Transactions of the Linnean Society of London/Volume 10/On the Proteaceae of Jussieu/Banksia

37. BANKSIA.
Linn. fil. Suppl.
Char. Gen. Calyx quadripartitus (rarò quadrifidus). Stamina apicibus concavis laciniarum immersa. Squamulæ hypogynæ quatuor. Ovarium biloculare, loculis monospermis. Folliculus bilocularis, ligneus: Dissepimento libero, bifido. Amentum flosculorum paribus tribracteatis!
Habitus. Frutices v. Arbores, vix excelsæ. Rami umbellati. Folia sparsa, rarò verticillata, integra, serrata, v. pinnatifido-incisa, in eodem stirpe quandoque varia; in plantâ juvenili v. mutilatâ sæpè serrata, v. incisa, dum in adultâ et illæsâ integerrima. Amenta solitaria, terminalia v. e dichotomiis, rarò lateralia, bracteolis nonnullis, brevibus, angustis subtensa, cylindracea, in quibusdam abbreviata. Bracteæ flosculorum persistentes, majores solitariæ; minores geminatæ, collaterales, interiores. Amenti fructiferi rachis utplurimum incrassata, et cum folliculorum basibus conferruminata. Semina nigra, apice, cuneato-alata, nucleo in lacunâ respondente dissepimenti lignei semiimmerso.


*1. B. pulchella, foliis acerosis integerrimis muticis (unguicularibus), calycis unguibus lanatis: laminis glabris, stigmate depresso-capitato.
Hab.
Hab. In Novæ Hollandiæ orâ australi; Lewins land: in ericetis aridis prope littora. (ubi v. v.)


*2. B. sphærocarpa, foliis acerosis integerrimis mucronulatis (uncialibus), calycis unguibus laminisque hirsutis, stigmate subulato, strobilis globosis, folliculis ventricosis apice compressiusculis.
Hab. In Novæ Hollandiæ orâ australi; Lewins Land: in ericetis depressis (ubi v. v.)


*3. B. nutans, foliis acerosis integerrimis mucronulatis, amentis nutantibus, calycibus sericeis, folliculis apice dilatatis depressis.
Hab. In Novæ Hollandiæ orâ australi; Lewins Land: in ericetis aridis prope littora. (ubi v. v.)


4. B. ericifolia, foliis acerosis emarginato-bidentatis (unguicularibus): marginibus integerrimis, amentis elongatis, calycibus sericeis, stigmate capitato.
Banksia ericæfolia. Linn. Suppl. 127. Lam. Encyc. Botan. 1. p. 369. Illust. Gen. 1. p. 242. n. 1276. Willd. Sp. Pl. 1. p. 536. And. Repos. 156. Cavan. Anal. de Hist. Nat. 1. p. 221.* Ic. 6. p. 27.* t. 538. Pers. Synop. 1. p. 117.
Banksia. White's Voy. tab. ad p. 225. fig. 1. strobilis.
Hab. In Novæ Hollandiæ orâ australi; prope Port Jackson: in ericetis saxosis. (ubi v. v.)


5. B. spinulosa, foliis (adultis) acerosis (1–3-uncialibus) apice tridentatis dente intermedio longiore: marginibus spinulosa-dentatis integerrimisve, calycibus basi intùs imberbibus, stigmate subulato.
Banksia spinulosa. Smith New Holl. 1. p. 13.* t. 4. Willd.
2 d 2 Sp.
204 Mr. Brown, on the Proteaceae of Jussieu.
Sp. Pl. 1. p. 536. Cavan. Anal. de Hist. Nat. 1. p. 219.* Ic. 6. p. 26.* t. 537. Pers. Synop. 1. p. 17.
Hab. In Novæ Hollandiæ orâ orientali; prope Port Jackson: in ericetis aridis. (ubi v. v.)
Obs. Frutex est et sæpiùs humilis, nec Arbor decempedalis, &c. ut habet Cavanilles. l. c.


*6. B. collina, foliis linearibus spinulosa-dentatis denticulo terminali breviore subtùs venosis, bracteis amenti obtusis apice tomentosis, calycibus basi intùs imberbibus, caule fruticoso.
Hab. In Novæ Hollandiæ orâ orientali; in collibus apricis prope littora. Hunter's River. (ubi v. v.)


*7. B. occidentalis, foliis linearibus extra medium spinuloso-dentatis subtùs aveniis, bracteis amenti apice glabris, calycibus marcescentibus: unguibus basi intùs barbatis, folliculis ventricosis tomentosis: apice compressiusculo nudo, caule fruticoso, ramulis glabris.
Hab. In Novæ Hollandiæ orâ australi; Lewins land: in ericetis. (ubi v. v.)


