scip eode, and on ðære sæ ƿæs, and eall seo meneȝu ymbe ða sæ ƿæs, on lande. 2 And he hi fela on biȝspellum lærde. And him to cƿæþ on hys lare,

3 Ȝehyraþ.

(Ðys ȝodspell sceal on þære ƿucan æfter þam þe man belycð alleluia.)

Ut eode se sædere his sæd to saƿenne. 4 And ða he seƿ, sum feoll ƿið ðone ƿeȝ, and fuȝelas comon, and hit fræton. 5 Sum feoll ofer stanscyliȝean, ðar hit næfde mycele eorþan; and sona upeode, forðam ðe hit næfde eorþan þiccnesse. 6 Ða hit upeode, seo sunne hit forsƿælde, and hit forscranc, forðam hit ƿyrtruman næfde. 7 And sum feoll on þornas, ða stiȝon ða þornas, and forþrysmodon ðæt, and hit ƿæstm ne bær. 8 And sum feoll on ȝod land, and hit sealde, uppstiȝende, and ƿexende, ƿæstm; and an brohte þritiȝfealdne, sum syxtiȝfealdne, sum hundfealdne. 9 And he cƿæþ, Ȝehyre, se ðe earan hæbbe to ȝehyranne.

Se ende þara bispella

10 And ða he ana ƿæs, hine axodon ðæt biȝspell ða tƿelfe ðe mid him ƿæron. 11 And he sæde him, Eoƿ is ȝeseald to ƿitanne Ȝodes rices ȝerynu. Ðam ðe uite synd, ealle þinȝ on biȝspellum ȝeƿurðaþ.

12 Ðæt hi ȝeseonde ȝeseon, and na ne ȝeseon,

and ȝehyrende ȝehyron, and ne onȝyton;

ðelæs hi hƿænne syn ȝecyrede, and him sin hyra synna forȝyfene.

13 Ða sæde he him, Ȝe nyton ðis biȝspell and hu maȝe ȝe ealle biȝspell ƿitan? 14 Se ðe sæƿþ, ƿord he sæƿþ. 15 Soþlice ða synd ƿið ðone ƿeȝ, ðar ðæt ƿord is ȝesaƿen; and ðonne hi hit ȝehyraþ, sona cymþ Satanas, and afyrþ ðæt ƿord ðe on heora heortan asaƿen ys. 16 And ða synd ȝelice ðe synd ofer ða stanscylian ȝesaƿen, sona ðænue hi ðæt ƿord ȝehyraþ, and ðæt mid blisse onfoþ; 17 And hi nabbaþ ƿyrtruman on him, ac beoþ unsaðolfæste; and syððan upcymþ deofles costnunȝ, and his ehtnys for ðam ƿorde, …. 18 Hi synd on þornum ȝesaƿen ðæt synd; ða ðe þæt ƿord ȝehyraþ, 19 And of yrmþe, and sƿicdome ƿoroldƿelena, and oðra ȝeƿilnunȝa, ðæt ƿord ofþrysmiaþ, and synd buton ƿæstme ȝeƿordene. 20 And ða ðe ȝesaƿene synd ofer ðæt ȝode land, ða synda ðe ðæt ƿord ȝehyraþ, and onfoþ, and ƿæstm brinȝaþ, sum þritiȝfealdne, sum syxtiȝfealdne, and sum hundfealdne.

Leohtfæt under bydene

21 He sæde him, Cƿyst ðu cymþ ðæt leohtfæt, ðæt hit beo under bydene aset, oððe under bedde? ƿite ȝeare, ðæt hit sy ofer candelstæf aset? 22 Soþlice nis nan þinȝ behydd, ðe nesy ȝesƿutelod; ne nis diȝle ȝeƿorden, ac ðæt hit openlice cume. 23 Ȝehyre, ȝif hƿa earan hæbbe to ȝehyranne. 24 And he cƿæþ to him, Ƿarniaþ hƿæt ȝe ȝehyron. And on ðam ȝemete ðe ȝe metaþ, eoƿ biþ ȝemeten, and eoƿ biþ ȝeict. 25 Ðam biþ ȝeseald ðe hæfþ, and ðam ðe næfþ, eac ðæt he hæfþ, him biþ ætbroden.

Þæt bispell ymb þæt ƿeaxende sæd and þæt senepsæd

26 And he cƿæþ, Ȝodes rice ys, sƿylce man ƿurpe ȝod sæd on his land, and saƿe, 27 And arise dæȝes and nihtes, and ðæt sæd ȝroƿe, and ƿexe, ðonne he nat. 28 Soþlice sylfƿilles seo eorþe ƿæstm beraþ, ærest ȝærs, syððan ear, syððan fulne hƿæte on ðam eare. 29 And ðonne se ƿæstm hine forþbrinȝþ, sona he sent his sicol, forðam ðæt rip æt is. 30 And eft he cƿæþ, For hƿam ȝeanlicie ƿe heofena rice? oððe hƿylcum biȝspelle ƿiðmete ƿe hit? 31 Sƿa sƿa senepes sæd, ðonne hit biþ on eorþan ȝesaƿen, hit is ealra sæda læst ðe on eorþan synd; 32 And ðonne hyt asaƿen biþ, hit astihþ, and biþ ealra ƿyrta mæst; and hæfþ sƿa mycele boȝas, ðæt heofenes fuȝelas eardian maȝon under his sceade. 33 And maneȝum sƿylcum biȝspellum he spræc to him, ðæt hi mihton ȝehyran; 34 Ne spæc he na butan biȝspelle. Eall he his leorninȝcnihtum asundron rehte.

Seo ȝestillunȝ þæs stormes

35 And sæde him, ðonne æfen biþ, Uton faran aȝen. 36 And ða meniȝu forlætende, hi onfenȝon hine, sƿa he on scipe ƿæs; and oðre scipu ƿæron mid him. 37 And ða ƿæs mycel yst ƿindes ȝeƿorden, and yþa he aƿearp on ðæt scyp, ðæt hit ȝefylled ƿæs. 38 And he ƿæs on scipe, ofer bolster slapende. And hi aƿehton hine, and cƿædon, Ne belimpþ to ðe, ðæt ƿe forƿeorðaþ? 39 And he aras, and ðam ƿinde bebead, and cƿæþ to ðære sæ, Suƿa, and ȝestil. And se ƿind ȝesƿac ða, and ƿearþ mycel smyltnes. 40 And he sæde him, Hƿi synd ȝe forhte? Ȝyt ȝe babbaþ ȝeleafan? 41 And hi micclum eȝe him ondredon, and cƿædon ælc to oðrum, Hƿæt ƿenst ðu, hƿæt is ðes? ðæt him ƿindas and sæ hyrsumiaþ.

5 HeafodƿeardEdit

Seo hælo menn hæbbende unclænne ȝast

(Þis ȝodspel sceal on friȝedæȝ on þære seofeðan ƿucan ofer pentecosten)

Ða comon hi ofer ðære sæs muþan on ðæt rice Hierasenorum. 2 And hym of scipe ȝanȝendum, him sona aȝen arn an aman of dam byrȝenum on unclænum ȝaste. 3 Se hæfde on byrȝenum scræf, and hine nan man mid racenteaȝum ne mihte ȝebindan. 4 Forðam he oft mid fotcopsum and racenteaȝum ȝebunden, toslat ða raceteaȝa, and ða fotcopsas tobræc, and hine nan man ȝeƿyldan ne mihte. 5 And symle, dæȝes and nihtes, he ƿæs on byrȝenum and on muntum, hrymende, and hine sylfne mid stanum ceorfende. 6 Soþlice ða he ðone Hæland feorran ȝeseah, he arn, and hine ȝebæd. 7 And mycelre stemne hrymende, and ðus cƿæþ, Eala mæra Hælend, Ȝodes sunu, hƿæt is me and ðe? Ic halsiȝe ðe þurh Ȝod, ðæt ðu me ne þreaȝe. 8 Ða cƿæþ se Hælend, Eala unclæna ȝast, ȝa of ðysum men. 9 Ða ahsode he hyne, Hƿæt is ðin nama? Ða cƿæþ he, Min nama is leȝio; forðam ƿe maneȝa synd. 10 And he hine sƿyðe bæd, ðæt he hine of ðam rice ne nydde. 11 Ðar ƿæs embe ðone munt mycel sƿyna heord læsƿiȝende. 12 And ða unclænan ȝastas hyne bædon, and cƿædon, Send us on ðas sƿyn, ðæt ƿe on hi ȝeȝan. 13 And ða lyfde se Hælend sona. And ða eodon ða unclænan ȝastas on ða sƿyn, and on myclum hryre seo heord ƿearþ on sæ bescofen, tƿa þusendo, and ƿurdon adruncene on ðære sæ.

14 Soþlice ða ðe hi heoldon, fluȝon, and cyðdon on ðære ceastre, and on lande; and hi uteodon, ðæt hi ȝesaƿon hƿæt ðar ȝedon ƿære. 15 And hi comon to ðam Hælende, and hi ȝesaƿon ðone ðe mid deofle ȝedreht ƿæs, ȝescrydne sittan, and hales modes; and hi him ondredon. 16 And hi rehton him, ða ðe hit ȝesaƿon, hu hit ȝedon ƿæs be ðam ðe deofolseocnesse hæfde, and be ðam sƿynum. 17 And hi bædon, ðæt he of hyra ȝemærum fore. 18 Ða he on scip edoe, hine onȝan biddan, se ðe ær mid deofle ȝedreht ƿæs, ðæt he mid him ƿære. 19 Him ða se Hælend ne ȝetiðode, ac he sæde him, Ȝa to ðinum huse to ðinum hiƿum, and cyþ him, hu mycel Drihten ȝedyde, and he ȝemiltsode ðe. 20 And he ða ferde, and onȝan bodiȝean on Decapolim, hu fela se Hælend him dyde; and hiȝ ealle ðæs ƿundredon.

Seo hælo ƿifes and Iairus seocre dohtor

21 And ða se Hælend eft on scype ferde ofer ðone muþan, him com to mycel meniȝu, and ƿæs ymbe ða sæ. 22 And ða com sum of heahȝesamnunȝum, Iairus hatte, and ða he hyne ȝeseah, he astrehte hine to his fotum, 23 And hine sƿyðe bæd, and he cƿæþ, Min dohtor is on ytemestum sðe; cum, and sete ðine hand ofer hi, ðæt heo hal sy, and lybbe. 24 Ða ferde he mid him, and him fyliȝde mycel meniȝeo, and þrunȝon hine.

25 And ða ðæt ƿif ðe on blodes ryne tƿelf ƿinter ƿæs, 26 And fram maneȝum læcum fela þinȝa þolode, and dælde eall ðæt heo ahte, and hit naht ne fremode, ac ƿæs ðe ƿyrse. 27 Ða heo be ðam Hælende ȝehyrde, eho com ƿiðæftan ða meniȝu, and his reaf æthran. 28 Soþlice heo cƿæþ, Ȝif ic furðon his reafes æthrin, ic beo hal. 29 And ða sona ƿearþ hyre blodes ryne adruƿod, and heo on hire ȝefredde ðæt heo of ðam ƿite ȝehæled ƿæs. 30 And ða se Hælend oncneoƿ on him silfum ðæt him mæȝen of eode, he cƿæþ, beƿend to ðære meniȝu, Hƿa æthran mines reafes? 31 Ða cƿædon his leorninȝcnihtas, Ðu ȝesyhst ðas meniȝu ðe þrinȝende, and ðu cƿyst, Hƿa æthran me? 32 And ða beseah hine, ðæt he ȝesaƿe ðæne ðe ðæt dyde. 33 Ðat ƿif ða ondrædende and forhtiȝende, … com, and astrehte hi beforan him, and sæde him eall ðæt riht. 34 Ða cƿæþ se Hælend, Dohtor, ðin ȝeleafa ðe hale ȝedyde; ȝa ðe on sibbe, and beo of ðisum hal.

