Page:A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, Volume 1 (1903).djvu/447

This page needs to be proofread.
‎חוג
‎חוח
430


חוג ‎v. ‎חגג, ‎חגג.

חוגג ‎(חוג) ‎m. ‎pl. ‎חוגגים ‎(חוגים) ‎(=b. ‎h. ‎חגוי, ‎v. ‎חדגג ‎a. ‎חגוא) ‎clefts, ‎precipices. ‎Midr. ‎Tll. ‎to ‎Ps. ‎XLII, ‎5 ‎(ref. ‎to ‎חוגג, ‎ib.) ‎מים ‎של ‎ח׳ ‎הוא ‎יוני ‎לשון ‎(ed. ‎חוגים, ‎Yalk. ‎Ps. ‎74 ‎2 ‎חוגגים) ‎it ‎is ‎a ‎Greek ‎phrase ‎'precipices ‎of ‎water' ‎(אra~~x ‎~); ‎cmp. ‎אגוגא.

חוגתא ‎f. ‎(חגג) ‎circle, ‎limit. ‎Targ. ‎Prov. ‎VIII, ‎27.

חוד ‎(v. ‎אחד) ‎1) ‎to ‎connect, ‎finish ‎an ‎arch ‎by ‎insert- ‎ing ‎the ‎keystone. ‎Y. ‎Ab. ‎Zar. ‎I, ‎40a ‎bot. ‎וכ׳ ‎כל ‎חייד ‎דהוא ‎for ‎he ‎finishes ‎the ‎entire ‎arch ‎(cmp. ‎Bab. ‎ib. ‎19b ‎מכוש ‎אחרון, ‎v. ‎מכוש ‎Il). ‎-- ‎2) ‎(cmp. ‎Syr. ‎אחד ‎claudere ‎enigima, ‎P. ‎Sm. ‎11 ‎6) ‎to ‎bring ‎to ‎a ‎point, ‎to ‎compose ‎an ‎cniyma, ‎allegory ‎&c. ‎Targ. ‎Jud. ‎XIV, ‎12, ‎sq. ‎Targ. ‎Ez. ‎XVII, ‎2. ‎[.Af. ‎אהיד ‎to ‎connect. ‎Targ. ‎Is. ‎X ‎LIV, ‎1ז ‎מאחיד ‎(מאזזידד, ‎fr. ‎אחד).]

חוד ‎m. ‎(חדד) ‎point, ‎thin ‎part. ‎Cant. ‎R. ‎to ‎V, ‎2 ‎כחודה ‎מחט ‎של ‎as ‎the ‎point ‎of ‎a ‎needle. ‎B. ‎Kam. ‎81a ‎bot., ‎v. ‎חוב ‎II. ‎Zeb. ‎53a ‎קרן ‎של ‎חורו ‎(חודה) ‎the ‎point ‎of ‎the ‎horn ‎of ‎the ‎altar. ‎[Tosef. ‎Kel. ‎B. ‎Mets ‎III, ‎9, ‎v. ‎חור ‎I.] ‎V. ‎חדה.

חוד ‎ch. ‎v. ‎לחוד.

חודא ‎= ‎h. ‎חוד. ‎Hull. ‎18b ‎דכובעא ‎ח׳ ‎the ‎projecting ‎point ‎of ‎the ‎Adam's ‎apple.

חודאי, ‎חו׳ ‎m. ‎(חוד) ‎enigma. ‎- ‎Pl. ‎חודאין, ‎חו׳. ‎Targ. ‎I ‎Kings ‎X, ‎l ‎(ed. ‎Lag. ‎מתלין).

חודיתא, ‎חודתא, ‎חידתא ‎same, ‎also ‎allegory. ‎Targ. ‎Jud. ‎XIV, ‎12; ‎13; ‎16. ‎- ‎Targ. ‎Y. ‎Num. ‎X ‎XI, ‎2 ‎4(some ‎al. ‎חורתא, ‎corr. ‎acc.). ‎-- ‎Pl. ‎חודון, ‎חודין, ‎חדון, ‎חידון. ‎Targ. ‎O. ‎Nmm. ‎XII, ‎8 ‎חודין ‎al. ‎Berl. ‎(ed. ‎Amst. ‎חידון). ‎Targ. ‎Ps. ‎LXXV ‎III, ‎2 ‎Targ. ‎II ‎Chr. ‎IX, ‎1 ‎ידיןrדח ‎מותלוו ‎ed. ‎lLug., ‎v. ‎preced. ‎w.