*8. B. littoralis, foliis elongato-linearibus spinuloso-dentatis basi attenuatis subtùs aveniis, calycibus deciduis, folliculis compressis bracteisque strobili apice tomentosis, caule arboreo, ramulis tomentosis.
Hab. In Novæ Hollandiæ orâ australi; Lewins Land: ad littora arenosa sinuum. (ubi v. v. flor. delaps.)


9. B. marginata, foliis linearibus truncatis mucronulatis integerrimis v. dentatis: venulis subtùs inconspicuis, ramis ultimis

hirsutis, bracteis omnibus amenti apice glabris: majoribus acutis, caule fruticoso.
α. Frutex erectus, orgyalis. Amentum foliis plerumque integris longius.
Banksia marginata. Cavan. Anal. de Hist. Nat. 1. p. 227. Ic. 6. p. 29. t. 544.
β. Frutex erectus, orgyalis. Folia spinuloso-dentata, planiuscula, amento quandoque longiora.
Banksia microstachya. Cavan. Anal. de Hist. Nat. 1. p. 224. Ic. 6. p. 28. t. 541. exclus. syn. Linnei.
γ. Frutex himilis, diffusus. Folia spinuloso-dentata, planiuscula, cuncata, amento longiora.
Hab. In Novæ Hollandiæ orâ orientali; prope Port Jackson: in ericetis. (ubi v. v.)


*10. B. depressa, foliis elongato-cuneatus truncatis mucronulatis spinuloso-dentatis: subtùs obsoletè costatis venulis inconspicuis, bracteis omnibus amenti (folia vix æquantis) tomentosis obtusis, caule prostrato, ramulis ultimis hirsutis.
Hab. In Insulaæ Diemen plagis australioribus; in saxosis ad radices montium. (ubi v. v.)


*11. B. patula, foliis cuneato-linearibus truncatis mucronulatis integris v. paucidentatis (uncialibus) subtùs reticulato-venosis, bracteis amenti apice tomentosis obtusis, calycis laminis carinâ glabrâ, caule diffuso, ramulis ultimis tomentosis.
Hab. In Novæ Hollandiæ orâ australi; Flinders' Land: inter frutices, in sterilibus elevatioribus. (ubi v. v.)


*12. B. australis, foliis linearibus truncatis mucronulatis margine recurvis integris subtùs reticulato-venosis, ramulis ultimis
tomen-
206 Mr. Brown, on the Proteaceae of Jussieu.
tomentosis, bracteis amenti obtusis subæqualibus apice tomentosis, calycis laminis carinâ obsoletissimâ sericeâ, caule arboreo.
Hab. In Insulâ Diemen, ubique in campis et prope littora, necnon in orâ australi Novæ Hollandiæ prope Port Phillip. (ubi v. v.)


*13. B. insularis, foliis lineari-v. cuneato-oblongis subrotundatis cum mucronulo sparsis verticillatisve subtùs reticularo-venosis, bracteis amenti obtusis extrorsùm tomentosis, folliculis compressis apice glabris.
Hab. In Insulis Freti Bass, et in Insulâ Diemen, prope littora. (ubi v. v.)


14. B. integrifolia, foliis verticillatis oblongo-lanceolatis integris mucronulatis: subtùs venulis reticulantibus conspicuis, folliculis tomentosis, caule arboreo.
α. Arbor parva v. mediocris. Folia oblanceolata, sæpiùs acuta, basi attenuata. Bracteæ geminatæ obtusæ, solitariis acutis dimidio minores.
Banksia integrifolia. Linn. Suppl. 127. Lam. Encyc. Botan. 1. p. 369. Illust. Gen. 1. p. 242. n. 1275. Willd. Sp. Pl. 1. p. 535. Cavan. Anal. de Hist. Nat. 1. p. 229 Ic. 6. p. 30. tab. 546.
Banksia spicata. Gært. Sem. 1. p. 221. t. 48.
Banksia oleæfolia. Cavan. Anal. de Hist. Nat. 1. p. 228. Ic. 6. p. 30. t. 545.
Banksia glauca. Cavan. Anal. de Hist. Nat. 1. p. 228. Ic. 6. p. 31.*
β. Arbor magna. Folia lanceolato-oblonga, sæpiùs obtusiuscula, basi acuta. Bracteæ geminatæ obtusæ, solitariis acutiusculis haud dimidio minores.
Hab. In Novæ Hollandiæ orâ australi; prope Port Jackson: juxta littora marina. β. In orâ australi, prope Port Phillip. (v. v.)
Obs. Species polymorpha, cui nimis affines sunt B. insularis et compar.


