Modern Czech Poetry/A. Dürer painting the Saviour's head

Modern Czech Poetry (1920)
translated by Paul Selver
A. Dürer painting the Saviour's head by Josef Svatopluk Machar
Josef Svatopluk Machar2585625Modern Czech Poetry — A. Dürer painting the Saviour's head1920Paul Selver

[26] [27]

7. A. DÜRER MALUJÍCÍ HLAVU
SPASITELOVU.

1526.

hledám Tebe, zmučený můj Pane,
po světě širém — hledám, nenalézám;
co člověk tady, tygrem jest či hadem,
vždy jedním z zvěře, kterou ďábel pase.

7. A. DÜRER PAINTING THE SAVIOUR'S
HEAD.

1526.

Thee do I seek for, O my tortured Lord,
Through the wide world, — I seek, but do not find;
Tiger-like, serpent-like is man, and aye,
One of the brood the devil pastureth,

[28] [29]

A přece — ráčíš sídliti-li v světě —
jen duše lidská příbytkem je Tvojím,
jak Luther má ji, boží muž a sluha,
či Melanchton, ta moudrosti Tvé včela.

Můj Pane zmučený, já nejsem hoden,
bys pod střechu mou vešel — — Ty však, Lásko
přec vcházíš mile. V chvílích nejkrásnějších
já cítím, kterak v komnatě mé duše
Ty odpočíváš, okem svým se díváš,
mým dechem tiše oddychovat ráčíš —

a proto smím Tvé nejsvětější hlavě
své tahy dáti, milostný můj Pane!

Apoštolové“ (1911).

Yet, deignest Thou to sojourn in the world,
Only a human soul is Thine abode,
As Luther, man and servitor of God,
Or Melanchthon, who is Thy wisdom's bee.

My tortured Lord, I am not worthy that
Thou shouldest come beneath my roof. But Thou,
O Love, yet graciously approachest. In
Most wondrous moments do I feel that Thou
Dost take Thine ease amid the chamber of
My spirit; with mine eyes Thou gazest. Thou
Vouchsafest gently with my breath to breathe.

Wherefore to Thy most hallowed head I dare
To give my lineaments, most gracious Lord!

“The Apostles” (1911).

This work is in the public domain in the United States because it was published before January 1, 1929.


The longest-living author of this work died in 1970, so this work is in the public domain in countries and areas where the copyright term is the author's life plus 53 years or less. This work may be in the public domain in countries and areas with longer native copyright terms that apply the rule of the shorter term to foreign works.

Public domainPublic domainfalsefalse