35 Him ða ȝyt sprecendum, hi comon fram ðam heahȝesamnunȝum, and cƿædon, Ðin dohtor is dead; hƿi drecst ðu lenȝ ðone lareoƿ? 36 Ða he ȝehyrde ðæt ƿord, ða cƿæþ se Hælend, Ne ondræd ðu ðe, ȝelyf for an. 37 And he ne let him æniȝ ne fyliȝean, buton Petrum, and Iacobum, and Iohannem, Iacobes broðor. 38 And hi comon on ðæs heahealdres hus. And he ȝeseah mycel ȝehyd, ƿepende and ȝeomriende. 39 And ða he ineode, he cƿæþ, Hƿi synd ȝe ȝedrefede, and ƿepaþ? Nis ðis mæden na dead, ac heo slæpþ. 40 Ða tældon hi hine. He ða, eallum utadrifenum, nam ðæs mædenes [fæder and] moder, and ða ðe mid him ƿæron, and inneodon suƿiende, ðar ðæt mæden ƿæs. 41 And hire hand nam, and cƿæþ, Thalimtha, cumi, ðæt is on ure ȝeþeode ȝereht, Mæden, ðe ic secȝe, aris. 42 And heo sona aras, and eode; soþlice heo ƿæs tƿelf ƿintre. And ealle hi ƿundredon mycelre ƿundrunȝe. 43 And he him þearle behead, ðæt hi hyt nanum men ne sædon. And he het hire etan syllan.

6 HeafodƿeardEdit

Iesus ƿierþ wiþstanden be Nazareth

And ða he ðanum eode, he ferde on his eðel; and him folȝodon his leorninȝcnihtas.

2 And ȝeƿordenum restedæȝe, he onȝan on ȝesamnunȝe læran. And maneȝe ȝehyrdon and ƿundredon on his lare, and cƿædon, Hƿanon synd ðyssum ealle ðas þinȝ? And hƿæt is se ƿisdom ðe him ȝeseald is, and sƿylce mihta ðe þurh his handa ȝeƿordene synd? 3 Hu nys [ðys] se smiþ, Marian sunu, Iacobes broðor and Isoepes and Iude and Simonis? hu ne synd his sƿustra her mid us? And ða ƿurdon hi ȝedrefede. 4 Ða cƿæþ se Hælend, Soþlice nis nan ƿiteȝa buton ƿurþscipe, buton on his eðele, and on his mæȝþe, and on his huse. 5 And he ne mihte ðar æniȝ mæȝen ƿyrcan, buton feaƿa untrunie, onasettum his handum, he ȝehælde. 6 And he ƿundrode for heora unȝeleafan, He ða lærende ða castel beferde.

Iesus utsent þa leorninȝcnihtas

7 And him tƿelfe to ȝeclypode, and aȝan hi sendan tƿam and tƿam; and him anƿeald sealde unclænra ȝasta, 8 And him bebead, ðæt hi naht on ƿeȝe ne namon, buton ȝyrde ane, ne codd, ne hlaf, ne feoh on heora ȝyrdlum, 9 Ac ȝesceode mid calcum, and ðæt hi mid tƿam tunecum ȝescrydde næron. 10 And he cƿæþ to him, Sƿa hƿyle hus sƿa ȝe inȝaþ, ƿuniȝaþ ðar, oððæt ȝe utȝan. 11 And sƿa hƿylce sƿa eoƿ ne ȝehyraþ, ðonne ȝe ðanon utȝaþ asceacaþ ðæt dust of eoƿrum fortum, him on ȝeƿitnesse. 12 And utȝanȝende, hi bodedon, ðæt hi dædbote dydon. 13 And hi maneȝa deofolseocnessa utadrifon, and maneȝa untrume mid ele smyredon, and ȝehældon.

Se deaþ Iohannes þæs Fullƿihteres

14 And ða ȝehyrde Herodes se cynȝ, ðæt soþlice his nama ƿæs sƿutol ȝeƿorden, and he[d] cƿæþ, Ƿitodlice Iohannes se Fulluhtere of deaþe aras, and on him synd forðam mæȝenu ȝeƿorht. 15 Sume cƿædon, He is Elias; sume cƿædon, He is ƿiteȝa, sƿylce an of ðam ƿiteȝum. 16 Ða Herodes ðæt ȝehyrde, he cƿæþ, Se Iohannes, ðe ic beheafdode, se aras of deaþe. 17 Soþlice Herodes sende, and het Iohannem, ȝebindan on cƿerterne, for ðære Herodiadiscan, his broðor lafe, Philippus; forðam ðe he nam hi. 18 Ða sæde Iohannes Herode, Nys ðe alyfed, to hæbbenne ðines broðer ƿif. 19 Ða syrƿde Herodias ymbe hine, and ƿolde hyne ofslean, and heo ne mihte. 20 Soðlice Herodes ondred Iohannem, and ƿiste ðæt he ƿæs rihtƿis and haliȝ, and he heold hine on cƿerterne. And he ȝehyrde ðæt he fela ƿundra ƿorhte, and he lufelice him hyrde.

21 Ða se dæȝ com Herodes ȝebyrdtide, he ȝeȝearƿode mycele feorme his ealdormannum, and ðam fyrmestum on Ȝalilea. 22 And ða ða ðæra Herodiadiscan dohtor inneode, and trumbode, hit licode Herode, and eallum ðam ðe him mid sæton, se cinȝ cƿæþ ða to ðam mædene, Bide me sƿa hƿæt sƿa ðu ƿylle, and ic ðe sylle. 23 And he sƿor hire, Soþes ic ðe sylle, sƿa hƿæt sƿa ðu me bitst, ðeah ðu ƿylle healf min rice. 24 Ða heo uteode, heo cƿæþ to hyre meder, Hƿæs bidde ic? Ða cƿæþ heo, Iohannes heafod ðæs Fulluhteres. 25 Sona ða heo mid ofeste in to ðam cyninȝe eode, heo bæd, and ðus cƿæþ, Ic ƿylle ðæt ðu me hrædlice on anum disce sylle Iohannes heafod. 26 Ða ƿearþ se cyninȝ ȝeunret forðam aþe, and forðam ðe him mid sæton nolde ðeah hi ȝeunretan; 27 Ac sende ænne cƿellere, and bebead ðæt man his heafod on anum disce brohte. And he hine ða on cƿerterne beheafdode, 28 And his heafod on disce brohte, and hit sealde ðam mædene, and ðæt mæden hit sealde hire meder. 29 Ða his cnihtas ðæt ȝehyrdon, hi comon, and his lic namon, and hine on byrȝene ledon.

Fife þusendu ƿordon ȝefed

30 Soþlice ða ða apostolas toȝædere comon, hi cyddon ðam Hælende eall, ðæt hi dydon, and hi lærdon. 31 And he sæde him, Cumaþ and uton ȝan onsundron on ƿeste stoƿe; and us hƿon restan. Soþlice maneȝa ƿæron ðe comon, and aȝenhƿyrfdon, and fyrst næfdon ðæt hi æton. 32 And on scryp stiȝende, hi foron onsundron on ƿeste stoƿe. 33 And ȝesaƿon hi farende, and hi ȝecneoƿon maneȝa, and ȝanȝende of ðam burȝum, ðyder urnon, and him beforan comon. 34 And ða se Hælend ðanon eode he ȝeseah mycele meneȝu, and he ȝemiltsode him, forðam ðe hi ƿæron sƿa sƿa scep ðe nanne hyrde nabbaþ. And he onȝan hi fela læran. 35 And ða hit mycel yldinȝ ƿæs, his leorninȝcnihtas him to comon, and cƿædon, Deos stoƿ is ƿeste, and tima is forþaȝan; 36 Forlæt ðas maneȝu, ðæt hi faron on ȝehende tunas, and him mete bicȝan ðæt hi eton. 37 Ða cƿæþ he, Sylle ȝe him etan. Ða cƿædon hi, Uton ȝan and mid tƿam hundred peneȝum hlafas bieȝan, and ƿe him etan syllaþ. 38 Ða cƿæþ he, Hu fela hlafa hæbba ȝe? Ȝaþ and lociaþ. And ða hi ƿiston, hi cƿædon, Fif hlafas, and tƿeȝen fixas. 39 And ða bebead se Hælend, ðæt ðæt fole sæte ofer ðæt ȝrene hiȝ. 40 And hi ða sæton, hundredum, and fiftiȝum. 41 And fif hlafum, and tƿam fixum onfanȝenum, he on heofon locode, and hi bletsode, and ða hlafas bræc, and sealde his leorninȝcnihtum, ðæt hi toforan him asetton. And tƿeȝen fixas him eallon dælde; 42 And hi æton ða ealle, and ȝefyllede ƿurdon. 43 And hi namon ðara hlafa, and fixa lafa, tƿelf ƿilian fulle. 44 Soþlice fif þusend manna, ðara etendra ƿæron.

Iesus ȝanȝeþ ofer ƿætere

45 Ða sona he nydde his leorninȝcnihtas on scyp stiȝan, ðæt hiȝ him beforan foron ofer ðæne muþan to Bethsaida, oð he ðæt folc forlete. 46 And ða he hi forlet, he ferde on ðone munt, and hine ana ðar ȝehæd. 47 And ða æfen ƿæs, ðæt scyp ƿæs on middre sæ, and he ana ƿæs on lande; 48 And he ȝeseah hi on reƿette sƿincende; him ƿæs ƿiðerƿeard ƿind. And on niht embe ða feorþan ƿæccan, he com to him ofer ða sæ ȝanȝende, and ƿolde hi forbuȝan. 49 Ða hi hine ȝesaƿon ofer ða sæ ȝanȝende, hi ƿendon ðæt hit unfæle ȝast ƿære, and hi clypedon; 50 Hi ealle hine ȝesaƿon, and ƿurdon ȝedrefede. And sona he spræc to him, and cƿæþ, Ȝelyfaþ, ic hit eom; ne þurfon ȝe eoƿ ondrædan. 51 And he on scryp to him eode, and se ƿind ȝesƿac. And hi ðæs ðe ma betƿux him ƿundredon; 52 Ne onȝeton hi be ðam hlafum; soþlice heora heorte ƿæs ablend.

Seo hælo seocra on Ȝenesaret

53 And ða hi oferseȝledon, hi comon to Ȝenesaret, and ðar ƿicedon. 54 And ða hi of scipe eodon, sona hi hine ȝecneoƿon. 55 And eall ðæt rice befarende, hi on sæccinȝum bæron ða untruman, ðar hi hine ȝehyrdon. 56 And sƿa hƿar sƿa he on ƿic oððe on tunas eode, on stræton hi ða untruman ledon, and hine bædon, ðæt hi huru his refes fnæd æthrinon; and sƿa fela sƿa hine æthrinon, hi ƿurdon hale.

7 HeafodƿeardEdit

Þeaƿas and bodu

Ða comon to him Pharisei and sume boceras cumende fram Hierusalem. 2 And ða hi ȝesaƿon sume of his leorninȝcnihtum besmitenum handum, ðæt is, unþƿoȝenum handum, etan, hi tældon hi and cƿædon, 3 Pharisei and ealle Iudeas ne etaþ, buton hi hyra handa ȝelomlice þƿean, healdende hira yldrena ȝesetnessa. 4 And on stræte, hi ne etaþ, buton hi ȝeþƿeȝene beon; and maneȝa oðre synd, ðe him ȝesette synd, ðæt is calicea fyrmþa, and ceaca, arfata, and mæstlinȝa. 5 And ða acsodon hine Pharisei and ða boceras, Hƿi ne ȝaþ ðine leorninȝcnihtas æfter ure yldrena ȝesetnysse, ac besmitenum handum hyra hlaf þicȝaþ? 6 Ða andsƿarode he him, Ƿel ƿiteȝode Isaias be eoƿ, licceterum, sƿa hit aƿriten is,

Ðis folc me mid ƿelerum ƿeorþaþ, soþlice hyra heorte is feor fram me;

7 On idel hi me ƿeorþiaþ, and manna lara and behodu læraþ.[e]

8 Soþlice ȝe forlætaþ Ȝodes bebod, and healdaþ manna laȝa, þƿeala ceaca, and calica; and maneȝa oðre ðyllice þinȝ ȝe doþ.