15. B. compar, foliis sparsis lingulato-oblongis emarginatis muticis dentatis integrisve: subtùs reticulato-venosis niveis, ramulis bracteisque tomentosis, calycibus sericeis, caule arboreo.
Hab. In Novæ Hollandiæ orâ australi; prope Keppel Bay: juxta littora. (ubi v. v. absque fructu.)
Obs. Præcedenti proxima: an distincta species?


16. B. verticillata, foliis verticillatis lingulato-oblongis obtusis muticis: subtùs aveniis niveis, bracteis amenti tomentosis obtusis: involucrantibus hirsutis, caule arboreo.
Hab. In Novæ Hollandiæ orâ australi; Lewins Land: prope littora. (ubi v. v.)


17. B. coccinea, foliis alternis cuneato-obovatis oblongisve dentatis truncatis costatis reticulato-venosis basi transversis, bracteis subulatis calycibusque lanatis, stigmate pyramidali.
Hab. In Novæ Hollandiæ orâ australi; Lewins Land: in campis prope littora.


*18. B. paludosa, foliis subverticillatis cuneato-oblongis subtruncatis basi attenuatis extra medium dentato-serratis, margine subrecurvis: subtùs costatis reticulato-venosis, petiolis ramulisque glabris, calycibus sericeis, caule fruticoso.
Hab. In Novæ Hollandiæ orâ orientali; prope Port Jackson: in paludosis. (ubi v. v.)


19. B. ob-
208 Mr. Brown, on the Proteaceae of Jussieu.
19. B. oblongifolia, foliis sparsis angusto-oblongis truncatis dentato-serratis basi acutiusculis: subtùs costatis reticulato-venosis, petiolis ramulisque tomentosis, bracteis majoribus amenti acuminatis, calycibus sericeis, caule fruticoso.
Banksia oblongifolia. Cavan. Anal. de Hist. Nat. 1. p. 225.* Ic. 6. p. 28.* t. 542.
Banksia asplenifolia. Salisb. Prod. 51?
Banksia salicifolia. Cavan. Anal. de Hist. Nat. 1. p. 231. Ic. 6. p. 31.*? folia enim in hâc specie quandoque integra.
Hab. In Novæ Hollandiæ orâ orientali; prope Port Jackson: in ericetis. (ubi v. v.)


20. B. latifolia, foliis obovato-oblongis spinuloso-serratis basi acutis: subtùs costatis reticulatis cinereo-tomentosis, calycis unguibus sericeis: laminis glabris, caule fruticoso.
Banksia robur. Cavan. Anal. de Hist. Nat. 1. p. 226.* Ic. 6. p. 29.* t. 543.
Hab. In Novæ Hollandiæ orâ orientali; prope Port Jackson: in paludosis. (ubi v. v.)
Obs. Hujus speciei nomen Cavanillesii mutare coactus sum, quoniam nunquam arborescit sed frutex humilis est.


21. B. marcescens, foliis cunciformibus planis sparsis truncatis extra medium dentato-serratis: basi acutiusculâ, ramis tomentosis, calycibus persistentibus folliculisque glabris.
Banksia præmorsa. And. Repos. 258.
Hab. In Novæ Hollandiæ orâ australi; Lewins Land: prope littora. (ubi v. v.)
Obs. Cùm folia minimè præmorsa falsum nomen mutare non hesitavi.


*22. B. attenuata, foliis sparsis elongato-linearibus truncatis basi attenuatis extra medium serratis: subtùs costatis reticulatis areolis tomentosis, bracteis apice hirsutis, calycibus glabris, folliculis tomentosis.
Hab. In Novæ Hollandiæ orâ australis; Lewins Land: prope littora. (ubi v. v.)


*23. B. elatior, foliis sparsis elongato-linearibus subtruncatis serratis subtùs reticulatis: adultis glabriusculis, bracteis imberbibus calycibusque tomentosis, stylo glaberrimo, stigmate ovaliclavato, caule arboreo.
Hab. In Novæ Hollandiæ orâ orientali; prope Sandy Cape: prope littora. (ubi v. v.)