חודק, ‎pl. ‎חודקים, ‎v. ‎חדק.

חודקי, ‎v. ‎חידקי.

חודש, ‎v. ‎חדש.

חודתא, ‎v. ‎חודיתא.

חוה ‎(b. ‎h.) ‎pr. ‎n. ‎f. ‎Havvah, ‎Eve, ‎Adam's ‎wife. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎22 ‎הראשונה ‎ח׳ ‎the ‎original ‎Eve. ‎Sabb. ‎95a; ‎a. ‎fr.

חוודרוריא, ‎v. ‎חיורוריא.

חוויא, ‎v. ‎חיייא.

חוויא ‎f. ‎(חוי) ‎instruction, ‎law. ‎Targ. ‎Y. ‎II ‎Lev. ‎vII, ‎7 ‎(h. ‎text ‎תורה).

חווילא, ‎v. ‎חולא ‎II.

חווק ‎or ‎חווק ‎m. ‎(חוק) ‎rundle ‎of ‎a ‎ladder. ‎- ‎Pl. ‎חווקין ‎or ‎חווקי. ‎B. ‎Bauh. ‎59a. ‎Lev. ‎R. ‎s. ‎29 ‎חווקים ‎Ar. ‎(ed. ‎עווקים).

חוור, ‎חוור, ‎חוורא, ‎v. ‎חור, ‎חיור.

חוורברא, ‎v. ‎חברברא.

חוורוור, ‎v. ‎חוריור ‎a. ‎next ‎w.

*חוורולין ‎m. ‎pl. ‎(cmp. ‎חרול) ‎thistles, ‎used ‎for ‎bitter ‎herb ‎(מרור); ‎cmp. ‎חרחלין. ‎Pes. ‎39a ‎Ar. ‎(ed. ‎יולין ‎חזרת, ‎Ms. ‎M. ‎אלין ‎חזרת, ‎Ms. ‎M. ‎2 ‎היובלין, ‎Ms. ‎O. ‎הארולין, ‎v. ‎Rabb. ‎D. ‎S. ‎a. ‎l. ‎note); ‎Tosef. ‎ib. ‎I(II), ‎33 ‎חוורוור ‎ed. ‎Zuck. ‎(Var. ‎חרדל, ‎prob. ‎corrupt., ‎for ‎חרול).

חווריר, ‎v. ‎חורוור.

חוורוריא, ‎v. ‎חיורוריא.

חוורן ‎pr. ‎n. ‎pl. ‎(b. ‎h. ‎חורן, ‎v. ‎Wetzst. ‎to ‎Delitzsch ‎ob ‎p. ‎597, ‎cmp. ‎חרר) ‎Havran, ‎Auran, ‎a ‎signal ‎station, ‎for ‎proclaiming ‎the ‎Newt-eoon, ‎in ‎the ‎country ‎east ‎of ‎the ‎Jordan ‎named ‎Auranitis. ‎R. ‎Hash. ‎II, ‎4 ‎(22b) ‎(Mish. ‎Pes. ‎חורון, ‎Mish. ‎Nap. ‎חברון; ‎Ms. ‎O. ‎חורון); ‎Tosef. ‎ib. ‎II(I), ‎2 ‎(Var. ‎חורן). ‎- ‎ח׳ ‎בית ‎(ברת) ‎BethBrath-)Havran, ‎prob. ‎the ‎same ‎place. ‎Y. ‎Shek. ‎I, ‎46a; ‎Y. ‎M. ‎Kat. ‎I, ‎80b ‎bot., ‎a. ‎e. ‎ח׳ ‎דב׳ ‎חונייה ‎ר׳; ‎Bab. ‎ib. ‎3b ‎בקעת ‎איש ‎נחוניא ‎ר׳ ‎חורתן ‎בית ‎(Ms. ‎M. ‎חוו׳ ‎בקעת); ‎Succ. ‎34a ‎Ms. ‎M. ‎(missing ‎in ‎ed.). ‎Erub. ‎11a ‎חורתן ‎בית ‎בקעת ‎Ms. ‎M. ‎(ed. ‎חרוותן).