9 Ða sæde he him, Ƿel ȝe on idel dydon Ȝodes bebod, ðæt ȝe eoƿer laȝa healdon. 10 Moyses cƿæþ, Ƿurþa ðinne fæder and ðine modor; and se ðe ƿyriȝþ his fæder and his modor, sƿelte se deaþe. 11 Soþlice ȝe cƿeðaþ, Ȝif hƿa seȝþ his fæder and meder, Corban, ðæt is on ure ȝeþeode, Ȝyfu ȝif hƿylc is of me, ðe fremaþ; 12 And ofer ðæt ȝe ne lætaþ hine æniȝ þinȝ don his fæder oððe meder, 13 Toslitende Ȝodes bebod for eoƿer stuntan laȝe, ðe ȝe ȝesetton; and maneȝa oðre þinȝ ðyssum ȝelice ȝe doþ.

Þæt fulaþ mann

14 And eft ða maneȝu he him to clypode, and cƿæþ, Ȝehyraþ me ealle, and onȝytaþ. 15 Nys nan þinȝ of ðam men on hine ȝanȝende, ðæt hine besmitan mæȝe; ac ða þinȝ ðe of ðam men forþȝaþ, ða hine besmitaþ. 16 Ȝif hƿa earan hæbbe, ȝehlyste me. 17 And ða se Hælend fram ðære meneȝu eode, his leorninȝcnihtas hine an biȝspel acsodon. 18 Ða cƿæþ he, And synd ȝe ðus unȝleaƿe? Ne onȝyte ȝe, ðæt eall ðæt utan cymþ on ðone man ȝanȝende, ne mæȝ hine besmitan? 19 Forðam hit ne ȝæþ on his heortan, ac on his innoþ, and on forþȝanȝ ȝeƿiteþ, ealle mettas clænsiȝende. 20 Ða sæde he him, Ðæt ða þinȝ ðe of ðam men ȝaþ, ða hine besmitaþ. 21 Innan, of manna heortan yfele ȝeþancas cumaþ, unrihthæmedu, and forliȝeru, manslihtas, 22 [Stala,] ȝitsunȝ, man, facnu, sceamleast, yfel ȝesihþ, dysinessa, ofermodiȝnessa, stuntscipe. 23 and ealle ðas yfelu of ðam innoðe cumaþ, and ðone man besmitaþ.

Se ȝeleafa þæs Sirofeniscan ƿifes

24 Ða ferde he ðanon on ða endas Tyri and Sidonis. And he inaȝan on ðæt hus, he nolde ðæt hit æniȝ ƿiste; and he ne mihte hit bemiþan. 25 Sona ða an ƿif, be him ȝehyrde, ðære dohtor hæfde unclænne ȝast, heo ineode, and to his fotum hi astrehte. 26 Soþlice ðæt ƿif ƿæs hæðen, Sirofenisces cynnes. And bæd hine, ðæt he ðone deofol of hyre dehter adrife. 27 Ða sæde he hire, Læt ærest ða bearn beon ȝefylled; nis na ȝod ðæt man nime ðara bearna hlaf, and hundum ƿerpe. 28 Ða andsƿarode heo, and cƿæþ, Drihten, ðæt is soþ; ƿitodlice ða hƿelpas etaþ under ðære mysan, of ðara cilda cruman. 29 Ða sæde he hyre, For ðære spræce ȝa, nu se deofol of ðinre dehter ȝeƿit. 30 And ða heo on hyre hus eode, heo ȝemette ðæt mæden on hire bedde licȝende, and ðone deofol utȝan.

Seo hælo deafes

31 And eft he eode of Tyra ȝemærum, and com þurh Sidonem to ðære Ȝalileiscan sæ, betƿux middle endas Decapoleos. 32 And hi læddon him ænne deafne and dumbne, and hine bædon, dæt he his hand him on asette. 33 Ða nam he hine onsundran of ðære meniȝu, and his finȝras on his earan dyde; and spætende his tunȝan onhran. 34 And on ðone heofon behealdende, ȝeomrode, and cƿæþ, Effeta, ðæt is on ure ȝþeode, Sy ðu ontyned, 35 And sona ƿurdon his earan ȝeopenode, and his tunȝan bend ƿearþ unslyped, and he rihte spræc. 36 And he bead him, ðæt hi hit nanum men ne sædon; soþlice sƿa he him sƿiðor bebead, sƿa hi sƿiðor bodedon, 37 And ðæs ðe ma ƿundredon, and cƿædon, Ealle þinȝ he ƿel dyde, and he dyde ðæt deafe ȝehyrdon, and dumbe spræcon.

8 HeafodƿeardEdit

Feoƿer þusendu ƿurdon ȝefed

Eft on ðam daȝum, him ƿæs mid micel meniȝu, and næfdon hƿæt hi æton, ða cƿæþ he, to somne ȝeclypedum his leorninȝcnihtum, 2 Ie ȝemiltsiȝe ðysse meneȝu, forðam hi þry daȝas me ȝeanbidiaþ, and nabbaþ hƿæt hi eton; 3 Ȝif ic hi fæstende to hyra husum læte, be ƿeȝe hi ȝeteoriȝeaþ; sume hi comon feorran. 4 And ða andsƿarodon him his leorninȝcnihtas, Hƿanon mæȝ æniȝ man ðas mid hlafum on ðisum ƿestene ȝefyllan? 5 Ða axode he hi, Hu fela hlafa hæbbe ȝe? He cƿædon, Seofon. 6 Ða het he sittan ða meneȝu ofer ða eorþan. And nam ða seofon hlafas, and Ȝode þancode, and hi bræc, and sealde his leorninȝcnihtum, ðæt hi toforan him asetton. And he sƿa dydon. 7 And hi næfdon buton feaƿa fixa; and he ða bletsode, and het beforan him settan. 8 And hi æton, and ƿurdon ȝefyllede; and hi namon ðæt of ðam brytsenum belaf, seofon ƿilian fulle. 9 Soþlice ða ðe ðar æton, ƿæron fif[f] þusend; and he hi ða forlet. 10 And sona he on scyp, mid his leorninȝcnihtum, astah, and com on ða dælas Dalmanuþa.

Þa Sundorhalȝan

11 And ða ferdon ða Pharisei, and onȝunnon mid him smeaȝean, and tacen of heofone sohton, and his fandedon. 12 Ða cƿæþ he, ȝeomriende on his ȝaste, Hƿi secþ ðeos cneoris tacen? Soþlice ic eoƿ secȝe, ne biþ ðisse cneorisse tacen ȝeseald. 13 And hi ða forlætende, eft on scyp astah, and ferde ofer ðone muþan. 14 And hi oferȝeton ðæt hi hlafas ne namon, and hi næfdon on scype mid him buton ænne hlaf. 15 And he him bead, and cƿæþ, Lociaþ, and ƿarniaþ fram Pharisea, and Herodes hæfe. 16 Ða þohton, hi betƿux him, and cƿædon, Næbbe ƿe nane hlafas. 17 Ða se Hælend ðæt ƿiste, he cƿæþ, Hƿæt þence ȝe, forðam ȝe hlafas nabbaþ? Ȝyt ȝe ne oncnaƿaþ, ne ne onȝytaþ; ȝyt ȝe habbaþ eoƿre heortan ȝeblende. 18 Eaȝan ȝe habbaþ, and ne ȝeseoþ, and earan, and ne ȝehyraþ; ne ȝe ne þencaþ, 19 Hƿænne ic bræc fif hlafas and tƿeȝen fixas, and hu fela ƿyliȝena ȝe namon fulle? Hi cƿædon ða, Tƿelfe. 20 And hƿænne seofon hlafas feoƿer þusendum, and hu fela ƿyliȝena brytsena ȝe namon fulle? Hi sædon, Seofon. 21 Ða sæde he him, Hƿi ne onȝyte ȝe ȝyt?

Seo hælo blindes

22 And hi comon ða to Bethzaida, and hi brohton him ða ænne blindne, and hine bædon, ðæt he hine æthrine. 23 And ða æthran he ðæs blindan hand, and lædde hine butan ða ƿic, and spætte on his eaȝan, and his hand onasette, and hine axode, hƿæðer he aht ȝesaƿe. 24 Ða cƿaað he ða, ða he hyne beseah, Ic ȝeseo men sƿylce treoƿ ȝanȝende. 25 Eft he asette his handa ofer his eaȝan, and he ȝeseah ða, and ƿearþ ȝeedniƿod, sƿa ðæt he beorhtlice eall ȝeseah. 26 Ða sende he hyne to his huse, and cƿæþ, Ȝa to ðinum huse; and ðeah ðu on tun ȝa, næneȝum ðu hit ne seȝe.

Petrus hateþ Crist

27 Ða eode he and his leorninȝcnihtas on ðæt castel Cesareæ Philippi. And he on ƿeȝe his leorninȝcnihtas ahsode, Hƿæt secȝaþ men ðæt ic sy? 28 Ða andsƿarodon hi, Sume, Iohannem ðone Fulluhtere; sume, Heliam; sume, sumne of ðam ƿiteȝum. 29 Ða cƿæþ he, Hƿæt secȝe ȝe ðæt ic sy? Ða andsƿarode Petrus him, and cƿæþ, Ðu eart Crist. 30 And ða bead he him, ðæt hi næneȝum be him ne sædon.

Iesus forecƿeðeþ his deaþ

31 Ða onȝan he hi læran, ðat mannes sunu ȝebyreþ fela þinȝa þolian, and beon aƿorpen fram ealdormannum, and heahsacerdum, and bocerum, and beon ofsleȝen, and æfter þrim daȝum arisan. 32 And spræc ða openlice. And ða nam Petrus hine, and onȝan hine þreaȝean. 33 Ða beƿende he hine, and cidde Petre, and cƿæþ, Ȝa onbæc, Satanas; forðam ðu nast ða þinȝ ðe synd Ȝodes, ac ða þinȝ ðe synd manna. 34 Ða cƿæþ he, toȝædere ȝeclypedre meneȝu, mid his leorninȝcnihtum, Ȝif hƿa ƿyle me fyliȝean, ƿiðsace hine sylfne, and nime his cƿylminȝe, and folȝiȝe me. 35 Se ðe ƿyle his saƿle hale ȝedon, se hi forspilþ; se ðe forspilþ his saƿle for me and for ðam ȝodspelle se hiȝ ȝehælþ. 36 Hƿæt fremaþ men, ðeah he eallne middaneard ȝestryne, and do his saƿle forƿyrd? 37 Oððe hƿylc ȝeƿryxl sylþ se man for his saƿle? 38 Soþlice se ðe me forsyhþ, and mine ƿord on ðisre unrihthæmedan and synfulran cneorisse, ðone mannes sunu forsyhþ, ðonne he cymþ on his fæder ƿuldre, mid halȝum enȝlum.

9 HeafodƿeardEdit

Ða sæde he him, Soþlice ic secȝe eoƿ, ðæt sume synd her ƿuniende, ðe deaþ ne onbyriȝeaþ, ær hi ȝeseon Ȝodes rice on mæȝne cuman.

Seo oferhiƿunȝ

2 Ða æfter syx daȝum nam se Hælend Petrum, and Iacobum, and Iohannem, and lædde hi sylfe on sundron on sumne heahne munt; and ƿearþ beforan him oferhiƿod. 3 And his reaf ƿurdon ȝlitiniende sƿa hƿite sƿa snaƿ, sƿa nan fullere ofer eorþan ne mæȝ sƿa hƿite ȝedon. 4 Ða ætyƿde him Helias mid Moyse, and to him spræcon. 5 Ða andsƿarode Petrus him and cƿæþ. Lareoƿ, ȝod is ðæt ƿe her beon; and uton ƿyrcan her þreo eardunȝstoƿa, ðe ane, and Moyse ane, and Helie ane. 6 Soþlice he nyste hƿeat he cƿæþ; he ƿæs afæred mid eȝe. 7 And seo lyft hi ofersceadeƿode; and stefn com of ðære lyfte, and cƿæþ, Ðes is min leofesta sunu, ȝehyraþ hine. 8 And sona ða hi besaƿon, hi nanne hi mid him ne ȝesaƿon, buton ðone Hælend sylfne mid him.

