Open main menu
For other English-language translations of this work, see Spring Night (Březina).

[16] [17]

6. JARNÍ NOC.

 

Noc tiše zpívala, šum prvních zelení a jarních vod
byl její melancholické písně doprovod;
ve výši hvězdy, světelné kalichy nesmírné,
dýchaly těžkou vůni nadzemských vegetací,
a ruce bratří mých, jak při smrti na prsou zkřížené,
ležely tiché a zklamané a jako kámen stížené,
zlomeny prací.

Však jejich ruce duchové k hvězdám se rozpjaly,
miliony duší na zemi a ve všech světech objaly
a dlouhý oddech radostných procitnutí,
sváteční vření věčného města,
duchových křídel šumění, hra větrů v mystickém osení,
orchestů neviditelných zapění,
zdvihlo se v taktu jejich tajuplného gesta.

Ruce“ (1901).

6. SPRING NIGHT.

 

Night softly sang, murmur of early grass and springtide rains
Mingled its music with melancholy of her strains;
On high the stars, radiant calyces unbounded.
Breathed heavy scent of herbage unknown to earthly soil,
And my brethren's hands, crossed as in death upon their breast,
Lay in stillness and delusion like unto a stone oppressed,
Smitten with toil.

But their spirit-hands to reach unto the stars were braced,
Myriad souls upon the earth and in all worlds they enlaced
And a long sigh of joyous awakenings,
A deathless town's solemn throes,
Rustling of spirit-wings, winds at play in mystical seedling-ground
Unseen orchestras' intoning sound,
Moving in tune with their secret gesture arose.

“The Hands” (1901).


This work is in the public domain in the United States because it was published before January 1, 1924.


The author died in 1970, so this work is also in the public domain in countries and areas where the copyright term is the author's life plus 30 years or less. This work may also be in the public domain in countries and areas with longer native copyright terms that apply the rule of the shorter term to foreign works.