For works with similar titles, see Earth.
Otakar Březina2585130Modern Czech Poetry — Earth?1920Paul Selver

[14] [15]

5. ZEM?

Svět rozkládá se za světem,
za hvězdou hvězda, když půlnoc se tmí,
 a mezi nimi je jeden, krouží kolem bílého slunce,
a let jeho hudbou, tajemné radosti hřmí,
a duše těch, kteří nejvíce trpěli,
do něho vejíti smí.

5. EARTH?

World stretches onward unto world,
Star unto star, when gloom of midnight is here,
And one there is in their midst, revolving around a white sun,
And its soaring thunders in music of mystical cheer,
And the souls of then that have suffered the most
May venture amid its sphere.

[16] [17]

Sta bratří řeklo: Známe tajemství jeho,
mrtví v něm vstávají ze sna, živí v něm zmírají snem;
milenci řekli: Přílišnou září oslepí zraky
a čas jako vůně neznámých květů každého usmrtí v něm;
a ti kteří dovedli viděti tisíciletí,
s úsměvem ptají se: Zem?

Stavitelé chrámu“ (1899).

Hundreds of brethren spake: We have fathomed its secret,
Dead arise therein from slumber, living in slumber therein are dead;
Lovers spake: Blinded are eyes by an over-great lustre
And all are slain there by time, as by fragrance that unknown blossoms have shed;
And they who had skill to gaze through the ages,
„Earth?“ with a questioning smile, they said.

“The Temple Builders” (1899).

This work is in the public domain in the United States because it was published before January 1, 1929.


The longest-living author of this work died in 1970, so this work is in the public domain in countries and areas where the copyright term is the author's life plus 53 years or less. This work may be in the public domain in countries and areas with longer native copyright terms that apply the rule of the shorter term to foreign works.

Public domainPublic domainfalsefalse