9 And ða hi of ðam munte astiȝon, he bead him, ðæt hi nanum ne sædon ða þinȝ ðe hi ȝesaƿon, buton ðonne mannes sunu of deaþe arise. 10 Hi ða ðæt ƿord ȝeheoldon betƿux him, and smeadon hƿæt ðæt ƿære, ðonne he of deaþe arise. 11 And hi hine ahsodon ða, Hƿæt secȝaþ Pharisei and ða boceras, ðæt ȝebyraþ ærest Helias cume? 12 Ða sæde he him andsƿariende, Helias ealle þinȝ ȝeedniƿaþ, ðonne he cymþ; sƿa be mannes suna aƿriten is, ðæt he fela þoliȝe, and si oferhoȝod. 13 Ac ic secȝe eoƿ, ðæt Helias com, and hi dydon him sƿa hƿæt sƿa hi ƿoldon, sƿa be him aƿriten is.

Cniht unclænne ȝast hæbbende

14 And ða he com to his leorninȝcnihtum, he ȝeseah mycele meneȝu abuton hi, and boceras mid him sprecende. 15 And sona eall foc ðæne Hælend ȝeseonde, ƿearþ afæred, and forht; and hine ȝretende, him to urnon. 16 Ða ahsode he hi, Hƿæt smeaȝe ȝe betƿeox eoƿ? 17 Him andsƿarode an of ðære meniȝu, Lareoƿ, ic brohte minne sunu dumbne ȝast hæbbende; 18 Se sƿa hƿær sƿa he hine ȝelæcþ, forȝnit hine, and toþum ȝristbitaþ, and forscrincþ. And ic sæde ðinum leorninȝcnihtum, ðæt hi hine utadrifon, and hi ne mihton. 19 Ða andsƿarode he him Eala! unȝeleaffulle cneorys, sƿa lanȝe sƿa ic mid eoƿ beo sƿa lanȝe ic eoƿ þoliȝe? Brinȝaþ hine to me. 20 Ða brohton hi hine. And ða he hine ȝeseah, sona se ȝast hine ȝedrefde; and on eorþan forȝnyden, fæmende he tearflode. 21 And ða ahsode he hys fæder, Hu lanȝ tid is, syððan him ðis ȝebyrede? Ða cƿæþ he, Of cildhade; 22 He hine ȝelomlice on fyr and on ƿæter sende, ðæt he hine forspilde; ac ȝif ðu hƿæt miht, ȝefylst us, ure ȝemiltsod. 23 Ða cƿæþ se Hælend, Ȝyf ðu ȝelyfan miht, ealle þinȝ synd ȝelyfedum mihtlice. 24 Ða sona hyrmde ðæs cildes fæder and ƿepende cƿæþ, Drihten, ic ȝelyfe; ȝefylst minre unȝeleaffulnysse. 25 And ða se Hælend ȝeseah ða toyrnendan meneȝu, he bebead ðam unclænan ȝaste, ðus cƿeðende, Eala deafa and dumba ȝast, ic beode ðe, ȝa of him, and ne ȝa ðu lenȝ on hine. 26 He ða hrymende, and hine sƿyðe slitende, eode of him; and he ƿæs sƿylce he dead ƿære, sƿa ðæt maneȝa cƿædon, soþlice he is dead. 27 Ða nam se Hælend his hand, and hine upahof; and he aras ða. 28 And ða he into ðam huse code, his leorninȝcnihtas hine diȝollice ahsodon, Hƿi ne mihton ƿe hine utadrifan? 29 Ða sæde he, Ðis cyn ne mæȝ of nanum men utȝan, buton þurh ȝebedu and on fæstene.

Oðer forecƿide Iesus deaðes and uppastiȝunȝe

30 Ða hi ðanon ferdon, hiȝ forbuȝon Ȝalileam; he nolde ðæt hit æniȝ man ƿiste. 31 Soplice he lærde his leorninȝcnihtas, and sæde, Soþlice mannes sunu biþ ȝeseald on synfulra handa, ðæt hi hine ofslean, and ofslaȝen, ðam þriddan dæȝe he arist. 32 Ða nyston hi ðæt ƿord, and hi adredon hine ahsiende.

Ȝeƿinn onȝemanȝ þara folȝera

33 Ða comon hi to Capharnaum. And ða hi æt ham ƿæron, he ahsode hi Hƿæt smeade ȝe be ƿeȝe? 34 And hi suƿodon; ƿitodlice hi on ƿeȝe smeadon, hƿylc hyra yldost ƿære. 35 Ða he sæt he clypode hi tƿelfe, and sæde him, Ȝif eoƿer hƿylc ƿyle beon fyrmest, beo se eaðmodost, and eoƿer ealra þen. 36 Ða nam he anne cnapan, and ȝesette on hyra middele; ða he hine beclypte, he sæde him, 37 Sƿa hƿylc sƿa anne of dus ȝeradum cnapum on minum naman onfehþ, se onfehþ me; and se ðe me onfehþ, he ne onfehþ me, ac ðone ðe me sende.

38 Ða andsƿarode Iohannes, and cƿæþ, Lareoƿ, sumne ƿe ȝesaƿon on ðinum naman deofolseocnessa utadrifende, se ne fyliȝþ us, and ƿe him forbudon. 39 Ða cƿæþ he, Ne forbeode ȝe him; nis nan ðe on minum naman mæȝen ƿyrce, and mæȝe raðe be me yfele sprecan. 40 Se ðe nis aȝen eoƿ, se is for eoƿ. 41 Soþlice se ðe sylþ drinc eoƿ calic fulne ƿæteres on minum naman, forðam ȝe Cristes synd, ic eoƿ soþ secȝe, ne forlyst he his mede.

42 And sƿa hƿa sƿa ȝedrefþ ænne of ðyssum lytlinȝum on me ȝelyfendum, betere him ƿære ðæt an cƿeornstan ƿære to his sƿeoran ȝecnyt, and ƿære on sæ beƿorpen. 43 And ȝif ðin hand ðe sƿicaþ, ceorf hi of; betere ðe is ðæt ðu ƿanhal to life ȝa, ðonne ðu tƿa handa hæbbe and fare on helle, and on unacƿencedlic fyr, 44 Ðar hyra ƿyrm ne sƿylt, and fyr ne biþ acƿenced. 45 And ȝif ðin fot sƿicaþ ðe, ceorf hine of; betere ðe is ðæt ðu healt ȝa on ece lif, ðonne ðu hæbbe tƿeȝen fet and si aƿorpen on helle, unacƿencedlices fyres, 46 Ðar hyra ƿyrm ne sƿylt, ne fyr ne biþ adƿæsced. 47 Ȝif ðin eaȝe ðe sƿicaþ, ƿeorp hit ut; betere ðe is mid anum eaȝan ȝan on Ȝodes rice, ðonne tƿa eaȝan hæbbende sy aƿorpen on helle fyr, 48 Ðar hyra ƿyrm ne sƿylt, ne fyr ne biþ acƿenced. 49 Soþlice æle man biþ mid fyre ȝesylt, and ælc offrunȝ biþ mid sealte ȝesylt. 50 Ȝod is sealt; ȝif ðæt sealt unsealt biþ, on ðam ðe ȝe hit syltaþ? Habbaþ sealt on eoƿ, and habbaþ sibbe betƿux eoƿ.

10 HeafodƿeardEdit

Forlætness

And ðanon, he com on Iudeisce endas of Iordane; ða comon eft meniȝu to him, and sƿa sƿa he ȝeƿunode, he hi lærde eftsona.

2 Ða ȝenealæhton him Pharisei, and hine axodon, Hƿæðer alyfþ æneȝum men his ƿif forlætan? his ðus fandiȝende. 3 Ða andsƿarode he him, Hƿæt bead Moyses eoƿ? 4 Hi sædon, Moyses lyfde ðæt man ƿrite hiƿȝedales boc, and hi forlete. 5 Ða cƿæþ se Hælend, For eoƿre heortan heardnesse he eoƿ ƿrat ðis bebod. 6 Fram fruman ȝesceasfte Ȝod hi ȝeƿorhte ƿæpnedman and ƿimman; 7 And cƿæþ, Forðam se man forlæt his fæder and moder, and hine his ƿife ȝðeot, 8 And beoþ tƿeȝen on anum flæsce. Ƿitodlice ne synd na tƿeȝen, ac an flæsc. 9 Ðæt Ȝod ȝesamnode, ne syndriȝe ðæt nan man.

10 And eft innan huse his leorninȝcnihtas hine be ðam ylcan ahsodon. 11 Ða cƿæþ he, Sƿa hƿylc man sƿa his ƿif forlæt, and oðer nimþ, unrihthæmed he ƿyrcþ þurh hi. 12 And ȝif ðæt ƿif hire ƿere forlæt, and oðerne nimþ, heo unrihthæmþ.

Lætaþ þa cildru cuman to me

13 And hi brohton him hyra lytlinȝas, ðæt he hi æthrine; ða ciddon his leorninȝcnihtas ðam ðe hi brohton. 14 Ða se Hælend hi ȝeseah, unƿurðlice he hit forbead, and sæde him, Lætaþ ða lytlinȝas to me cuman, and ne forbeode ȝe him, soþlice sƿylcera is heofona rice. 15 Soþlice ic secȝe eoƿ, sƿa hƿylc sƿa Ȝodes rice ne onfehþ sƿa lytlinȝ, ne ȝaæþ he on ðæt. 16 Ða beclypte he hi, and his handa ofer hi settende, bletsode hi.

Se ƿelȝa ȝeonȝa mann

17 And ða he on ƿeȝe eode, sum him to arn, and ȝebiȝedum cneoƿe toforan him, cƿæþ, and bæd hine, La ȝoda lareoƿ, hƿæt do ic, ðæt ic ece lif aȝe? 18 Ða cƿæþ se Hælend, Hƿi seȝst ðu me ȝodne? Nis nan man ȝod, buton Ȝod ana. 19 Canst ðu ða bebodu, ne unrihthæm ðu, ne slyh ðu, ne stel ðu, ne seȝe ðu lease ȝeƿitnesse, facen ne do ðu, ƿeorþa ðinne fæder and ðine moder. 20 Ða andsƿarode he, Ȝoda lareoƿ, eall ðis ic ȝeheold of minre ȝeoȝuðe. 21 Se Hælend hine ða behealdende, lufode; and sæde him, An þinȝ ðe is ƿana; ȝesyle eall ðæt ðu aȝe, and syle hit þearfum, ðonne hæfst ðu ȝoldhord on heofonum; and cum, and folȝa me. 22 And for ðam ƿorde he ƿæs ȝeunret, and ferde ȝnorniȝende, forðam he hæfde mycele æhta.

23 Ða cƿæþ se Hælend to his leorninȝcnihtum, hine beseonde, Sƿyðe earfoþlice on Ȝodes rice ȝaþ ða ðe feoh habbaþ. 24 Ða forhtodon his leorninȝcnihtas be his ƿordum, Eft se Hælend him andsƿariende cƿæþ, Eala cild, sƿyðe earfoþlice ða ðe on heora feo ȝetruƿiȝeaþ ȝaþ on Ȝodes rice. 25 Eaðere ys olfende to farenne þurh nædle þyrel, ðonne se rice and se ƿeleȝa on Ȝodes rica ȝa. 26 Hi ðæs ðe ma betƿux him ƿundredon, and cƿædon, And hƿa mæȝ beon hal? 27 Ða beheold se Hælend hi, and cƿæþ, Mid mannum hit is uneaðelic, ac na mid Ȝode; ealle þinȝ mid Ȝode synd eaðelice. 28 Ða onȝan Petrus cƿeðan, Ƿitodlice! Ƿe ealle þinȝ forleton, and folȝodon ðe. 29 Ða andsƿarode him se Hælend, Nis nan ðe his hus forlæt, oððe ȝebroðru, oððe ȝesƿustra, oððe fæder, oððe moder, ððe bearn, oððe æceras for me and for ðam ȝodspelle, 30 Ðe hundfeald ne onfo nu on ðisse tide, hus, and broðru, and sƿustra, and fæder and moder, and bearn, and æceras, mid ehtnessum, and on toƿeardre ƿorulde ece lif. 31 Maneȝa fyrmesta beoþ ytemeste, and ytemeste fyrmeste.