24. B. serrata, foliis lato-linearibus elongatis truncatis serratis: subtùs reticulatis glabriusculis: basi attenuatâ, stylo imo pulvereo-pubescenti, stigmate cylindraceo sulcato: basi oblique incrassatâ, caule arboreo.
Banksia serrata. Linn. Suppl. 126. Lam. Encyc. Botan. 1. p. 369. Illust. Gen. 1. p. 242. t. 54. f. 1. White's Voy. 222. cum tab. 2 prioribus. Willd. Sp. Pl. 1. p. 535. And. Repos. 82.
Banksia conchifera. Gærtn. Sem. 1. p. 221. t. 48. f. 1.
Banksia serrata. Cavan. Anal. de Hist. Nat. 1. p. 222. Ic. 6. p. 27. t. 540. (forsan ad sequentem pertinet.)
Banksia dentata. Wend. Hort. Herenh. tab. 8.? vel ad sequentem pertinens.
Hab. In Novæ Hollandiæ orâ orientali; prope Port Jackson: in campis prope littora. (v. v.)


20. B. æmula, foliis lato-linearibus elongatis truncatis profundè serratis: subtùs reticulatis glabriusculis, calycibus sericeis,
vol. x. 2 e stigmate
210 Mr. Brown, on the Proteaceae of Jussieu.
stigmate capitato exsulco nitido apice (quadrangulo) styli duplò crassiore, caule fruticoso.
Banksia serratofolia. Salisb. Prod. 51?
Banksia serrata. White's Voy. 222. tab tertia?
Hab. In Novæ Hollandiæ orâ orientali; prope Port Jackson: in campis arenosis ericetisque. (ubi v. v.)
Obs. B. serrata. Cavan. et dentata Wend. suprà ad B. serratam citatæ fortè ad hanc, valdè affinem, pertinent.


26. B. dentata, foliis cuneato-oblongis truncatis sinuato-dentatis undulatis basi acutis: subtùs costatis venulosis niveis, calycibus sericeis, folliculis tomentosis.
Banksia dentata. Linn. Suppl. 127. Willd. Sp. Pl. 1. p. 536.
Hab. In Novæ Hollandiæ orâ orientali; prope Endeavour River; et in septentrionali, Arnhems Land: prope littora. (ubi v. v.)


*27. B. quercifolia, foliis oblongo-cuneatis subtruncatis glabris serrato-incisis: incisuris mucronatis, calycis laminis aristatis! folliculis glabriusculis.
Hab. In Novæ Hollandiæ orâ australi; Lewins Land: in campis prope littora. (ubi v. v.)


*28. B. speciosa, foliis linearibus pinnatifidis: lobis triangulari-semiovatis mucronatis subtùs niveis obsoletè nervosis, calycis laminis lanatis, stylo pubescenti, folliculis tomentosis.
Hab. In Novæ Hollandiæ orâ australi; Lewins Land: in saxosis prope littora. (ubi v. v.)


29. B. grandis, foliis pinnatifidis: lobis triangulari-ovatis acutis planis subtùs nervosis glabriusculis, calycis laminis folliculisque glabris.
Banksia grandis. Willd. Sp. Pl. 1. p. 535.
Hab. In Novæ Hollandiæ orâ australi; Lewins Land: in collibus saxosis. (ubi v. v.)


30. B. repens, foliis pinnatifidis: lobis sinuatis v. dentatis, caule prostrato.
Banksia repens. Labill. Voy. 1. p. 412. t. 23. Nov. Holl. 2. p. 118.
Hab. In Novæ Hollandiæ orâ australi; Lewins Land: in campis collibusque saxosis. (ubi v. v.)


*31. B. ilicifolia, foliis cuneatis inciso-serratis subtùs glabriusculis, amentis brevissimis, calycis unguibus diu cohærentibus stylum æquantibus: laminus citiùs dehiscentibus!
Hab. In Novæ Hollandiæ orâ australi; Lewins Land: in campis collibisque prope littora. (ubi v. v.)
Obs. Species tam singularis ut ferè proprii generis, transitum ad Dryandras facilem reddit.


38. DRYANDRA
Char. Gen. Calyx quadripartitus v. quadrifidus. Stamina apicibus concavis laciniarum immersa. Squamulæ hypogynæ quatuor. Ovarium biloculare, loculis monospermis. Folliculus bilocularis, ligneus: Dissepimento libero, bifido. Receptaculum commune planum, floribus indeterminatim confertis, paleis angustis, rarò nullis. Involucrum commune imbricatum.
Habitus. Frutices v. Arbores, vix excelsæ. Rami umbellati. Folia plerumque humiles. Rami dum adsint sparsi vel umbellati. Folia sparsa, pinnatifida v. incisa, plantæ juvenilis conformia. Involucra solitaria, terminalia, rarò lateralis sessilia, foliis confertis interioribus quandoque nanis obvallatam, hemisphærica, bracteis adpressis, in quibusdam apice appendiculatis.
2 e 2 Obs.