חוורנס, ‎Y. ‎Ab. ‎Zar. ‎II, ‎42a ‎top, ‎read; ‎הרסנא; ‎cmp. ‎Bets. ‎16a; ‎Ab. ‎Zar. ‎38a.

חוורתא, ‎v. ‎חיור׳.

חוורתן, ‎v. ‎חוורן.

חוז, ‎v. ‎חזה.

חוזאה I ‎m. ‎(חזי) ‎a ‎visionary, ‎fiction-teller. ‎Pes. ‎105b ‎אנא ‎חכימא ‎ולא ‎אנא ‎ח׳ ‎לא ‎Ms. ‎M. ‎(ed. ‎ח׳ ‎. ‎. ‎. ‎. ‎חכימאה ‎לא ‎וכ׳, ‎v. ‎Rabb. ‎D. ‎S. ‎a. ‎l.) ‎I ‎am ‎neither ‎a ‎poet ‎(inventing ‎a. ‎story) ‎nor ‎a ‎speculator. ‎[Rashi ‎explains; ‎מגיד.]

חוזאה II, ‎v. ‎next ‎w.

חוזאי, ‎ח׳בי ‎pr. ‎n. ‎Be-Hozae, ‎a ‎district, ‎on ‎the ‎caravan ‎road, ‎along ‎the ‎Tigris ‎and ‎its ‎canals. ‎M. ‎Kat. ‎20a ‎(Ms. ‎M. ‎2 ‎חוזאה ‎בי). ‎Sabb. ‎51b ‎sent ‎money ‎וכ׳ ‎ח׳ ‎לבי ‎to ‎(the ‎merchants ‎in) ‎BeH. ‎to ‎buy ‎him ‎a ‎Lybian ‎ass ‎(v. ‎Neub. ‎Geogr. ‎p. ‎380). ‎Taan. ‎21b ‎ח׳ ‎בי ‎מותנא ‎איכא ‎there ‎is ‎an ‎epidemic ‎in ‎B. ‎H. ‎-- ‎Keth. ‎85a ‎ח׳ ‎בי ‎. ‎. ‎. ‎מסקי ‎הוו ‎men ‎of ‎B. ‎H. ‎had ‎a ‎claim ‎against ‎him. ‎-- ‎Denom. ‎חוזאה. ‎Ab. ‎Zar. ‎41b ‎ח׳ ‎חנינא ‎רב; ‎Sabb. ‎130b; ‎a. ‎fr.

חוזה ‎m. ‎(b. ‎h. ‎חה; ‎חזה) ‎seer. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎90; ‎Yalk. ‎ib. ‎148 ‎(interpret. ‎ח ‎of ‎פענח ‎צפנת, ‎Gen. ‎XLl, ‎45). ‎-- ‎Pl. ‎חוזים. ‎Lam. ‎R. ‎introd. ‎(R. ‎Joh. ‎1).

חוזי ‎m. ‎(חזה; ‎formed ‎like ‎חולי) ‎aspect, ‎nature. ‎Tosef. ‎Ohol. ‎XV, ‎12 ‎וכ׳ ‎מהו ‎. ‎. ‎. ‎חוזיו ‎יודע ‎איני ‎I ‎do ‎not ‎know ‎the ‎nature ‎of ‎the ‎case, ‎but ‎(I ‎do ‎know) ‎that ‎&c.

חוזרנא ‎m., ‎pl. ‎חוזרנין ‎(חזר) ‎surroundings. ‎Targ. ‎Y.Gen. ‎XXXV, ‎. ‎1u. ‎XLa, ‎48.

חוזרנותא ‎f ‎(collect. ‎noun) ‎same. ‎Targ. ‎Y. ‎Deut. ‎XIII, ‎. ‎v. ‎חזרנותא.

חוזרר, ‎v. ‎חזרר.

חוח ‎m. ‎(b. ‎h.;=חוחו, ‎v. ‎חוה) ‎thorn. ‎B. ‎Kam. ‎16a, ‎v. ‎next ‎w.