Se þridda forecƿide Iesus deaðes

32 Soþlice hi ferdon on ƿeȝe to Hierusalem; and se Hælend him beforan eode, and hi adredon him hine, and him fyliȝdon. And eft he nam hi tƿelfe, and onȝan him secȝan, ða þinȝ ðe him toƿearde ƿæron. 33 Ðæt ƿe nu astiȝaþ to Hierusalem, and mannes sunu biþ ȝeseald sacerda ealdrum, and bocerum, and ealdrum; and hi hine deaþe ȝenyðeriaþ, and hi hine þeodum syllaþ. 34 And hi hine bysmriaþ, and hi him on spætaþ, and hine sƿinȝaþ; and ofsleaþ hine, and he arist on ðam briddan dæȝe.

Seo ascunȝ fram Iacobus and Iohannes

35 Him ða ȝenealæhton to Iacobus and Iohannes, Zebedeis suna, and cƿædon, Lareoƿ, ƿe ƿyllaþ, ðæt ðu us do, sƿa hƿæt sƿa ƿe biddaþ. 36 Ða cƿæþ he, Hƿæt ƿylle ȝyt ðæt in inc do? 37 Ða cƿædon hi, Syle unc, ðæt ƿyt sitton, on ðinum ƿuldre, an on ðine sƿyðran healfe, and oðer on ðine ƿynstran. 38 Ða cƿæþ se Hælend, Ȝyt nyton hƿæt ȝyt biddaþ; maȝe ȝyt drincan ðone calic, ðe ic drince, and beon ȝefullod on ðam fulluhte, ðe ic beo ȝefullod? 39 Ða cƿædon hi, Ƿyt maȝon. Ða cƿæþ se Hælend, Ȝyt drincaþ ðone calic ðe ic drince, ȝyt beoþ ȝefullode ðam fulluhte, ðe ic beo ȝefullod; 40 Soþlice nis hit na min inc to syllenne ðæt ȝyt sitton on mine sƿyðram healfe oððe on ða ƿynstran, ac ðam ðe hit ȝeȝearƿod ys. 41 Ða ȝebulȝon ða tyne hi be Iacobe and Iohanne. 42 Ða clypode se Hælend hi, and cƿæþ, Ƿite ȝe, ðæt ða ðe on þeodum ealdorscype habbaþ, ðæt hyra ealdras anƿeald ofer hi habbaþ. 43 Soþlice on eoƿ hit nis sƿa, ac sƿa hƿylc sƿa ƿyle mid eoƿ yldest beon, se byþ eoƿer þen, 44 And se ðe ƿyle on eoƿ fyrmest beon, se byþ ealra þeoƿ. 45 Soþlice ne come mannes sunu, ðæt him man þenode, ac ðæt he þenode, and his saƿle sealde for maneȝra alysednysse.


Seo hælo blindes Bartimeus

46 Ða comon hi to Ȝericho; and he ferde fram Ȝericho, and his leorninȝcnihtas, and mycel meneȝu, Timeus sunu, Bartimeus, sæt blind, ƿið ðone ƿeȝ ƿædla. 47 Ða he ȝehyrde, ðæt hit ƿæs se Nazarenisca Hælend, he onȝan ða clypian, and cƿeðan, Hælend, Dauides sunu, ȝemiltsa me. 48 Ða budon him maneȝa, ðæt he suƿode; he clypode ða ðæs ðe ma, Miltsa me, Dauides sunu. 49 Ða ætstod se Hælend and het hine clypian; ða sædon hi ðam blindan, Beo ȝeheortra, and aris, se Hælend ðe clypaþ. 50 He ða, aƿearp his reaf, and forþræsde, and to him com. 51 Ða cƿæþ se Hæland, Hƿæt ƿylt ðu ðæt ic ðe do? Ða cƿæþ he, Lareoƿ, ðæt ic ȝeseo. 52 Ða cƿæþ se Hælend to him, Ȝa, ðin ȝeleafa ðe halne ȝedyde. And he sona ȝeseah, and him fyliȝde on ƿeȝe.

11 HeafodƿeardEdit

Se siȝelica inȝanȝ

Ða he ȝenealæhte Hierusalem and Bethania, to Oliuetes dune, he sende his tƿeȝen leorninȝcnihtas, 2 And cƿæþ to him, Faraþ to ðam castele ðe [onȝen] inc ys; and ȝyt ðar sona ȝemetaþ assan folan ȝetiȝedne, ofer ðæne nan man ȝyt ne sæt; untiȝeaþ hine, and to me ȝelædaþ. 3 And ȝyf hƿa to inc hƿæt cƿyþ, secȝaþ, ðæt Drihten hæfþ his neode, and he hine sona hider læt. 4 And ða hi utferdon, hi ȝemetton ðone folan ute, on tƿycenan, beforan dura ȝetiȝedne; ða untiȝdon hi hine. 5 And sume ðe ðar stodon ðus sædon him, Hƿæt do ȝyt, ðone folan untiȝende? 6 Ða cƿædon hi, sƿa se Hælend unc bead; and hi leton hi ða. 7 Ða læddon hi ðone folan to ðam Hælende, and hi hyra reaf onaledon, and he onsæt. 8 Maneȝa hyra reaf on ðone ƿeȝ strehton, sume ða [boȝas] of ðam treoƿum heoƿon, and streoƿodon on ðone ƿeȝ. 9 And ða ðe beforan eodon, and ða ðe æfterfolȝodon, cƿædon ðus, Osanna, sy ȝebletsod se ðe com on Drihtnes naman; 10 Si ȝebletsod ðæt rice ðe com ures fæder Dauides; Osanna on heahnessum.

11 And he eode ða on Hierosolima templ; and ealle þinȝ he besceaƿode, ða æfen tima ƿæs, he ferde to Bethaniam, mid his tƿelf leorninȝcnihtum.

Iesus aƿirȝeþ þæt æppeltreoƿ

12 And oðrum dæȝe, ða hi ferdon fram Bethania, hine hinȝrode. 13 Ða he feorran ȝeseah an fictreoƿ ðe leaf hæfde, he com, and sohte hƿæðer he ðar on aht funde; ða he him to com, ne funde he ðar, buton leaf ane; soþlice hit ƿæs ðæs fictreoƿes tima. 14 Ða cƿæþ he, Heononforþ on ecnesse ne ete æniȝ man ƿæstm of ðe. And his leorninȝcnihtas ðæt ȝehyrdon;

Seo clænsunȝ þæs temples

15 Ða comon hi eft to Hierusalem. And ða he on ðæt templ eode, he onȝan drifan of ðam temple syllende and bicȝende; and mynetera þrocu, and heahsetlu ðe ða culfran cypton he tobræc; 16 And he ne ȝeþafode, ðæt æniȝ man æniȝ fæt þurh ðæt temple bære. 17 And he ða lærende, ðus cƿæþ to him, Nis hit aƿriten, Ðæt min hus fram eallum þeodum biþ ȝenemned ȝebedhus? soþlice ȝe dydon ðæt to sceaþena scræfe. 18 Ða ðæra sacerda ealdras and ða boceras ðis ȝehyrdon, hi þohton hu hi hine forspildon; ðeh hi him adredon hine, forðam eall seo meniȝu ƿundrode be his lare. 19 And ða hit æfen ƿæs, he eode of ðære ceastre.


Þæt forscruncene ficctreoƿ

20 On meriȝen ða hi ferdon, hi ȝesaƿon ðæt fictreoƿ forscruncen of ðam ƿyrtruman. 21 Ða cƿæþ Petrus, Lareoƿ, loca! hu forscranc ðæt fictreoƿ, ðe ðu ƿyriȝdest. 22 Ða cƿæþ se Hælend him andsƿariȝende, Habbaþ Ȝodes truƿan; 23 Ic secȝe eoƿ to soþe, sƿa hƿylc sƿa cƿyþ to ðisum munte, Si ðu afyrred, and on sæ aƿorpen; and on his heortan ne tƿynaþ, ac ȝelyfþ, sƿa hƿæt sƿa he cƿyþ, ȝeƿurðe ðis, ðæt ȝeƿyrþ. 24 Forðam ic eoƿ secȝe, sƿa hƿæt sƿa ȝe ȝyrnende biddaþ, ȝelyfaþ ðæt ȝe hit onfoþ, and hit eoƿ becymþ. 25 And ðonne ȝe standaþ eoƿ to ȝebiddenne, forȝifaþ, ȝif ȝe hƿæt aȝen æniȝne habbaþ, ðæt eoƿ eoƿer synna forȝyfe, eoƿer heofonlica fæder se ðe on heofonum ys. 26 Ȝyf ȝe ne forȝyfaþ, ne eoƿ eoƿer synna ne forȝyfþ, eoƿer fæder [se þe on heofonum ys ne sceall forȝyfan eoƿer synna.][ȝ]


Iesus anƿeald ȝetƿeoȝeþ mannum

27 Ða com he eft to Hierusalem. And ða he on ðam temple eode, him to ȝenealæhton ða heahsacerdas, and boceras, and ealdras, 28 And ðus cƿædon, On hƿylcum anƿealde dest ðu ðas þinȝ? And hƿa sealde ðe ðisne anƿeald, ðæt ðu ðis do? 29 Ða cƿæþ se Hælend, And ic ahsiȝe eoƿ anre spræce, andsƿariaþ me, and ic secȝe eoƿ ðonne, hƿylcum anƿealde ic ðis do. 30 Hƿeðer ƿæs Iohannes fulluht ðe of heofone, ðe of mannum? andsƿariaþ me. 31 Ða þohton hi, and cƿædon betƿeox him, Ȝif ƿe secȝaþ of heofone, he seȝþ us, Hƿi ne ȝelyde ȝe him; 32 Ȝif ƿe secȝaþ of mannum, ƿe ondrædaþ ðis folc; ealle hi hæfdon Iohannem, ðæt he ƿære soþlice ƿiteȝa. 33 Ða andsƿaredon hi ðam Hælende and cƿædon, Ƿe nyton. Ða cƿæþ se Hælend, Ne ic eoƿ ne secȝe, on hƿylcum anƿealde ic ðas þinȝ do.

12 HeafodƿeardEdit

Þæt bispell þara eorþtiliȝenda

Ða onȝan he him biȝspel reccan. Sum man him plantode ƿinȝeard, and betynde hine, and dealf anne seaþ, and ȝetimbrode ænne stypel, and ȝesette hine mid eorþtilium, and ferde on elþeodiȝnysse; 2 Ða sende he to ðam tilium his þeoƿ on tide, ðæt he ðæs ƿinȝeardes ƿæstm onfenȝe. 3 Ða sƿunȝon hi ðæne, and forleton hine idelhende. 4 And eft he him sende oðerne þeoƿ, and hi ðone on heafde ȝeƿundodon, and mid teonum ȝesƿencton. 5 And eft he him sume sende, and hi ðæne ofsloȝon, and maneȝa oðre, sume hi beoton, sume hi ofsloȝon. 6 ?a hæfde he ða ȝyt ænne leofostne sunu, ða sende he æt nehstan him ðæne, and cƿæþ, Ƿitodlice minne sunu hiȝ forƿandiaþ. 7 Ða cƿædon ða tilian him betƿeonan, Her is se yrfenuma; uton ofslean hine, ðonne biþ ure seo yrfƿeardnes. 8 Hi ði ofsloȝon hine, and ƿurpon ƿiðutan ðone ƿinȝeard. 9 Hƿæt deþ ðæs ƿinȝeardes hladord? He cymþ, and fordeþ ða tiliȝean, and sylþ oðron ðone ƿinȝeard. 10 Ne rædde he ðis ȝeƿrit,

Se stan ðe ða ƿyrhtan aƿurpon, ðes ys ȝeƿorden on ðære hyrnan heafod?

