Modern Czech Poetry (1920)
translated by Paul Selver
By riversides by Antonín Sova
Antonín Sova2586073Modern Czech Poetry — By riversides1920Paul Selver

[32] [33]

2. U ŘEK.

U řek mám večer vlažný rád,
u řek, kde plno mušlí leží,
kde zvolna z řeky vstává chlad
a bílá pěna z dálky sněží.

U řek mám břízy nejraděj'
a olše, do nichž stín se dere,
a cvrčků šum a vážek rej
a dálce města rysy šeré.

Rád u řek rybáře já zřím
za clonou par s lodičkou línou
se ploužit šerem večerním,
kdy červánky v mze modré hynou.

A večer když se nachýlí,
a měsíc v řece kdy se houpá,
ten noční chodec napilý
modravou parou, z vod jež stoupá:

rád spřádám rhytmus hudby pln
při vzpomínkách a sladké tuše,
při šplounání ztišených vln
a při vzrušení celé duše.

Květy intimních nálad“ (1891).

2. BY RIVERSIDES.

I love moist eve by riversides,
That shells abundantly adorn,
When coolness from them gently glides
And from afar white foam is borne.

I cherish there the birches most
And willows, where the shadows crowd;
Shrill crickets, flies, — a dancing host
And distant towns in fading shroud.

Fishermen there entrance my sight
In sluggish skiff that hazes veil,
Afloat 'mid eve's decaying light,
When in blue mists red sunsets fail.

And when the eventide has sunk,
And on the stream the moon is reeling,
That rover of the night-time, drunk
With bluish haze from waters stealing,

My rhythmic tunes I love to lace
'Mid memories and wistful thought,
While wavelets plash with muffled grace
And all my spirit is distraught.

“Blossoms of Intimate Moods” (1891).

This work is in the public domain in the United States because it was published before January 1, 1929.


The longest-living author of this work died in 1970, so this work is in the public domain in countries and areas where the copyright term is the author's life plus 53 years or less. This work may be in the public domain in countries and areas with longer native copyright terms that apply the rule of the shorter term to foreign works.

Public domainPublic domainfalsefalse