11 Ðis ys fram Drihtne ȝeƿorden, and hit is ƿundorlic on uron eaȝum.[h]

12 Ða smeadon hi ðæt hi ȝefenȝon hine, and hi ondredon ða meniȝu; hi oncneoƿon ða ðæt he ðis biȝspel to him sæde; hi ferdon ða, and hine forleton.

Seo aȝiefunȝ ȝeafola to Casere

13 Ða sendon hi to him sume of Phariseum and Herodianum, ðæt hi befenȝon hine on his ƿorde. 14 Ða comon hi and ðus mid facne cƿædon, Lareoƿ, ƿe ƿiton ðæt ðu eart soþfæst, and ðu ne recst be æneȝum men; ne besceaƿast ðu manna ansyne, ac ðu Ȝodes ƿeȝ lærst on soþfæstnysse. Alyfþ ȝaful to syllanne ðam Casere? …. 15 Hƿæðer ðe ƿe ne syllaþ? Ða cƿæþ he, and heora lotƿrenceas ƿiste, Hƿi fandiȝe ȝe min? brinȝaþ me ðone peninȝ, ðæt ic hine ȝeseo. 16 Ða brohton hi him. Ða sæde he him, Hƿæs is ðeos anlicnys, and ðis ȝeƿrit? Hi cƿædon, Ðæs Caseres. 17 Ða cƿæþ se Hælend to him, Aȝyfaþ ðam Casere ða þinȝ ðe ðæs Caseres synd, and Ȝode ða ðe Ȝodes synd. Ða ƿundrodon hi be ðam.

Þa rihƿisendas and seo ærist

18 Ða comon him to Saducei, ða secȝaþ ðæt ærist ne sy, and hine ahsodon, and ðus cƿædon, 19 Lareoƿ, Moyses us ƿrat, ȝif hƿæs broðor dead biþ, and læfþ his ƿif, and næfþ nan bearn, ðæt his broðor nime his ƿif, and his broðor sæd ƿecce. 20 Eornostlice seofon ȝebroðru ƿæron; and se æresta nam ƿif, and ƿearþ dead, na læfedum sæde. 21 And ða nam se oðer hi, and ƿearþ dead, ne se sæd ne læfde. Ȝelice se þridda. 22 And ealle seofon hi hæfdon, and sæd ne læfdon. Ealra æftemest ða forþferde ðæt ƿif. 23 On ðam æriste, …. hƿylces ðara seofona biþ ðæt ƿif? hi ealle hi hæfdon. 24 Ða andsƿarode him se Hælend, Hu ne dƿeliȝaþ ȝe, forðam ðe ȝe nyton ða halȝan ȝeƿritu, ne Ȝodes mæȝen? 25 Soþlice ðonne hi of deaþe arisaþ, ne ƿifiaþ hi, ne ne ȝiftiaþ, ac hi synd sƿylce Ȝodes enȝlas on heofonum. 26 Be ðam deadum, ðæt hi arison, ne rædde ȝe on Moyses bec, hu Ȝod to him cƿæþ, ofer ðone ȝorstbeam, Ic eom Abrahames Ȝod, and Isaaces Ȝod, and Iacobes Ȝod? 27 Nys Ȝod deadra, ac he ys lybbendra; soþlice sƿyðe ȝe dƿeliȝeaþ.

Þæt ȝreate bod

28 Ða ȝenealæhte him an of ðam bocerum, ðe ȝehyrde hi smeaȝende, and ȝeseah ðæt he him ƿel andsƿarode, and ahsode hine, hƿæt ƿære ealra beboda mæst. 29 Ða andsƿarode he him, Ðæt is ðæt mæste behod ealra, Israhel, ȝehyr, urne Drihten Ȝod he is an Ȝod; 30 And lufa ðinne Drihten Ȝod of ealre ðinre heortan, and of ealre ðinre saƿle, eallum ðinum mode, and of eallum ðinum mæȝene. Ðæt is ðæt fyrmeste bebod. 31 Soþlice is oðer ðissum ȝelic, Lufa ðinne nehstan sƿa ðe sylfne. Nys oðer mare bebod. 32 Ða cƿæþ se bocere, Lareoƿ, ƿell ðu on soþe cƿæde; ðæt an Ȝod is, and nys oðer, butan him; 33 And ðæt he si ȝelufod of ealre heortan, and of eallum andȝyte, and of ealre saƿle, and of ealre strenȝþe, and lufiȝean his nehstan sƿa hine sylfne, ðæt is mare eallum onsæȝdnyssum and offrunȝum. 34 Ða se Hælend ȝeseah ðæt he him ƿislice andƿyrde, he sæde him, Ne eart ðu feor fram Ȝodes rice. And hine ne dorste nan man acsian.

35 Ða cƿæþ se Hælend, on ðam temple lærende, Hu secȝaþ ða boceras, ðæt Crist sy Dauides sunu? 36 Dauid sylf cƿæþ to ðam Halȝan Ȝaste,

Drihten cƿæþ to minum drihtne,

“Site on mine sƿyðran healfe, oð ic ðine fynd asette to fotsceamole ðinra fota.”

37 Dauid sylf nemde hine drihten, and hƿanon is he his sunu? And mycel meneȝu hine luflice ȝehyrde. 38 Ða sæde he him on his lare, Ƿarniaþ fram bocerum, ða ƿyllaþ on ȝeȝyrlum ȝan, and beon on strætum ȝrete, 39 And on fyrmestum lareoƿsetlum sittan on ȝesamnunȝum, and ða fyrmestan setl on ȝebeorscipum; 40 Ða ðe ƿudeƿena hus forsƿelȝaþ, mid heora lanȝsuman ȝebede; ða onfoþ lenȝestne dom.

Þære ƿiduƿan offrunȝ

41 Ða sæt se Hælend onȝen ðone tollsceamol, and ȝeseah hu ðæt folc hyra feoh torfode on ðone tollsceamul; and maneȝa ƿeliȝe torfodon fela. 42 Ða com an earm ƿuduƿe, and ƿearp tƿeȝen feorðlinȝas. 43 Ða clypode he his leorninȝcnihtas, and sæde him, Soþlice ic eoƿ secȝe, ðæt ðeos earme ƿuduƿe eallinȝa mæst sealde, ðara ðe on tollsceamul sealdon. 44 Ealle sendon of ðam ðe hi ȝenoh hæfdon; soþlice ðeos of hyre yrmþe eall ðæt heo hæfde sealde, ealle hyre andlyfene.

13 HeafodƿeardEdit

Þæs temples forcƿellunȝ ƿierþ ȝeƿitȝod

Ða he of ðam temple eode, ða cƿeaþ an of his leorninȝcnihtum to him, Lareoƿ, loca, hƿylce stanas her synd, and hƿylce ȝetimbrunȝa ðisses temples. 2 Ða cƿæþ se Hælend, Ne ȝeseo ȝe ealle ðas mycelan ȝetimbrunȝa? ne biþ her læfed stan ofer stan, ðe ne beo toƿorpen.


Tacn þæs endes þære ielde

3 Ða hi sæton on Oliuetes dune onȝen ðæt tempel, synderlice hine Petrus, and Iacobus, and Iohannes, and Andreas acsodon, 4 Seȝe us, hƿænne ðas þinȝ ȝeƿurdon, and hƿyle tacen biþ, ðænne ealle dis þinȝ onȝinnaþ beon ȝeendod. 5 Ða onȝan se Hælend him andsƿariȝende to ccƿeðan, Ƿarniaþ, ðæt eoƿ nan man ne besƿice; 6 Soþlice maneȝa cumaþ on minum naman, and cƿeðaþ, Ic eom Crist; and besƿicaþ maneȝa. 7 And ðonne ȝe ȝehyraþ ȝefeohtu and ȝefeohta hlisan, ne ondræde ȝe eoƿ; hit ȝebyraþ ðæt hit ȝebelimpe, ac ðonne ȝyt nis ende. 8 Soþlice þeod arist aȝen þeode, and rice onȝen rice, and beoþ eorþan styrunȝa ȝeond stoƿa and hunȝor; ðis synd sara anȝin.

9 Ƿarniaþ eoƿ sylfe, hi syllaþ eoƿ on ȝeþeahte, and sƿinȝaþ on ȝesamnunȝum; and ȝe standaþ beforan demum and cyninȝum for minum naman, him on ȝeƿitnesse. 10 And on ealle þeoda ærest ȝebyraþ beon ðæt ȝodspel ȝebodod. 11 And ðonne hi syllende eoƿ lædaþ, ne foresmeaȝe ȝe hƿæt ȝe specon, ac specaþ ðæt eoƿ on ðære tide ȝeseald biþ; ne synd ȝe na specende, ac se Halȝa Ȝast. 12 Soþlice se broðor ðone broðor to deaþe sylþ, and se fæder his sunu, and ða bearn arisaþ aȝen hyra maȝas, and mid deaþe hi ȝeƿæceaþ. 13 And ȝe beoþ eallum on hatunȝe for minum naman; soþlice se biþ hal, se ðe oð ende þurhƿunaþ.

Seo toƿorpenness asceonunȝ

14 Ðonne ȝe ȝeseoþ ðære toƿorpennysse asceonunȝe, [s]tandan ðar heo ne sceal; ðonne onȝyte se ðe ræt; fieon ðonne on muntas, ða ðe synd on Iudea. 15 And se ðe is ofer þecene, ne stiȝe he on his hus, ne he in ne ȝa, ðæt he aht on his huse nime; 16 And se ðe biþ on æcere, ne cyrre he onȝean ðæt he his reaf nime. 17 Ƿa cennedum on ðam daȝum, …. 18 Biddaþ, ðæt ðis on ƿintra ne ȝeƿeorðe. 19 Soþlice on ðam daȝum beoþ sƿylce ȝedrefednessa, sƿylce ne ȝeƿurdon of frymþe ðære ȝesceafte, ðe Ȝod ȝesceop, oð nu, ne na ne ȝeƿeorðeþ. 20 And ȝif Drihten ðas daȝas ne ȝescyrte, nan flæse ne ƿurde hal; ac for ðam ȝecorenum ðe he ȝeceas, he ȝescyrte ða daȝas. 21 And ȝif eoƿ hƿyle seȝþ, Ƿitodlice! her is Crist, ƿitodlice! ðær he is, ne ȝelyfe ȝe. 22 Soþlice lease Cristas and lease ƿiteȝan arisaþ, and ƿyrcaþ forebeacnu, to besƿicanne, eac, ȝif hit beon mæȝ, ða ȝecorenan. 23 Ƿarniaþ eoƿ; nu! ealle þinȝ ðe ic eoƿ foresæde.

Se tocyme þæs Suna menn

24 Ac on ðam daȝum, æfter ðære ȝesƿencednysse, byþ sunne aþeostrod, and se mona his beorhtnesse ne sylþ, 25 And heofones steorran beoþ feallende, and beoþ astyrode, ða meȝenu ðe on heofonum synd. 26 Ðonne ȝeseoþ hi mannes sunu cumendne on ȝenipum, mid mycelum mæȝene and ƿuldre. 27 Ðonne set he his enȝlas, and hi ȝaderiaþ his ȝecorenan of feoƿer ƿindum, of eorþam heahnesse oð heofones heahnesse.

28 Leorniaþ an biȝspel be ðam fictreoƿe. Ðonne his tƿi biþ mearu, and leaf beoþ acennede, ȝe ƿiton ðæt sumor is ȝehende. 29 And ƿite ȝe, ðonne ȝe ðas þinȝ ȝeseoþ, ðæt he is dura ȝehende. 30 Soþlice ic eoƿ secȝe, ðæt ðeos cneores ne ȝeƿit, ærðam ealle ðas þinȝ ȝeƿeorðon. 31 Heofon and eorþe ȝeƿitaþ, ƿitodlice mine ƿord ne ȝeƿitaþ.

32 Be ðam dæȝe and ðære tide nan man nat, ne enȝlas on heofone, ne mannes sunu, buton fæder ana. 33 Ƿarniaþ, and ƿaciaþ, and ȝebiddaþ eoƿ; ȝe nyton, hƿænne seo tid ys. 34 Sƿa se man ðe ælþeodilice ferde, forlet his hus, and sealde his þeoƿum ðæne anƿald ȝehƿylces ƿeorces, and beode ðam dureƿearde, ðæt he ƿaciȝe. 35 Eornostlice ƿaciȝeaþ, ȝe nyton, hƿænne ðæs huses hlaford cymþ, ðe on æfen, ðe on midre nihte, ðe on hancrede, ðe on merȝen; 36 Ðelæs he eoƿ slapende ȝemete, ðonne he færinȝa cymþ. 37 Soþlice ðæt ic doƿ secȝe, eallum ic hit secȝe, Ƿaciaþ.

14 HeafodƿeardEdit

Seo sierƿunȝ to cƿellenne Iesus

Soþlice ða æfter tƿam daȝum ƿæron eastron [….] And ða solhton ða heahsacerdas and ða boceras, hu hi hine mid facne namon, and ofsloȝon. 2 Ða cƿædon hi, Næs na on freolsdæȝe, ðelæs ðæs folces ȝehlyd ƿeorðe.

Iesus ƿierþ smirƿod

3 And ða se Hælend ƿæs on Bethania, on Simones huse anes hreoflan, and ðar sæt, ða com an ƿif, and hæfde hyre sealfbox deorƿyrþes nardes; and tobrocenum sealfboxe, ofer his heafod aȝet. 4 Sume hit unƿeorðlice forbæron, and betƿux him sylfum cƿæðon, Forhƿi ƿæs ðisse sealfe forspillednes ȝeƿorden? 5 Ðeos sealf mihte beon ȝeseald to þrim hund peneȝum, and beon þearfum ȝeseald. And yrsodon aȝen hi. 6 Ða cƿæþ se Hælend, Lætaþ hi; hƿi synd ȝe hyre ȝrame? ȝod ƿeore heo on me ƿorhte. 7 Soþlice symble ȝe habbaþ þearfan mid eoƿ, and ðonne ȝe ƿyllaþ, ȝe maȝon him teala don; me ȝe symble nabbaþ. 8 Ðeos sealde ðæt heo hæfde; heo com to smyrianne minne lichaman on byrȝene. 9 Soþlice ic eoƿ secȝe, sƿa hƿar sƿa ðis ȝodspell ȝebodod biþ on eallum middanearde, biþ ȝebodod, ðæt heo ðis on his ȝemynde dyde.

Iudas ȝeþafaþ to sellenne Iesus

10 Ða Iudas Scarioth, ðæt is ƿiðersaca, an of ðam tƿelfum, ferde to ðam heahsacerdum, ðæt he hine belæƿde. 11 Ða hi ðis ȝehyrdon hi fahnodon, and beheton him feoh to syllanne. And he smeade hu he hine diȝellice sealde.

Þæt æftermeste eostor

12 And ðam forman dæȝe azimorum, ða hi eastron offrodon, his leorninȝcnihtas him sædon, Hƿyder ƿylt ðu ðæt ƿe faron, and ȝeȝearƿian ðe; ðæt ðu eastron ete? 13 Ða sende he tƿeȝen of his leorninȝcnihtum, and sæde him, Ȝaþ on ða ceastre, and inc aȝenyrnþ sum man berende sume ƿæterflaxan; folȝiaþ him. 14 And sƿa hƿyder sƿa he inȝæþ, secȝaþ ðæs huses hlaforde, U’re lareoƿ seȝþ, Hƿar is min ȝysthus and min ȝereord, hƿar ete ic eastron mid minum leorninȝcnihtum? 15 And he inc ȝesƿutelaþ mycele healle ȝedæfte, and ȝeȝearƿiaþ us ðara.

16 Ða ferdon his leorninȝcnihtas, and comon on ða ceastre, and fundon hit eall sƿa he sædle; and ȝeȝearƿodon ða eastron, 17 Soþlice ða æfen com, him tƿelfum mid him. 18 Sittendum, and etendum, sæde se Hælend, Soþlice ic eoƿ secȝe; ðæt eoƿer an ðe mid me yt, ȝesylþ me. 19 Ða onȝunnon hi beon dreoriȝe, and betƿux him cƿeðan, Cƿyst ðu eom ic hit? …. 20 Ða sæde he him, An of eoƿ tƿelfum me sylþ, se ðe his hand on disce mid me dypþ. 21 And ƿitodlice mannes sunu ȝæþ, sƿa be him aƿriten is; ƿa ðam men, þurh ðone ðe mannes sunu ȝeseald biþ. Betere him ƿære, ðæt se man acenned nære.

Seo setness þæs Hælendes Husles

22 Him ða etendum, afenȝ se Hælend hlaf, and hine bletsiende bræc, and sealde him, and ðus cƿæþ. Nimaþ; ðis ys min lichama. 23 And onfenȝ calice, and Ȝode þancas dyde and sealde him, and ealle him of druncon. 24 Ða sæde he him, Ðis ys min blod ðære niƿan cyðnesse, ðæt biþ for maneȝum eȝoten. 25 Soþlice ic eoƿ secȝe, ðæt ic heononforþ ne drince of ðyses ƿinȝeardes cynne, oð ðone dæȝ ðonne ic hine niƿne drince on Ȝodes rice.

Petrus ƿiðersæc ƿierþ foreƿitȝod

26 And ȝecƿedenum lofe, hi ferdon on Eleberȝena munt. 27 Ða cƿæþ se Hælend, Ealle ȝe beoþ ȝeuntreoƿsode on ðisse nihte; forðam ðe hit aƿriten is, Ic slea ðæne hyrde, and beoþ ða scep todræfede. 28 Ac æfter ðam ðe ic arise, ic cume beforan eoƿ on Ȝalileam. 29 Ða sæde Petrus him, Ðæh ðe ealle sƿicion, ne sƿiciȝe ic ðe na. 30 Ða cƿæþ se Hælend, Soþlice ic ðe secȝe, ðæt ðu on ðisse nihte ær hana tuƿa craƿe, þriƿa ƿiðsæcst min. 31 And he ðæs ðe mare spræc, And ðeah me ȝebyriȝe mid ðe to sƿeltanne, ne ætsace ic ðin. And sƿa hi cƿædon ealle.

Iesus bideþ in Ȝezemanie

32 Ða comon hi to anum tune, ðæs nam ƿæs Ȝezemani. And he cƿæþ to his leorninȝcnihtum, Sittaþ her, oð ðæt ic me ȝebidde. 33 And he nam ða mid him Petrum and Iacobum and Iohannem, ða onȝan he forhtian, and sarȝian. 34 And sæde him, Unrot is min saƿl oð deaþ; ȝebidaþ her, and ƿaciaþ. 35 Ða he lythƿon forþstop, he astrebte hine ofer ða eorþan, and he bæd, ȝif hit beon mihte, ðæt he on ðære tide fram him ȝeƿite. 36 And ða cƿæþ he, Abba, ðæt is, Fæder, on ure ȝeþeode, ealle þinȝ ðe synd mihtiȝlice, afyr ðysne calic fram me; ac na ðæt ic ƿylle, ac ðæt ðu. 37 Ða com he, and funde hi slæpende. And cƿæþ to Petre, Simon, slæpst ðu? ne mihtest ðu ane tide ƿacian? 38 Ƿaciaþ, and ȝebiddaþ, ðæt ȝe on costnunȝe ne ȝan; ƿitodlice se ȝast is ȝearu, ac ðæt flæsc is untrum. 39 And eft he ȝebæd ða ylcan spræce. 40 And ða he hine eft aȝenbeƿende, he funde hi slæpende; hyra eaȝan ƿæron ȝehefeȝode. And hi nyston, hƿæt hi him andsƿaredon. 41 Ða com he þriddan siðe, and sæde him, Slapaþ nu, and restaþ; ȝenoh nit ys. Tima ys cumen; nu! is mannes sunu ȝeseald on synfulra handa. 42 Arisaþ, uton ȝan; nu! is ȝehende se ðe me sylþ.

Iesus ƿierþ ȝeseald and ȝehæft

43 Him ða ða ȝyt sprecendum, com Iudas Scarioth, ðæt ys ƿiðersaca, an of ðam tƿelfum, and mid him mycel meneȝeo mid sƿurdum and mid sahlum, fram heahsacerdum, bocerum, and ealdrum. 44 Soþlice his læƿa him tacen sealde, and ðus cƿæþ, Sƿa hƿylcne sƿa ic cysse, he hit ys; nimaþ, and lædaþ hine ƿærlice. 45 And sona sƿa he com, he ȝenealæhte him to, an cƿæþ, Lareoƿ; and cyste hine. 46 And hi hyra handa on hine ƿurpon, and namon hine. 47 Soþlice an of ðam ðe ðar embe uton stodon, his sƿurde abræd, and sloh ðæs sacerdes þeoƿ, and his eare ofacearf. 48 Ða cƿæþ se Hælend him andsƿariende, Sƿa sƿa to anum sceaþan ȝe ferdon mid sƿurdum and treoƿum, me ȝefon? 49 Ðonne ic dæȝhƿamlice mid eoƿ ƿæs, on temple lærende, and ȝe me ne namon; ac ðæt ða ȝeƿritu syn ȝefyllede. 50 Ða forleton his leorninȝcnihtas ealle hyne, and fluȝon.

51 Sum iunȝlinȝ him fyliȝde, mid anre scytan beƿæfed nacod; and hi namon hine. 52 Ða aƿorpenre ðære scytan, nacod he him fram fleah.

Iesus stent ætforan þæm ƿitenaȝemote

53 And hi læddon ðæn Hælend to ðam heahsacerde. And comon ealle sacerdas and boceras and ealdras toȝædere. 54 Petrus him fyliȝde feorran oð ðæs heahsacerdes cafertun. And he sæt mid ðam þenum, and ƿyrmde hine æt ðam fyre. 55 Ða heahsacerdas sohton, and eall ȝeþeaht, tale aȝen ðone Hælend, ðæt hi hine to deaþe sealdon; and hi ne fundon. 56 Maneȝa sædon lease ȝecyðnysse aȝen hine, and ða cyðnessa næron ðæslice. 57 Ða arison sume and sædon lease cyðnesse aȝen hine, and ðus cƿædon, 58 Soþes ƿe ȝehyrdon hine secȝan, Ic toƿurpe ðis handƿorhte tempel, and æfter þrim daȝum ic oðer unhandƿorht ȝetimbrie. 59 And hyra cyðnys næs ðæslic. 60 Ða aras sum heahsacerd on hyra midlene, and ahsode ðæne Hælend, Ne andsƿarast ðu nan þinȝ aȝen ðæt ðas ðe onƿurpaþ? 61 He suƿode, and naht ne andsƿarode. Eft hine acsode se heahsacerd, Eart ðu Crist, ðæs ȝebletsodan Ȝodes sunu? 62 Ða sæde se Hælend, Ic eom; and ȝe ȝeseoþ mannes sunu on sƿyðran healfe sittan his mæȝenes, and cumende mid heofones ȝenipum. 63 Ða cƿæþ se heahsacerd, his reaf slitende, Hƿi ȝeƿilniȝe ƿe ȝyt cyðera? 64 Ȝe ȝehyrdon his bysmer. Hƿæt þincþ eoƿ? Ða hyrƿdon hi ealle hine and cƿædon ðæt he ƿære deaþes scyldiȝ. 65 And sume aȝunnon him on spætan, and oferƿreon his ansyne, and mid fystum hine beoton, and him to cƿædon, Aræd. And ða þenas hine mid handum beoton.


Petrus ætsacþ Crist

66 And ða Petrus ƿæs on cafertune, ða com to him an þinen ðæs heahsacerdes. 67 And Ða heo ȝeseah Petrum ƿyrmende, ða cƿæþ heo, Ðu ƿære mid ðam Nazareniscan Hælende. 68 Ða ætsoc he, and cƿæþ, Ic nat, ne ne can, hƿæt ðu seȝst. And he eode ða of ðam cafertune; and se hana creoƿ. 69 Eft ða hine ȝecneoƿ oðer þinen, heo onȝan cƿeðan to ðam ðe ðar abutan stodon, Soþlice ðes ys of ðam. 70 And he eft ætsoc. And eft ða ymbe lytel, ða ðe ætstodon cƿædon to Petre, Soþlice ðu eart of ðam, Ȝalileise ðu eart. …. 71 Ða onȝan he ætsacan and sƿerian, Soþes ne can ic ðæne man, ðe ȝe secȝaþ. 72 And ða eftsona creoƿ se hana. Ða ȝemunde Petrus ðæs Hælendes ƿorde ðe he him sæde, Ær se hana craƿe tuƿa, þriƿa ðu me ætsæcst. Ða onȝan he ƿepan.

15 HeafodƿeardEdit

Iesus ƿierþ ȝeseald to Pilatus

Ða sona on merȝen, ƿorhton ða heahsacerdas hyra ȝemot mid ealdrum, and bocerum, and eallum ƿerodum, and læddon ðæne Hælend, ȝebundenne, and sealdon hine Pilato. 2 Ða acsode Pilatus hine, Eart ðu Iudea cyninȝ? Ða andsƿarode he him, Ðu hit seȝst. 3 Ða ƿreȝdon hine ða heahsacerdas on maneȝum þinȝum. 4 Eft Pilatus hine acsode, Ne andsƿarast ðu nan þinȝ? Loca, hu micelum hi ðe ƿreȝeaþ? 5 Ða ne andsƿarode se Hælend him na mare, sƿa ðæt Pilatus ƿundrode.

Ȝeseald to rodfæstnunȝe

6 On symbeldæȝe ƿæs his ȝeƿuna ðæt he him forȝeafe ænne ȝebundenne, sƿa hƿylcne sƿa hi bædon. 7 Ða bædon hi Barraban, se ƿæs ȝebunden mid ðam ræplinȝum, se þurh sƿiccræft manslyht ȝeƿorhte. 8 And ða he ferde, ða onȝan seo meneȝeu hine biddan, sƿa heo symle dyde. 9 Ða cƿæþ Pilatus, Ƿylle ȝe ðæt ic eoƿ forȝyfe Iudea cyninȝ? 10 He ƿiste, ðæt þurh andan hine sealdon ða heahsacerdas. 11 Ða astyredon ða bisceopas ða meneȝu, ðæt he him Barraban forȝefe. 12 Eft Pilatus him andsƿarode, Hƿæt do ic be Iudea cyninȝe? 13 Hi eft hrymdon and cƿædon, Hoh hine. 14 Ða sæde Pilatus, Hƿæt yfeles dyde he? Hi ðæs ðe ma clypedon, Ahoh hine. 15 Pilatus ƿolde ða ðam folce ȝecƿeman, and forȝef him Barraban, and sealde him ðone Hælend, besƿunȝenne, ðæt he ahanȝen ƿære.

16 Ða læddon ða cempan hine on ðæs domernes cafertun, and hi tosomne eall ƿerod clypedon, 17 And scryddon hine mid purpuran. And him onsetton þyrnenne helm, aƿundenne; 18 And onȝunnon hine ðus ȝretan, Hal ƿes, ðu Iudea cyninȝ. 19 And beoton hine on ðæt heafod mid hreode, and spætton him on; and heora cneoƿ biȝdon and hine ȝeeaðmeddon. 20 And syððan hi hine bysmrydon, unscryddon hine ðam purpuran, and scryddon hine mid his reafum, and læddon hine, ðæt hi hine ahenȝon.

Seo rodfæstnunȝ

21 And ȝenyddon sumne ƿeȝferendne, Simonem Cyreneum, cumende of ðam tune, Alexandres fæder and Rufi, ðæt he his rode bære. 22 And hi læddon hine on ða stoƿe Ȝolȝotha, ðæt is on ure ȝeþeode ȝereht, Heafodpannena stoƿ. 23 And sealdon him ȝebiterod ƿin, and he hit ne onfenȝ. 24 And ða hi hine ahenȝon hi dældon his reaf, and hlotu ƿarpon, hƿæt ȝehƿa name. 25 Ða ƿæs underntid, hi ahenȝon hine. 26 And oferȝeƿrit his ȝyltes ƿes aƿriten, JUDEA CYNINȜ. 27 And hi ahenȝon mid him tƿeȝen sceaþan, anne on his sƿyðran healfe, and oðerne on his ƿynstran. 28 Ða ƿæs ðæt ȝeƿrit ȝefylled ðæt cƿyþ, And he ƿæs mid unrihtƿisum ȝeteald. 29 And ða ðe forþstopon hine ȝremedon, and hyra heafod cƿehton, and ðus cƿædon, Ƿala! se toƿyrpþ ðæt tempel and on þrim daȝum eft ȝetimbraþ; 30 Ȝehæl ðe sylfne, of ðære rode stiȝende. 31 Eallsƿa ða heahsacerdas bysmriende, betƿux ðam bocerum, cƿædon, Oðre he hale ȝedyde, hine sylfne he ne mæȝ halne ȝedon. 32 Crist, Israhela cyninȝ, astiȝe nu of rode, ðæt, ƿe ȝescon, and ȝelyfon. And ða ðe him mid hanȝodon, ƿæron him mid ȝebundene.

Iesus deaþ

33 And ðære syxtan tide, ƿurdon þystru ȝeƿordene ȝeond ealle eorþan oð nontide. 34 And to nontide se Hælend clypode mycelre stemne, Heloi, Heloi, lema sabattani, ðæt is on ure ȝeþeode, Min Ȝod, min Ȝod, hƿi forlete ðu me? 35 And sume ðe ðar abuton stodon and ðis ȝehyrdon, hi cƿædon, Nu! ðes clypaþ Heliam. 36 Ða arn hyra an, and fylde ane spinȝan mid ecede, and on hreod sette, and him drincan sealde, and cƿæþ, Læetaþ, ðæt ƿe ȝeseon, hƿæðer Helias cune hine nyðer to settanne. 37 Se Hælend, ða asende his stefne, and forþferde. 38 And ðæs temples ƿahrift ƿæs tosliten on tƿa of ufeƿeardum oð neoðeƿeard. 39 Ða se hundredman, ðe ðar stod aȝen, ȝeseah ðæt se Hælend sƿa clypiende forþferde, he cƿæþ, Soþlice, ðes man ƿæs Ȝodes sunu. 40 And ða ƿif ƿæron feorran behealdende, and betƿux ðam ƿæs seo Maȝdalenisce Maria, and Maria Iacobes moðor [ðæs ȝinȝran, and Iosepes moder,] and Salomeæ. 41 And ða he ƿæs on Ȝalilea, hi fyliȝdon him, and him þenedon, and maneȝa oðre, ðe him mid ferdon on Ierusalem.

Iesus byriȝness

42 And ða æfen ƿæs ȝeƿorden, ðæt ƿæs parasceue ðæt is ær sæterdæȝe, 43 Ða com Iosep, se æðela ȝerefa, of Arimathia, se sylfa Ȝodes rices ȝeanbidode; and he dyrstiȝlice in to Pilate eode, and bæd ðæs Hælendes lichaman. 44 Ða ƿundrode Pilatus, ȝif he ða ȝyt forþferde. Ða clypode he ðæne hundredman, and hine ahsode, hƿæðer he dead ƿære; 45 Ða he ƿiste ðæt, ða aȝef he ðone lichaman Iosepe. 46 Ða bohte Isoep ane scytan, ... and hine ðaron befeold, and on byrȝene lede seo ƿæs of stane aheaƿen, and ƿylte anne stan to ðære byrȝene dura. 47 Ða com Maria Maȝdalene, and Iosepes Maria and beheodlon, hƿar he ȝeled ƿære.

16 HeafodƿeardEdit

Seo ærist

And ða sæternes dæȝ ƿæs aȝan, seo Maȝdalenisce Maria, and Iacobes Maria, and Salomeæ bohton ƿyrt ȝemanȝ, ðæt hi comon and hine smyredon. 2 And sƿyðe ær anum restedæȝe, comon to ðære byrȝene, upasprunȝenre sunnan. 3 And cƿædon him betƿynan, Hƿa aƿylt us ðysne stan of ðære byrȝene dura? 4 Ða hi hi besaƿon hi ȝesaƿon ðæne stan aƿeȝ aƿyltne, soþlice he ƿæs sƿyðe mycel. 5 And ða hi eodon on ða byrȝene hi ȝesaƿon anne ȝeonȝne, on ða sƿyðran healfe sittende, hƿitum ȝeȝyrlan oferƿroȝenne; and hi ða forhtodon. 6 Ða cƿæþ he to him, Ne forhtiȝe ȝe na; ȝe secaþ ðæne Nazareniscan Hælend ahanȝenne; he aras, nis he her; her is seo stoƿ ðær hi hine ledon. 7 Ac faraþ, and secȝaþ his leorninȝcnihtum, and Petre, ðæt he ȝæþ toforan eoƿ on Ȝalileam; ðar ȝe hine ȝeseoþ, sƿa he eoƿ sæde. 8 And hi uteodon and fluȝon fram ðære byrȝene; and ƿæron afærede for ðære ȝesyhþe ðe hi ȝesaƿon, and hiȝ nanum men naht ne sædon, soþlice hi him adredon.

Iesus cymþ to Marie Maȝdalene

9 Ða he aras on ærne morȝen on restedæȝe, æryst he ætyƿde ðære Maȝdaleniscan Marian, of ðære he utadraf seofon deofolseocnyssa. 10 And heo ða uteode and hit ðam cydde ðe mid him ƿæron, heofendum and ƿependum. 11 Ða hi ȝehyrdon ðæt he leofode, and hi hine ȝesaƿon, ða ne ȝelyfdon hi him.

Iesus cymþ to tƿæm leornunȝcnihtum

12 Æfter ðam him tƿam he ƿæs ætyƿed on oðrum hiƿe, him on ðone tun farendum. 13 And hi ða foron and ðæt oðrum cyddon, and hi him ne ȝelyfdon.

Þæt ȝreate ærend

14 Ða æt nehstan, he ætyƿde him ændlefene, ðar hi ætȝædere sæton, and tælde hyra unȝeleaffulnesse, and hyra heortan heardnesse, forðam ðe hi ne ȝelyfdon ðam, ðe hine ȝesaƿon of deaþe arisan. 15 And he sæde him, Faraþ into ealne middaneard, and bodiaþ ȝodspell ealre ȝesceafte. 16 Se ðe ȝelyfþ, and ȝefullod biþ, se biþ hal; soþlice se ðe ne ȝelyfþ, se biþ ȝenyðerod. 17 Ðas tacnu fyliaþ ðam, ðe ȝelyfaþ. On minum naman hi deofolseocnessa utdrifaþ; hi sprecaþ niƿum tunȝum; 18 Næddran hi afyrraþ; and him ne deraþ, ðeah hi hƿæt deadbærlices drincon. Ofer seoce hi hyra handa settaþ, and hi beoþ hale.

19 And ƿitodlice Drihten Hælend, syððan he to him spræc, he ƿæs on heofonum afanȝen, and he sit on Ȝodes sƿiðran healfe. 20 Soþlice hi ða farende æȝhƿar bodedon, Drihtne midƿyrcendum, and trymmendre spræce æfterfyliȝendum tacnum.